Logo

เบนท์ลีย์และเชลล์แถลงกรอบข้อตกลงระดับโลก

Category: Energy
Posted Jul 21, 2016 08:02 (GMT +7)

"
เอกซ์ตัน, เพนซิลวาเนีย?(บิสิเนส ไวร์)?30 มิถุนายน 2559
ProjectWise ConstructSim เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและดำเนินงานโครงการก่อสร้าง โดยใช้ Advanced Work Packaging
วันนี้ เบนท์ลีย์ ซิสเต็มส์ อินคอร์ปอเรท ผู้นำระดับโลกในการให้บริการซอฟท์แวร์โซลูชั่นสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แถลงกรอบข้อตกลงระดับโลกร่วมกับเชลล์ โดยข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเชลล์ โดยผ่านโซลูชั่นการบริหารจัดการการก่อสร้างแบบอัตโนมัติ 4D/5D ที่เบนท์ลีย์เป็นผู้ให้บริการ โซลูชั่น ProjectWise ConstructSim ของเบนท์ลีย์ จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ProjectVantage ของเชลล์ ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยให้การบริหารจัดการส่วนต่างๆ ของการก่อสร้างทั้งโครงการ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรม การก่อสร้าง และการติดตั้งนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบวิธีของ Construction Industry Institute (CII) และ Advanced Work Packaging (AWP)
กรอบข้อตกลงกับทางเบนท์ลีย์เป็นหลักพื้นฐานของโครงการ ProjectVantage ของเชลล์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติการโดยรวบรวมผู้ค้าและแหล่งข้อมูลแบบบูรณาการไว้ด้วยกันในการส่งผ่านสินค้า ซึ่งโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบโครงการที่ปลอดภัย ที่ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยการ:
? เพิ่มการประสานงานร่วมมือกันในหลายภาคส่วนและผู้ค้า
? ควบคุมข้อมูลตลอดวงจรของโครงการ และ
? ใช้เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถทำซ้ำได้
เชลล์เลือก ProjectWise ConstructSim เป็นโซลูชั่นหลักในการบริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อที่จะ:
? เพิ่มความสามารถในการวางแผนที่มองเห็นได้ และนำไปปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายก่อนกำหนด รวมไปถึงระยะเวลาที่ระบบขัดข้อง ขจัดปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดผลกระทบในด้านความปลอดภัย ระบบการจัดการการส่งสินค้า วัตถุดิบ แรงงาน การได้รับอนุญาต รวมไปถึงเอกสารต่างๆ
? เพื่อให้มั่นใจในด้านความพร้อมทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้การวางแผนการบริหารโครงการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการก่อสร้าง และ
? พัฒนาผลิตภาพในพื้นที่โครงการ มีการปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ใช้เวลาได้เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
Greg Bentley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเบนท์ลีย์ ซิสเต็มส์ และเป็นผู้จัดการหลักของโครงการที่ร่วมกับเชลล์ ได้กล่าวว่า ?เชลล์เหมาะที่จะได้รับเครดิตในการเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และควรได้รับวิธีการ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะได้รับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโครงการของเชลล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการคาดคะเนได้ โดยสอดคล้องกับคัมภีร์ Advanced Work Packaging ของ CII การที่สามารถใช้ AWP ใน ProjectVantage ได้นั้น เชลล์ยังช่วย EPC ของเขาในด้านการพัฒนาต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และคลาวด์เซอร์วิส ที่ส่งผลประโยชน์ต่อทุกๆ โครงการ ประสบการณ์ของเชลล์ในการใช้โปรแกรม 4D และ 5D กับโครงการใหญ่ๆ นั้น เป็นการเสริมย้ำให้มั่นใจยิ่งขึ้น ถึงการค้นพบของ CII ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตผ่าน AWP รวมไปถึงการสนับสนุนของ ProjectWise ConstructSim""
Martin Swaine ซึ่งเป็นผู้จัดการโปรแกรม 4D/5D กล่าวว่า ?เชลล์มีความยินดีเป็นอย่างมากที่เราได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้ ProjectWise ConstructSim มากขึ้น ด้วยความร่วมมือกันกับเบนท์ลีย์ เราเล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาระบบซัพพลายเชนเพื่อโครงการที่มีความปลอดภัยมากขึ้นและดียิ่งขึ้น?
เกี่ยวกับ ProjectWise ConstructSim ของเบนท์ลีย์
