Logo

ยูไนเต็ดออโต้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สูงเป็นประวัติการณ์

Category: Automotive
Posted Oct 26, 2006 14:12 (GMT +7)

"
บลูมฟิลด์ ฮิลส์, มิชิแกน?(บิสิเนส ไวร์)?24 ต.ค.2549
-- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 15 %
-- รายรับจากการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 8% เป็น 36.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
-- กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 8% เป็น 0.39 ดอลลาร์สหรัฐ
ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ (NYSE: UAG) ผู้ค้าปลีกรถยนต์ระดับโลก รายงานในวันนี้ว่า รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 3 อยู่ที่ 36.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลกำไรเกี่ยวเนื่องที่ 0.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 7.8% และ 8.3% ตามลำดับ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2548 ขณะที่รายได้สุทธิไตรมาส 3 ปี 2549 อยู่ที่ 33.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลกำไรเกี่ยวเนื่องที่ 0.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น
รายรับของบริษัทเพิ่มขึ้น 15.2% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส 3 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีแรงหนุนจากการจัดซื้อและขยายตัวของยอดค้าปลีกในสาขาเดียวกันที่ได้จากรถยนต์ใช้แล้ว และบริการและการดำเนินงานด้านชิ้นส่วนรถยนต์ นายโรเจอร์ เพนสเก้ ประธานบริษัทยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ปกล่าวว่า ?การดำเนินการของยูไนเต็ดออโต้ในช่วงไตรมาส 3 ยังเน้นให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของรูปแบบธุรกิจของ UAG ถึงแม้ว่าการขายรถยนต์ใหม่จะมีความท้าทาย แต่ยอดขายรถยนต์ใช้แล้ว และบริการและชิ้นส่วนรถยนต์นั้นแข็งแกร่ง รายรับจากรถยนต์ใช้แล้วโดยรวมเพิ่มขึ้น 28% ซึ่งรวมถึงการเติบโต 6.8 % เมื่ออิงกับสาขาเดียวกันในสหรัฐ และ 12.2% ในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้รายรับจากบริการและชิ้นส่วนรถยนต์โดยรวมของเราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 10.4% เป็น 10.7% ของรายรับทั้งหมด 17.3% ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมากจากการเพิ่มขึ้นของยอดค้าปลีกในสาขาเดียวกัน?
ในช่วง 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2549 รายรับเพิ่มขึ้น 13.0% สู่ระดับ 8.7 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องในช่วง 9 เดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้น 10.7% ที่ 98.6 ล้านดอลลาร์ และผลกำไรเกี่ยวเนื่องต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 10.5% สู่ระดับ 1.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้สุทธิในช่วง 9 เดือนเพิ่มขึ้น 6.7% ที่ 94.8 ดอลลาร์ หรือ 1.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น จาก 88.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.95 ดอลลาร์ต่อหุ้นของปีก่อน
ปัจจุบันนี้ บริษัทคาดว่าผลกำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 4 จะอยู่ในฃ่วง 0.30-0.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น และยังคงคาดว่าผลกำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปีนี้จะอยู่ในช่วง 1.35-1.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น การคาดการณ์ผลกำไรต่อหุ้นได้อิงกับการถือครองหุ้นคงเหลือเฉลี่ยที่ 94.1 ล้านหุ้น
ยูไนเต็ดออโต้จะจัดการประชุมทางไกลเพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2549 ในวันอังคารที่ 24 ต.ค.2549 ในเวลา 14.00 ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออก หากต้องการเข้าร่วมฟังการประชุมดังกล่าว กรุณาติดต่อที่หมายเลข (888) 781-3339 (ต่างประเทศติดต่อที่หมายเลข (703) 546-4240) การประชุมดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กัน ที่เว็บไซท์ของยูไนเต็ดออโต้ www.unitedauto.com
