Category: TechnologyLogo
Posted Oct 30, 2017 16:49 (GMT +7)


SAISON INFORMATION SYSTEMS: เรื่องราวความสำเร็จในการผนวกระบบในพื้นที่ปฏิบัติงานเข้ากับคลาวด์

ย้ายระบบข้อมูลระหว่างบริษัทจากเมนเฟรมในพื้นที่สำนักงานเข้าระบบคลาวด์ พร้อมเก็บแอปพลิเคชันที่มีอยู่

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--30 ต.ค. 2560

Saison Information Systems Co., Ltd. (JASDAQ:9640) (สำนักงานใหญ่: โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น; ประธาน: Kazuhiro Uchida; ในที่นี้จะเรียกว่า “Saison Information Systems”) เปิดจำหน่าย DataSpider Servista และ Thunderbus  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มิดเดิลแวร์ที่จะช่วยในการรวมข้อมูล เป็นผลงานการสนับสนุนและพัฒนาของ APPRESSO K.K. (สำนักงานใหญ่: โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น; ประธาน: Kazutoshi Ono; ในที่นี้จะเรียกว่า “APPRESSO”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.businesswire.com/news/home/20171029005001/en/

Configuration (Graphic: Business Wire)

การกำหนดค่า (กราฟฟิก: Business Wire)

Yokogawa Rental & Lease Corporation (สำนักงานใหญ่: โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น; ประธาน: Yuichi Kanagawa; ในที่นี้จะเรียกว่า “Yokogawa Rental & Lease”) ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ APPRESSO ในการรวมแอปพลิเคชันเดิมบนเมนเฟรมในพื้นที่สำนักงานเข้ากับระบบข้อมูลในคลาวด์ จนสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขึ้นใหม่ได้เป็นผลสำเร็จ

กรณีศึกษา: ความสำเร็จในการผนึกข้อมูลในพื้นที่สำนักงานเข้ากับระบบในคลาวด์

ต่อไปนี้เราจะแนะนำแนวทางของโครงการ ความท้าทายที่ได้เผชิญ รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราคือคำตอบที่ใช่ได้อย่างไร

1. ลูกค้า

Yokogawa Rental & Lease เป็นบริษัทย่อยด้านซอฟต์แวร์และวิศวกรรมไฟฟ้าชื่อดังของ Yokogawa Electric Corporation ปัจจุบันให้บริการเช่าอุปกรณ์ไอทีและเครื่องมือตรวจวัดต่าง ๆ เมื่อบริษัทต้องการขยายธุรกิจจึงได้พัฒนาโซลูชั่นทางธุรกิจขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนระบบจากการเป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์กลายมาเป็นเช่าแทน อีกหนึ่งบริการใหม่คือ มีบริการช่วยเหลือบริษัทตลอดอายุการใช้งานอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ ขนส่ง รวมทั้งบริหารจัดการ

2. โครงการ

ในการนำข้อเสนอเหล่านี้ไปปฏิบัติงานจริงและปรับปรุงการทำงานที่มีอยู่เดิมนั้น จึงตัดสินใจกันว่าจะต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของ Yokogawa Rental & Lease ดังนั้นจึงต้องดำเนินการย้ายระบบข้อมูลภายในของบริษัทจาก IBM Notes ไปไว้ในแอปพลิเคชันชุดหนึ่งในระบบคลาวด์ kintone ซึ่งจะช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ความท้าทาย

Yokogawa Rental & Lease ตัดสินใจที่จะใช้ระบบคลาวด์ kintone เข้ามาแทนที่ IBM Notes แต่เพื่อให้การเคลื่อนย้ายครั้งนี้คุ้มค่า ระบบทั้งหมดจึงจะต้องยังคงสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ บริษัทจึงได้หาวิธีที่จะผนวกระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน

4. โซลูชั่น

หลังจากที่ได้พิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ ที่น่าสนใจแล้ว Yokogawa Rental & Lease จึงได้เลือก DataSpider Servista และ Thunderbus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มิดเดิลแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาการเขียนโค้ด ขณะเดียวกันก็เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดของบริษัทในด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มิดเดิลแวร์ดังกล่าวยังมีความยืดหยุ่น  หากจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพิ่มเติมจึงสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย 