ProjectWise ConstructSim สำหรับการวางแผนและดำเนินงานของโครงการนั้นจะช่วยให้ทีมงานได้เห็นภาพชัดในเส้นทางการดำเนินงานก่อสร้างและบริหารการปฏิบัติงานตลอดวงจรของโครงการ ผู้ใช้งานจะสามารถวางแผนทางวิศวกรรม การก่อสร้างและการติดตั้งต่างๆ ด้วยการใช้โมเดลแบบ 3 มิติที่มีข้อมูลซับซ้อน ชัดเจน และสามารถวางแผนในการดำเนินงานได้ตามเวลาและความสำคัญก่อนหลัง และผู้ใช้งานสามารถวางแผนการทำงานโดยขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรที่มีได้ ซึ่งสามารถทำได้ก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อขจัดปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดผลกระทบในด้านความปลอดภัย ProjectWise ConstructSim เปลี่ยนจากข้อมูลเป็นการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานจริง และวิเคราะห์ รวบรวม บูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากโมเดลออกแบบ ระบบการบริหารจัดการทางวิศวกรรม ตารางการทำงาน การประเมินประมาณการ และระบบ ERP เพื่อเพิ่มระบบการควบคุมการทำงานของคนงาน รวมถึงตารางการทำงาน การรายงานผลของโปรแกรมจะช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกในระบบการทำงานทั้งหมด รายละเอียดของทีมงาน และสมรรถนะของโครงการทั้งหมด ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสาร สั่งการ ได้โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย จากสำนักงาน จากสถานที่ทำงานจริง และจากทีมงานในพื้นที่
เกี่ยวกับเบนท์ลีย์ ซิสเต็มส์
เบนท์ลีย์ ซิสเต็มส์ เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการจัดหาและพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของโลก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ งานโยธา และการดำเนินงานต่างๆ ให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญในด้านภูมิปริภูมิ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ประกอบการ โดยผู้ใช้งานของเบนท์ลีย์สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันในทุกภาคส่วนและครบวงจร เพื่อสามารถจัดทำโครงการและสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เบนท์ลีย์ประกอบไปด้วย MicroStation สำหรับการจำลองรายละเอียดข้อมูล ProjectWise เป็นผู้ให้บริการต่างๆ สำหรับโครงการแบบบูรณาการ และ AssetWise ให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อบรรลุงานโครงสร้างพื้นฐานอันชาญฉลาด เสริมด้วยการให้บริการทั่วโลกและครอบคลุมในเรื่องการบริการอย่างมืออาชีพ
เบนท์ลีย์ก่อตั้งในปี 1984 มีผู้ร่วมงานในองค์กรกว่า 3,000 คนใน 50 ประเทศ สร้างรายรับได้มากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ต่อปี และนับตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาได้ลงทุนไปกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในการวิจัย พัฒนา และการเข้าซื้อกิจการต่างๆ
หากต้องการข่าวประชาสัมพันธ์ของเบนท์ลีย์ กรุณาเข้าไปที่ www.bentley.com สามารถดูรายงานประจำปี สมัคร RSS feed เพื่อรับข่าวสารได้อย่างทันท่วงที สามารถเข้าชมเว็บไซต์ The Year in Infrastructure Conference เพื่อรับชมไฮไลท์งานสำหรับแนวคิดและผู้นำของเบนท์ลีย์ เข้าชม Infrastructure Yearbooks ของเบนท์ลีย์เพื่อค้นหาโครงการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสุดยอดนวัตกรรมจาก Be Inspired Awards และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสมาชิกด้านการก่อสร้าง ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ที่ Bentley Communities
สามารถดาวน์โหลด Bentley Infrastructure 500 ที่จัดอันดับองค์กรระดับแนวหน้า 500 แห่งของโลก ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยวัดจากมูลค่าของการลงทุนขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้น โดยดาวน์โหลดได้ที่ BI 500 Bentley, โลโก้ ""B"", Be, ProjectWise ConstructSim, MicroStation และ ProjectWise เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายบริการของเบนท์ลีย์ ซิสเต็มส์ อินคอร์ปอเรท หรือบริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมรายใดรายหนึ่ง ส่วนเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
รับชมข่าวต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160630005671/en/
ติดต่อ:
Bentley Systems, Incorporated
Gail McGrew, +1 610 458 2752
gail.mcgrew@bentley.com
ติดตามเราทาง Twitter: @BentleySystems "

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!