Category: General NewsLogo
Posted Oct 13, 2017 11:40 (GMT +7)


QNB Group ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและแอฟริกาประกาศผลการดำเนินงานทะลุสถิติสำหรับไตรมาส 3 ปี 2017

·         กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6% เป็น QAR10.3 พันล้าน (2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

·         สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 11% เป็น QAR792 พันล้าน (218 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

โดฮา, กาตาร์--(BUSINESS WIRE)--Oct. 12, 2017

QNB Group ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา (MEA) ประกาศผลการดำเนินงานใน 9 เดือนแรกของปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2017 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ QNB Group

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะด้านมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.businesswire.com/news/home/20171011006406/en/

QNB Group Head Office (Photo: AETOSWire)

สำนักงานใหญ่ของ QNB Group (รูปภาพ AETOSWire)

ในช่วง 9 เดือนแรกของปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2017 กำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้นเป็น 10.3 พันล้าน QAR (ประมาณ 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ QNB Group ในการรักษาระดับการเติบโตที่แข็งแกร่งในขณะที่มีการควบคุมค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์รวมมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 777 พันล้าน QAR (2.18 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 11% จากเดือนกันยายนปี 2016 ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดที่บริษัทเคยมีมา  ประสบความสำเร็จนี้้ได้รับแรงหนุนจากอัตราการเติบโตของสินเชื่อและเงินทดรองที่ 14% (159 พันล้านเหรียญสหรัฐ)  นอกจากนี้การระดมเงินฝากของกลุ่ม QNB ช่วยให้ทุนจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 15% เป็น 574 พันล้าน QAR (158 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2016 ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างสินเชื่อต่อเงินฝากลดลงเป็น 100.8% เทียบกับ 101.3% ในเดือนกันยายน 2560  สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ของ QNB ในการกระจายแหล่งเงินทุน

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ QNB Group (อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้) ลดลงเหลือ 29% จาก 30.1% เนื่องจากการควบคุมต้นทุนและความสามารถในการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง

กลุ่มบริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อขั้นต้นให้ได้ 1.8% และมีอัตราส่วนความคุ้มครองอยู่ที่ 111% ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของสินเชื่อของกลุ่มบริษัทและการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีคุณภาพสูง

ในเดือนกันยายน 2017 QNB Group ประสบความสำเร็จในการออกตราสารหนี้ Formosa ภายใต้โครงการ Euro Medium Term Note (EMTN) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทเป  โครงการนี้ได้กำหนดก้อนเงิน 630 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอายุ 30 ปีซึ่งสามารถเรียกเก็บได้ทุก 5 ปี  การตราสารหนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินอยู่ของ QNB Group เพื่อกระจายการลงทุนในรูปแบบอายุและภูมิศาสตร์

นโยบายข้างต้นเป็นตัวอย่างของฐานเงินทุนระหว่างประเทศและท้องถิ่นที่มีความหลากหลายซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิประเทศต่าง ๆ ในรูปแบบของสกุลเงิน อายุ และการผสมผสานผลิตภัณฑ์

ในช่วงเดือนกรกฎาคม QNB Group เริ่มดำเนินกิจการในเมืองมุมไบซึ่งเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอินเดีย  การขยายเครือข่ายดังกล่าวช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารชั้นนำในตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2020 รวมทั้งการสร้างรากฐานใหม่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

มูลค่าของผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้น 2% จากเดือนกันยายนปี 2560 เป็น 77 พันล้าน QAR (21 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2017  กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีค่า QAR10.7 (USD2.95) เทียบกับ QAR10.3 (USD2.83) ในปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนความเพียงพอของสินทรัพย์ (CAR) ที่คำนวณตามข้อกำหนดของ QCB และ Basel III อยู่ที่ 15.4% ณ วันที่ 30 กันยายน 2017 (18.0% เมื่อรวมกำไรถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2017) ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ Qatar Central Bank และ Basel Committee

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า QNB เป็นแบรนด์ธนาคารที่มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาค MEA โดยมูลค่าแบรนด์ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐและจะเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 60 ของโลก รวมทั้งได้รับคะแนนความแข็งแกร่งของแบรนด์สูงสุดเป็น AA+ ทำให้เป็นแบรนด์ธนาคารกาตาร์แบรนด์เดียวที่เป็นหนึ่งใน 100 อันดับแรกของโลก

พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทมีมากกว่า 27,800 ในสถาณที่ 1,230 แห่งและมีเครื่องเอทีเอ็ม 4,200 แห่งที่ให้บริการลูกค้ามากกว่า 21 ล้านราย

*แจกจ่ายข่าวสารโดยAETOSWire

ดูเวอร์ชันต้นฉบับใน businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20171011006406/en/

ติดต่อ:

QNB Group
Maha Mubarak Ali, +97444975704
PR@qnb.com.qa

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.