เกี่ยวกับยูไนเต็ดออโต้
ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบลูมฟิลด์ ฮิลส์ รัฐมิชิแกน ดำเนินงานแฟรนไชส์จำหน่ายรถยนต์ 319 แห่ง โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ต่างๆ 42 ยี่ห้อ และศูนย์ซ่อม 27 แห่ง โดยยูไนเต็ดออโต้ ซึ่งจำหน่ายทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว บริการสินเชื่อ ประกัน และชิ้นส่วนสำรอง รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทุกยี่ห้อที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย มีแฟรนไชส์ 170 แห่งใน 20 รัฐและในเปอร์โตริโก และมีแฟรนไชส์ 149 แห่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ยูไนเต็ดออโต้ติดทำเนียบฟอร์จูน 500 และรัสเซล 1000 และมีพนักงานกว่า 15,000 คน
ถ้อยแถลงในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้เป็นถ้อยแถลงที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงถ้อยแถลงที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับยอดขายในอนาคตของยูไนเต็ดออโต้ ดังนั้น ผลประกอบการจริงอาจจะแตกต่างไปจากนี้ เนื่องมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงปัจจัยภายนอกเช่น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภค, ต้นทุนด้านพลังงาน และปัจจัยอื่นๆที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถควบคุมได้ ถ้อยแถลงที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ควรได้รับการประเมินร่วมกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ ตลาด สภาวะการณ์ต่างๆของยูไนเต็ดออโต้ และความไม่แน่นอนอื่นๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตของยูไนเต็ดออโต้ ซึ่งถูกระบุไว้ในเอกสาร Form 10-K ของยูไนเต็ดออโต้สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2548 และเอกสารอื่นๆที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ของสหรัฐ ซึ่งถูกระบุไว้ในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้เพื่อเป็นการอ้างอิง ข่าวเผยแพร่ชิ้นนี้กล่าวถึง ณ วันที่ที่ระบุไว้เท่านั้น และยูไนเต็ดออโต้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ ในการปรับปรุงข้อมูล ณ ที่นี้ -0- *T ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ งบกำไรขาดทุนรวม (หน่วยเป็นหลักพัน, ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น) (ก่อนสอบทาน) ไตรมาส 3 ----------------------- 2549 2548 ----------- ----------- รายรับ: รถยนต์ใหม่ $1,732,275 $1,577,928 รถยนต์ใช้แล้ว 704,254 550,665 ไฟแนนซ์และประกัน,สุทธิ 68,799 62,939 บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 329,322 277,040 ฟลีตและรถยนต์ขายส่ง 245,954 206,717 ----------- ----------- รายรับทั้งหมด 3,080,604 2,675,289 ต้นทุนการขาย: รถยนต์ใหม่ 1,584,517 1,443,278 รถยนต์ใช้แล้ว 645,135 500,925 บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 147,231 127,017 ฟลีตและรถยนต์ขายส่ง 245,301 207,176 ----------- ----------- ต้นทุนการขายทั้งหมด 2,622,184 2,278,396 ----------- ----------- กำไรขั้นต้น 458,420 396,893 ค่าใช้จ่ายด้าน SG&A 361,297 309,265 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 11,722 9,772 ----------- ----------- รายได้จากการดำเนินงาน 85,401 77,856 ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย Floor Plan (16,716) (11,865) ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยอื่นๆ (11,111) (12,222) ----------- ----------- รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง ก่อนหักภาษีเงินได้ และดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 57,574 53,769 ภาษีเงินได้ (20,727) (19,552) ดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (478) (486) ----------- ----------- รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 