Logo

Tully?s ยื่นการอ้างสิทธิแย้งต่อการฟ้องร้องของบริษัท UCC

Category: Food & Beverage
Posted Dec 12, 2006 12:17 (GMT +7)

"
ซีแอตเติล?(บิสิเนสไวร์)?8 ธ.ค. 2549
บริษัท Tully's Coffee Corporation (""Tully's"") ได้ยื่นคำตอบ, การแก้ต่างยืนยัน และการอ้างสิทธิแย้งต่อการฟ้องร้องของบริษัท UCC Ueshima Coffee Company, Ltd. (""UCC"") ที่ศาลแขวงสหรัฐในเวสเทิร์น ดิสทริก ออฟ วอชิงตัน
Tully's ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของ UCC และได้กำหนดการแก้ต่างยืนยันต่อการอ้างสิทธิของ UCC รวมถึงการที่ UCC ผิดสัญญาโดยมีนัยสำคัญและการบิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ Tully's ยังได้อ้างสิทธิแย้งต่อ UCC รวมถึงการผิดสัญญาที่มีนัยสำคัญ การผิดสัญญาล่วงหน้า การปฏิเสธสัญญา และการบิดเบือนข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ Tully?s ยังได้เรียกร้องต่อศาลให้ยกฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องโดย UCC และขอเงินชดเชยค่าเสียหายจำนวนมากจาก UCC ?เราผิดหวังอย่างมากต่อการที่ UCC ไม่ปฏิบัิติตามข้อตกลงใบอนุญาตขณะที่บริษัทกาแฟชนิดพิเศษอื่นๆกำลังพอใจกับการขยายตัวอย่างน่าตื่นเต้นในภูมิภาคเอเชีย? นายทอม ที. โอคีเฟ ประธานและผู้ก่อตั้ง Tully?s กล่าว ?การตัดสินใจของ UCC ที่จะดำเนินการฟ้องร้องต่อข้อขัดแย้งนี้ เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังมากขึ้น Tully?s ได้รับความเสียหายอย่างมากจากการกระทำของ UCC และเรากำลังจะขอค่าเสียหายจำนวนมากจาก UCC?
ในเดือนเม.ย. 2544 Tully?s ได้ให้ใบอนุญาตกับ UCC เพื่อจัดตั้งและดำเนินงานร้านกาแฟชนิดพิเศษของ Tully?s รวมถึงใบอนุญาตในการใช้ชื่อธุรกิจ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาของ Tully?s เพื่อจุดประสงค์ในการจัดตั้งและดำเนินการร้านกาแฟ Tully?s และเืพื่อจำหน่ายกาแฟของ Tully?s แบบค้าส่งใน 25 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดย UCC ดำเนินการร้านค้าปลีกและขายกาแฟภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ UCC ในหลายประเทศแถบเอเชีย และมีรายได้ 1 พันล้านดอลลาร์ในปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
นับตั้งแต่มีการทำข้อตกลงใบอนุญาตในเดือนเมษายน 2544 UCC ได้เปิดร้าน Tully?s ขึ้นหนึ่งแห่งซึ่งต่อมาได้ปิดดำเนินการไปในปี 2547 โดย UCC ไม่ได้จัดตั้งหรือดำเนินการร้าน Tully?s อื่นๆ หรือดำเนินการด้านการค้าส่งผลิตภัณฑ์ของ Tully?s ภายในเครือข่ายของ UCC แต่อย่างใด ขณะที่ภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดที่มีการขยายตัวแข็งแกร่งสำหรับบรรดาบริษัทกาแฟชนิดพิเศษในช่วงเวลาเดียวกันนี้ โดย Tully?s ได้พยายามที่จะหาทางออกที่น่าพอใจร่วมกันกับ UCC ต่อปัญหานี้ แต่ความพยายามเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จ และในเดือนมิถุนายน 2549 Tully?s ได้แจ้งต่อ UCC ว่า UCC ละเมิดข้อตกลงใบอนุญาต และต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 Tully?s ได้แจ้งต่อ UCC ว่า ข้อตกลงใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลง
การฟ้องร้องของ UCC นั้นเรียกร้องให้มีการตัดสินเพื่อแสดงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา การพิจารณายับยั้งการยกเลิกข้อตกลงใบอนุญาตของ Tully?s รวมถึงการเรียกร้องค่าทนายความและค่าใช้จ่ายต่างๆ ขณะที่ Tully?s ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆที่มีต่อ UCC และตั้งใจที่จะปกป้องสิทธิของบริษัทอย่างจริงจังภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาตและดำเนินการโต้แย้งสิทธิ
ใบอนุญาตของ UCC ในเดือนเมษายน 2544 ไม่ได้รวมธุรกิจในญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการโดย Tully's Coffee Japan Co., Ltd. (""Tully's Coffee Japan"") ซึ่งดำเนินการร้านกาแฟตรา Tully?s จำนวนกว่า 300 ร้านในญี่ปุ่น โดยในปี 2548 Tully's Coffee Japan ได้ซื้อเครื่องหมายการค้าของ Tully รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์อื่นๆในญี่ปุ่น นอกจากนี้ Tully's และ Tully's Coffee Japan ยังได้ตกลงกันที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาตรา Tully?s เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองบริษัท โดย Tully's Coffee Japan ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการฟ้องร้องระหว่าง UCC และ Tully?s
เกี่ยวกับ Tully's Coffee Corporation
Tully's Coffee Corporation เป็นผู้ผลิตกาแฟคั่วด้วยมือ รวมถึงเป็นผู้ค้าปลีกและค้าส่งชั้นนำสำหรับกาแฟชนิดพิเศษ โดยกาแฟคุณภาพสูงของ Tully?s มีจำหน่ายในกว่า 400 สาขาผ่านทางร้านค้าปลีกกาแฟแบบแฟรนไชส์และร้านที่บริษัทดำเนินการในวอชิงตัน โอเรกอน แคลิฟอร์เนีย, โอไฮโอและอริโซนา รวมถึงหุ้นส่วนพันธมิตรระดับโลกในญี่ปุ่น โดยแผนกค้าส่งของ Tully?s จะจัดจำหน่ายกาแฟคั่วและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านทางบริการกาแฟสำนักงาน ผู้จำหน่ายอาหารละห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 3,400 แห่งที่ตั้งอยู่ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐ ส่วนสำนักงานใหญ่ของ Tully?s และโรงงานคั่วกาแฟตั้งอยู่ืที่ 3100 แอร์พอร์ต เวย์ เอส. ในซีแอตเติล วอชิงตัน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 800-96-Tully หรือ www.tullys.com
ติดต่อ: Lane Marketing
Emy Noel, 503-221-0480
emy@lanepr.com "

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!