Category: General News Logo
Posted Dec 21, 2017 16:49 (GMT +7)


AJWELP เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการสตรีในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--21 ธันวาคม 2017

ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre  หรือ AJC) ได้จัดโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสตรีอาเซียน - ญี่ปุ่นครั้งที่ 2 (ASEAN-Japan Women Entrepreneurs’ Linkage Program หรือ AJWELP) ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการกิจการสตาร์ตอัพสตรีเริ่มในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 3-6 ธันวาคม 2017 โดยโครงการนี้มีกระทรวงสหกรณ์ หน่วยงาน SME แห่งอินโดนีเซีย และ Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN: หอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย) เป็นเจ้าภาพร่วมกันกับ คณะกรรมการประสานงานอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ACCMSME) สำนักเลขาธิการอาเซียน การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD), สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ABAC) และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีแห่งอาเซียน (AWEN)

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะเป็นมัลติมีเดีย สามารถดูฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.businesswire.com/news/home/20171220005351/en/   

Snapshot from AJWELP 2017 (Photo: Business Wire)

ภาพถ่ายจาก from AJWELP 2017 (รูปภาพ: Business Wire)

ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรีเป็นประเด็นที่สำคัญทั้งในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น มีการคาดการณ์ว่าผู้หญิงจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้นแต่ละประเทศจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของสตรีในสังคม และด้วยเหตุนี้จึงมีแผนการสนับสนุนการประกอบการของสตรี และเพื่อสนับสนุนความพยายามในด้านนี้ AJC ได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ประกอบการสตรีในปีงบประมาณ 2014 ซึ่ง AJC ได้เชิญผู้ประกอบการสตรีที่ประสบความสำเร็จจากการเสนอชื่อโดยประเทศต่าง ๆ ของอาเซียนไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเหล่าสตรีที่เป็นผู้ประกอบการในญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในอนาคต

AJWELP เป็นโครงการแลกเปลี่ยนของAJC สำหรับผู้ประกอบการสตรีที่ทำธุรกิจสตาร์ตอัพในปีงบประมาณ 2016 โดยโครงการได้นำเสนอชุดปัจจัยสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีธุรกิจสตาร์ตอัพในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอโครงการ และเพื่อสร้างเครือข่ายกับบริษัทและผู้ประกอบการอาวุโสและเพื่อนร่วมงานในโครงการ AJWELP ผ่าน การประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshops) การนำเสนอทางธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ และการเข้าชมกิจการ บริษัทต่าง ๆ

การนำเสนอทางธุรกิจเป็นโครงการหลักของ AJWELP โดยในงานนี้ผู้ประกอบการหญิงประเทศละ 1 คนได้เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในการนำเสนอแผนธุรกิจและหลากหลายความท้าทายต่อหน้าบริษัทต่าง ๆ ที่อาจกลายมาเป็นผู้สนับสนุนและผู้ให้คำปรึกษาซึ่งต่างเป็นผู้ประกอบการสตรีทั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น ผู้นำเสนอได้รับความช่วยเหลือจากหลายบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาความท้าทายทางธุรกิจ

จากความสำเร็จของการจัดงาน AJWELP ที่จัดขึ้นที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนพฤศจิกายนปี 2016 กิจกรรม AJWELP ครั้งที่ 2 นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำขอของประเทศสมาชิกอาเซียน มีผู้ประกอบการสตรีจำนวน 10 คนที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลของประเทศตนและAWEN และมีผู้ประกอบการสตรีอีก 10 คนที่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ในงานนำเสนอทางธุรกิจ ผู้ประกอบการสตรีที่ประสบความสำเร็จ 5 คน ได้แก่ Ms. Pacita Juan, ประธาน AWEN ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ในขณะเดียวกันมี 15 บริษัท ซึ่งรวมถึง PT Aeon Indonesia และ Facebook ได้เข้าร่วมเป็นบริษัทผู้สนับสนุน และนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์แก่ผู้นำเสนอทุกคน ผลจากการนำเสนอทางธุรกิจคือผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 รายได้รับการเชื่อมโยงและการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมด 74 ความเชื่อมโยง/ครั้ง (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2017) "AJWELP เป็นโครงการที่มีการคิดออกมาอย่างดีและมีรูปแบบที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการก้าวไปข้างหน้าในการเติบโตธุรกิจโดยการสร้างความเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายของพวกเธอเหล่านั้น" หนึ่งในผู้เข้าร่วมกล่าว

โดยการจัดโครงการ AJWELP เช่นนี้ AJC มีเป้าหมายที่จะขยายการประกอบการธุรกิจของสตรี พร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะและความเป็นผู้นำของพวกเขาเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมและการปรับปรุงสถานะของสตรี

Report of the AJWELP 2017: http://www.asean.or.jp/en/tourism-info/20171215/

ศูนย์อาเซียน- ญี่ปุ่น

ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลที่ก่อตั้งโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นในปี 1981 โดยได้ให้การส่งเสริมการส่งออกจากอาเซียนไปญี่ปุ่นในขณะที่การฟื้นฟูการลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอาเซียนกับประชาชนประเทศญี่ปุ่น  URL: http://www.asean.or.jp/en/

ดูเวอร์ชันต้นฉบับได้ที่businesswire.comhttp://www.businesswire.com/news/home/20171220005351/en/

ติดต่อ:

ASEAN-Japan Centre
Planning & Coordination Office
Junko Nukiyama
+81-3-5402-8118
toiawase_ga@asean.or.jp

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.