เกี่ยวกับ DataSpider Servista

ข้อมูล ณ เดือนมี.ค. 2560 มีบริษัทกว่า 3,000 แห่งที่ติดตั้ง DataSpider Servista ส่วนในประเทศญี่ปุ่นนั้น DataSpider Servista ครองอันดับ 1 ด้านความพึงพอใจของลูกค้าถึง 4 ปีติดต่อกัน* DataSpider Servista มีการใช้กราฟฟิกเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ (GUI) จึงทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีการเขียนโค้ด นอกจากนี้ยังมีอะแดปเตอร์หลายตัว จึงสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้มากมาย ไม่ว่าในพื้นที่ทำงานหรือระบบคลาวด์ สามารถใช้สร้างระบบอัตโนมัติให้กับการทำงานต่าง ๆ จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี

(* แหล่งที่มา: แบบสำรวจด้าน EAI Software ของ Nikkei BP Consulting Survey of EAI Software เม.ย. 2017)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์: https://www.hulft.com/en/dataspider-servista/

เกี่ยวกับ Thunderbus

บริษัทหลายแห่งอยู่ระหว่างดำเนินการขนย้ายระบบเข้าสู่คลาวด์ แต่การจะขนย้ายทุกอย่างในครั้งเดียวใช่ว่าจะทำได้ทุกครั้งเสมอไป ในบางกรณีใช้ระบบประจำพื้นที่ปฏิบัติงานจะดีกว่า สำหรับ Thunderbus นั้นเป็นผลงานของผู้สร้างกลุ่มเดียวกับ DataSpider Servista จึงทำให้การเชื่อมโยงระบบระหว่างพื้นที่ปฏิบัติงานเข้ากับระบบในคลาวด์มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และยังดำเนินการได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถทำงานได้ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตธรรมดา ๆ ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งสายหรือฮารด์แวร์ใด ๆ เป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์: https://www.hulft.com/software/thunderbus/ (ภาษาญี่ปุ่น)

เกี่ยวกับ Yokogawa Rental & Lease Corporation

 • สำนักงานใหญ่: Shinjuku First West Building, 1-23-7 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 ประเทศญี่ปุ่น
 • ก่อตั้ง: ม.ค. 2530
 • ประธาน: Yuichi Kanagawa
 • เงินทุน: 528 ล้านเยน (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560)
 • ประกอบกิจการ: ให้เช่าระบบ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางธุรกิจ
 • URL: https://www.yrl.com/ (ภาษาญี่ปุ่น)

เกี่ยวกับ APPRESSO K.K.

 • สำนักงานใหญ่: Sumitomo Fudosan Edogawabashi Ekimae Building (2F), 1-20-10 Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0014 ประเทศญี่ปุ่น
 • ประธาน: Kazutoshi Ono
 • เงินทุน: 267 ล้านเยน
 • ประกอบกิจการ: พัฒนาและสนับสนุนชุดอุปกรณ์ซอฟต์แวร์
 • URL: https://www.appresso.com/english/

เกี่ยวกับ Saison Information Systems Co., Ltd.

 • สำนักงานใหญ่: Sunshine 60 (21F), 3-1-1 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-6021 ประเทศญี่ปุ่น
 • ก่อตั้ง: 1 ก.ย. 2513
 • ประธาน: Kazuhiro Uchida
 • เงินทุน: 1,367 ล้านเยน
 • URL: http://home.saison.co.jp/english/

เครื่องหมายการค้า

 • “kintone” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cybozu, Inc.
 • “DataSpider”, “DataSpider Servista” และ “Thunderbus” เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ of APPRESSO K.K.
 • ชื่ออื่น ๆ ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้น ๆ

อ่านข่าวจากแหล่งที่มาได้ทาง businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20171029005001/en/

Media Inquiries
Saison Information Systems Co., Ltd.
Akane Toyota / Seiko Yokoi, +81-3-3988-3477
Corporate Planning Department
kikaku@saison.co.jp
 

Product Inquiries (for DataSpider or Thunderbus)
Saison Information Systems Co., Ltd.
Fumio Horino, +81-3-3988-5301
HULFT Division
info@hulft.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.