36,369 33,731 รายได้จากการดำเนินงานที่ไม่ต่อเนื่อง, ภาษีสุทธิ (2,496) (967) ----------- ----------- รายได้สุทธิ $33,873 $32,764 =========== =========== รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง ต่อหุ้นที่มีการปรับลด $0.39 $0.36 =========== =========== กำไรต่อหุ้นปรับลด $0.36 $0.35 =========== =========== การถือครองหุ้นเฉลี่ยที่มีการปรับลด 94,288 94,248 =========== =========== ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ งบกำไรขาดทุนรวม (หน่วยเป็นหลักพัน, ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น) (ก่อนสอบทาน) 9 เดือน ----------------------- 2549 2548 ----------- ----------- รายรับ: รถยนต์ใหม่ $4,851,791 $4,445,052 รถยนต์ใช้แล้ว 1,935,739 1,626,516 ไฟแนนซ์และประกัน, สุทธิ 195,636 175,464 บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 951,884 809,278 ฟลีตและรถยนต์ค้าส่ง 726,439 606,525 ----------- ----------- รายรับรวม 8,661,489 7,662,835 ต้นทุนการขาย: รถยนต์ใหม่ 4,431,374 4,059,563 รถยนต์ใช้แล้ว 1,766,982 1,478,151 บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 427,464 369,563 ฟลีตและรถยนต์ค้าส่ง 721,906 605,617 ----------- ----------- ต้นทุนการขายทั้งหมด 7,347,726 6,512,894 ----------- ----------- กำไรขั้นต้น 1,313,763 1,149,941 ค่าใช้จ่ายด้าน SG&A 1,039,317 905,171 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 33,373 28,791 ----------- ----------- รายได้จากการดำเนินงาน 241,073 215,979 ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย Floor Plan (49,097) (37,483) ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยอื่นๆ (34,559) (35,735) ----------- ----------- รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง ก่อนหักภาษีเงินได้ และดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 157,417 142,761 ภาษีเงินได้ (57,254) (52,390) ดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (1,536) (1,250) ----------- ----------- รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 98,627 89,121 รายได้(ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ไม่ต่อเนื่อง, ภาษีสุทธิ (3,825) (269) ----------- ----------- รายได้สุทธิ $94,802 $88,852 =========== =========== รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องต่อหุ้นที่มีการปรับลด $1.05 $0.95 =========== =========== กำไรต่อหุ้นปรับลด $1.01 $0.95 =========== =========== การถือครองหุ้นเฉลี่ยที่มีการปรับลด 94,085 94,010 =========== =========== ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ งบดุลบัญชีรวม (หน่วยเป็นหลักพัน) (ก่อนสอบทาน) 9/30/49 12/31/48 ----------- ----------- สินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $19,065 $8,957 บัญชีรายรับ, สุทธิ 464,287 413,431 สินค้าคงคลัง, สุทธิ 1,455,910 1,219,735 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 91,197 50,865 สินทรัพย์สำหรับจำหน่าย 137,442 189,373 ----------- ----------- สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด 2,167,901 1,882,361 อสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์, สุทธิ 562,011 423,513 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,492,606 1,204,675 สินทรัพย์อื่น 116,410 83,624 ----------- ----------- สินทรัพย์ทั้งหมด $4,338,928 $3,594,173 =========== =========== หนี้สินและหุ้นของผู้ถือหุ้น ตราสารการชำระหนี้ Floor Plan $896,113 $841,911 ตราสารการชำระหนี้ Floor Plan ที่ไม่มีการซื้อขาย 360,548 331,009 บัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายสะสม 654,007 381,583 หนี้สินระยะยาวในส่วนของการหมุนเวียน 