Category: General NewsLogo
Posted Nov 27, 2017 20:19 (GMT +7)


บริษัท OSAKA GAS: โครงการนำร่องในประเทศไทยเพื่อสำรวจก๊าซชีวภาพและเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในอนาคต

--สามารถใช้ระบบในการฟื้นตัวของก๊าซมีเทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลก --

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย และ โอซากา ประเทสญี่ปุ่น--(BUSINESS WIRE)--27 พฤศจิกายน 2017

บริษัท OSAKA GAS (TOKYO: 9532) จำกัด ร่วมกับบริษัท Agriculture of Basin Company Limited ("ABC") บริษัทของประเทศไทย เปิดตัวโครงการนำร่องในประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2017 เพื่อหยั่งเชิงความเป็นไปได้ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับยานพาหนะ โดยการขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสิ่งสกปรกอื่น ๆ จากก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่อง และกลั่นให้เป็นก๊าซมีเทนความบริสุทธิ์สูง ซึ่งเป็นการตระหนักถึงการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.businesswire.com/news/home/20171126005071/en/

Pilot Biogas Refining Facility (Photo: Business Wire)

โรงกลั่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติ (รูปภาพ: Business Wire)

ในโครงการนำร่องครั้งนี้*1  ในฐานะโรงงานน้ำมันปาล์ม บริษัท ABC จะย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในโรงงานผลิตน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะถูกกลั่นโดยบริษัท OSAKA GAS ให้กลายเป็นก๊าซมีเทน บริษัท ABC จะใช้ก๊าซมีเทน*2 ที่กลั่นแล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยก๊าซธรรมชาติของตน โครงการนำร่องนี้มีกำหนดจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปี โดยในระหว่างนั้นในบริษัท OSAKA GAS จะทดสอบการผลิตโรงกลั่นก๊าซชีวภาพขนาด 250 Nm3 / ชั่วโมง ที่จะถูกใช้งานในเชิงพาณิชย์ต่อไป โครงการจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบการใช้งานที่มีเสถียรภาพเป็นเวลานานและการลดต้นทุนในการผลิตก๊าซมีเทน รวมทั้งการกำหนดประสิทธิภาพของก๊าซมีเทนที่ผลิตที่ผลิตเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงรถ จากผลการทดสอบนำร่องเบื้องต้นบริษัท ABC จะดำเนินการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากโรงงานเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท OSAKA GAS ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีการกลั่นก๊าซชีวภาพตั้งแต่ปี 2012 เพื่อแสวงหาก๊าซชีวภาพที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความสามารถในการผลิตก๊าซมีเทนที่มีความบริสุทธิ์สูง และที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกในการกู้คืนก๊าซมีเทนในอัตรามากกว่า 99%*3 ซึ่งทำได้โดยการใช้ระบบกลั่นก๊าซชีวภาพแบบไฮบริด*4  ซึ่งรวมเอาวิธีการแยกเมมเบรนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เข้ากับกับการดูดซับแบบสลับความดัน, PSA (Pressure Swing Adsorption) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซับและแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ดังนั้นจึงมีทรัพยากรชีวภาพอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงกากปาล์ม เศษเหลือของอ้อยบดเพื่อแยกน้ำอ้อย และน้ำเสียจากโรงงานผลิตอาหาร รถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย บริษัท OSAKA GAS ตัดสินใจที่จะดำเนินโครงการนำร่องนี้ในประเทศไทยโดยอาศัยความเชื่อมั่นในศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบการกลั่นไฮบริดบำบัดที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้วิสัยทัศน์ทางธุรกิจระยะยาวในหัวข้อ "Going Forward Beyond Borders 2030 หรือ ก้าวไกลเกินพรมแดน 2030" บริษัทOSAKA GAS ได้กำหนดเป้าหมายในการขยายธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ และบริษัท OSAKA GAS (ประทเศไทย) จำกัดได้ริเริ่มโครงการพลังงานและระบบโคเจนเนอเรชั่นแล้ว บริษัท OSAKA GAS มุ่งมั่นที่จะผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการนำโครงการนำร่องนี้ไปขยายโครงการด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใช้ทรัพยากรชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพ

*1:

บริษัท OSAKA GAS (ประเทศไทย) จำกัด. ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของบริษัท OSAKA GAS รับผิดชอบในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบนำร่อง อีกทั้งยังวางแผนที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในช่วงระยะเวลาการทดสอบนำร่อง

*2:

เพื่อการนำไปดำเนินการหลังจากได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย บริษัท OSAKA GAS(ประเทศไทย) จำกัด

*3:

ร้อยละมีเทนในก๊าซมีเทนมีความบริสุทธิ์สูงเมื่อเทียบกับก๊าซมีเทนของก๊าซชีวภาพในวัตถุดิบที่ดิบ

*4:

ระบบที่ผสมผสาน PSA ซึ่งสกัดก๊าซมีเทนจากก๊าซชีวภาพโดยใช้ตัวดูดซับที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แบบแยกออกมา พร้อมกับเมมเบรนแยกซึ่งสามารถกู้ก๊าซมีเทนได้โดยการกรองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาจาก PSA การใช้ PSA ในการปรับก๊าซมีเทนที่มีความบริสุทธิ์สูง ในขณะเดียวกันก็รีไซเคิลก๊าซที่ออกมา มีผลทำให้ประสิทธิภาพในการฟื้นตัวของก๊าซมีเทนอยู่ที่ 99% หรือดีกว่าซึ่งเป็นระดับสูงสุดในโลก

ภาพรวมของบริษัท  Agriculture of Basin Company Limited (ABC

(1) Overview:

เป็นบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปาล์ม ABC กำลังติดตามการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากโรงงานผลิตน้ำเสียผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่นโครงการขายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้สู่บริษัทผลิตไฟฟ้าท้องถิ่น

(2) ตัวแทน:

Kanop Ketchart

(3) ที่อยู่:

1/1 ถนนพัฒนากา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ประเทศไทย

(4) วันที่ก่อตั้ง:

มกราคม 2002

ภาพรวมของบริษัทOSAKA GAS (ประเทศไทย) จำกัด

(1) ภาพรวม:

บริษัท OSAKA GAS (ประเทศไทย) เป็นกลุ่ม บริษัท OSAKA GAS ที่ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการด้านพลังงานในตลาดอุตสาหกรรมของประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจแบบผู้ให้บริการด้านพลังงาน หรือ ESP (Energy Service Provider) โดยจะนำเสนอโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับการแปลงเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติระบบประหยัดพลังงานเพื่อบำบัดน้ำเสีย และสารเคมี

(2) ตัวแทน:

Shunsaku Nakai

(3) ที่อยู่:

10F, Wave Place Building, 55 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย

(4) วันที่ก่อตั้ง:

ตุลาคม 2013

ดูเวอร์ชันต้นฉบับได้ที่  businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20171126005071/en/

ติดต่อ:

บริษัท OSAKA GAS จำกัด
Hiroshi Tanaka , +81-6-6205-4589
hiros-tanaka@osakagas.co.jp
หรือ
บริษัท OSAKA GAS (ประเทศไทย) CO.,LTD.
Yoshihiro Izutani, +66-2-255-7550
y-izutani@ogt.co.th
Supharerk Yimkobkij(Ome), +66-2-255-7550
supharerk.y@ogt.co.th

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.