3,743 3,551 หนี้สินสำหรับการจำหน่าย 68,624 106,710 ----------- ----------- หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด 1,983,035 1,664,764 หนี้สินระยะยาว 862,535 576,690 หนี้สินระยะยาวอื่นๆ 234,646 206,987 ----------- ----------- หนี้สินทั้งหมด 3,080,216 2,448,441 หุ้นของผู้ถือหุ้น 1,258,712 1,145,732 ----------- ----------- หนี้สินรวมและหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด $4,338,928 $3,594,173 =========== =========== ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ ข้อมูลที่มีการคัดสรร ไตรมาส 2 6 เดือน ----------------------- ------------------- 2549 2548 2549 2548 ----------- ----------- ----------- -------- จำนวนคัน จำนวนขายปลีกรถใหม่ 52,234 49,076 145,697 136,415 จำนวนขายปลีกรถใช้แล้ว 25,255 21,522 70,007 62,638 ----------- ----------- ----------- --------- รวมจำนวนรถยนต์ขายปลีก 77,489 70,598 215,704 199,053 =========== =========== =========== ========= จำนวนรถขายปลีกในร้านเดียวกัน จำนวนขายปลีกรถใหม่ 47,054 48,777 131,165 133,414 จำนวนขายปลีกรถใช้แล้ว 21,832 21,332 61,856 60,916 ----------- ----------- ----------- ---------- รวมจำนวนรถยนต์ขายปลีกในร้านเดียวกัน 68,886 70,109 193,021 194,330 =========== =========== =========== ========= รายรับจากการขายปลีกในร้านเดียวกัน รถใหม่ $1,545,196 $1,571,184 $4,375,476 $4,374,997 รถใช้แล้ว 594,755 546,241 1,704,113 1,594,043 ไฟแนนซ์และประกัน, สุทธิ 62,619 62,477 179,411 172,133 บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 291,904 276,044 854,817 798,702 ----------- ----------- ----------- ---------- รวมรายรับจากการขายปลีกในร้านเดียวกัน 2,494,474 $2,455,946 $7,113,817 $6,939,875 =========== =========== =========== ========= การขยายตัวของรายรับจากการขายปลีกในร้านเดียวกัน รถใหม่ (1.7%) 8.2% - 5.4% รถใช้แล้ว 8.9% 6.3% 6.9% 3.5% ไฟแนนซ์และประกัน, สุทธิ 0.2% 17.0% 4.2% 13.1% บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 5.7% 8.7% 7.0% 8.1% รายรับรวม รถใหม่ 56.2% 59.0% 56.0% 58.0% รถใช้แล้ว 22.9% 20.6% 22.4% 21.2% ไฟแนนซ์และประกัน, สุทธิ 2.2% 2.4% 2.3% 2.3% บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 10.7% 10.4% 11.0% 10.6% ฟลีตและการขายส่ง 8.0% 7.6% 8.3% 7.9% การขายปลีกโดยเฉลี่ย ราคา รถใหม่ $33,164 $32,153 $33,301 $32,585 รถใช้แล้ว $27,886 $25,586 $27,651 $25,967 กำไรเบื้องต้น 14.9% 14.8% 15.2% 15.0 กำไรเบื้องต้นจากการค้าปลีก ? จำแนกตามผลิตภัณฑ์ รถใหม่ 8.5% 8.5% 8.7% 8.7% รถใช้แล้ว 8.4% 9.0% 8.7% 9.1% บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 55.3% 54.2% 55.1% 54.3% กำไรเบื้องต้นต่อการทำธุรกรรม รถใหม่ $2,829 $2,744 $2,885 $2,826 รถใช้แล้ว 2,341 2,311 2,411 2,369 ไฟแนนซ์และประกัน 888 892 907 882 ไตรมาส 3 9 เดือน ----------------------- ----------------------- 2549 2548 2549 2548 ----------- ----------- ----------- ----------- ยี่ห้อรถยนต์: โตโยต้า/เล็กซัส 21% 22% 21% 22% บีเอ็มดับเบิลยู 18% 15% 16% 15% ฮอนด้า/อะคิวร่า 15% 15% 16% 15% ดีซีเอ็กซ์ 11% 12% 11% 12% ฟอร์ด 11% 10% 11% 10% ออดี้ 7% 7% 7% 7% เจเนอรัล มอเตอร์ส 5% 6% 5% 6% พอร์ช 3% 4% 4% 4% นิสสัน/อินฟินิตี้ 3% 4% 3% 4% อื่นๆ 6% 5% 6% 5% สัดส่วนหนี้ต่อเงินทุนทั้งหมด 41% 34% 41% 34% ค่าใช้จ่ายในการเช่า $35,609 $28,184 $102,844 $83,839 *T
ติดต่อ: ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์
Bob O''Shaughnessy
รองประธานอาวุโส - การเงิน
248-648-2800
boshaughnessy@unitedauto.com
หรือ
Tony Pordon
รองประธานอาวุโส - นักลงทุนสัมพันธ์
248-648-2540
tpordon@unitedauto.com"

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!