Category: General NewsLogo
Posted Oct 11, 2017 10:04 (GMT +7)


Herbalife Nutrition เผยผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสุขภาพเมื่อสูงวัย แต่ยังเมินความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อการสูงวัยอย่างสุขภาพดี

ฮ่องกง--(BUSINESS WIRE)--03 ต.ค. 2017

วันนี้ Herbalife (NYSE: HLF) บริษัทด้านโภชนาการชั้นนำระดับโลกรายงานผลการสำรวจภาวะของสุขภาพเมื่อสูงวัยในเอเชียแปซิฟิก “Asia Pacific Healthy Aging Survey” โดยเป็นการสำรวจประชากรวัย 40 ปีขึ้นไปจำนวน 6,000 คนจากออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทยและเวียดนาม เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญและทัศนคติของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกที่เกี่ยวข้องกับการสูงวัย พบว่า ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกส่วนมากมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากอายุที่มากขึ้น และพวกเขาเชื่อว่า หากลงมือดูแลตนเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะช่วยให้มีสุขภาพดีแม้จะแก่ตัวลง กระนั้นก็ดี หลายคนยังไม่เห็นความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีมากพอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อยู่ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียอัจฉริยะ อ่านฉบับเต็มได้ทาง: http://www.businesswire.com/news/home/20171002006643/en/

Key findings of Herbalife Asia Pacific Healthy Aging survey (Graphic: Business Wire)

สรุปสาระสำคัญของรายงานการสำรวจ Herbalife Asia Pacific Healthy Aging Survey (กราฟฟิกโดย: Business Wire)

รายงานการสำรวจ Herbalife Nutrition Asia Pacific Healthy Aging Survey พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 9 ใน 10 คนมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอายุมากขึ้น โดย 53% กล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูก/ข้อต่อ ตามมาด้วยปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่ 46% หัวใจ 45% สมอง 44% ซึ่งล้วนเป็นความกังวลใจอันดับแรก ๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะวิตกกังวลกันมาก แต่ผู้ตอบแบบสอบถามถึง 80% ก็บอกว่า หากดูแลใส่ใจตัวเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีได้

สำหรับวิธีปฏิบัติตนที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีนั้นเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายมากที่สุดถึง 43% เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม 22% เท่านั้นที่บอกว่า อยากจะรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการยิ่งขึ้น และ 8% บอกว่า อาจจะรับประทานอาหารเสริมหรือเข้ารับการตรวจสุขภาพมากขึ้น

Stephen Conchie กรรมการอำนวยการและรองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นกล่าวว่า “เราดีใจที่เห็นว่า ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกส่วนมากตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสูงวัย อย่างไรก็ตาม เรายังเป็นห่วงที่ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับการดูแลโภชนาการไม่มากนักในการเลือกวิธีปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขณะสูงวัย โภชนาการที่ดีไม่ควรมาเป็นอันดับท้าย ๆ โดยเฉพาะขณะนี้ เราจึงเร่งเพิ่มความพยายามที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ความเข้าใจว่า โภชนาการมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี”

นอกจากมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับความห่วงใยด้านสุขภาพอันมาจากการสูงวัย พร้อมทั้งวิธีที่ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกต้องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพแล้วนั้น ผลการสำรวจยังเผยด้วยว่า:

 • เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากถึง 82% บอกว่าตนมีสุขภาพดีเทียบเท่าหรือมากกว่าคนอื่น ๆ
 • สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับหัวใจ สุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงเริ่มต้นนั้นมักจะตรวจพบได้ยาก แต่ระดับความมั่นใจในสุขภาพหัวใจนั้นค่อนข้างสูงมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 87, 84 และ 88% มองว่า ตนมีสุขภาพหัวใจที่ดีเทียบเท่าหรือมากกว่าคนอื่น ๆ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงจากการประเมินสุขภาพของตนสูงเกินไป
 • ในเอเชียแปซิฟิกนั้น อุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีคือ การไม่มีเวลา (46%) และขาดแรงจูงใจ (44%)

ด้วยเหตุนี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นจึงได้เปิดตัวโครงการเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์ (Asia Pacific Wellness Tour) ครั้งที่ 8 เพื่อที่จะแบ่งปันเคล็ดลับการชีวิตที่มีสุขภาพดีอย่างกระฉับกระเฉงให้ต่อเนื่องในระยะยาวให้กับผู้บริโภคชาวเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี นำโดย Dr. John Agwunobi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพและโภชนาการของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

Dr. Agwunobi กล่าวว่า “เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเชื่อว่าจะต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยด้านโภชนาการที่ดี สร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานโภชนาการเสริมที่เหมาะสม และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี สำหรับเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์นั้น เราจะแบ่งปันคำแนะนำและเคล็ดลับอันเป็นประโยชน์เพื่อที่จะช่วยให้ผู้คนนำพลังแห่งโภชนาการไปใช้ เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น”

สำหรับโครงการเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นนั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ก.ย. ถึง 26 ต.ค. ตามเมืองต่าง ๆ ในหลายประเทศได้แก่ ประเทศกัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย งานสัมมนาทางการแพทย์ กิจกรรมพูดคุยด้านโภชนาการ และเวิร์กชอปเกี่ยวกับสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นและคณะที่ปรึกษาด้านโภชนาการ (Herbalife Nutrition Advisory Board) จะร่วมแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของโภชนาการที่ดีที่มีต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี เมตาบอลิซึมและโภชนาการ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ ตลอดจนโภชนาการและสมรรถภาพในด้านการกีฬา

ผู้เชี่ยวชาญของเฮอร์บาไลฟ์ที่เข้าร่วมเวลเนสทัวร์ ประกอบไปด้วย:

 • Dr. Zhen-Yu Chen ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ โดยมีรางวัลการันตี อีกทั้งยังเป็นศาสตราจารย์ใน Food and Nutritional Sciences Programme ประจำมหาวิทยาลัย The Chinese University of Hong Kong
 • Dr. Chin-Kun Wang เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและเมตาบอลิซึม เจ้าของรางวัล National Award of Biomedicine ที่ไต้หวัน เมื่อปี 2008 จากบทบาทด้านการศึกษาทางการแพทย์
 • Samantha Clayton ผู้อำนวยการอาวุโสด้านฟิตเนสและสมรรถภาพด้านการกีฬาระดับโลก (Senior Director of Worldwide Sports Performance and Fitness) ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น นอกจากนี้ยังเป็นอดีตนักกีฬาโอลิมปิก ปัจจุบันทำงานเป็นเทรนเนอร์ส่วนบุคคลและโค้ชด้านการออกกำลังกายแบบกลุ่มให้กับสมาคม American Fitness and Aerobics Association และ International Sport Science Association
 • Shyamal Vallabji โค้ชฟิตเนสของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประจำประเทศอินเดีย ซึ่งทำงานร่วมกับนักกีฬาอาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้นักกีฬาเหล่านั้นสามารถแสดงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติ

เกี่ยวกับ Herbalife

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เป็นบริษัทโภชนาการระดับโลกที่มีความมุ่งหมายในการทำให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น บริษัทก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจด้านโภชนาการ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยโภชนาการและแผนการจัดการโภชนาการตั้งแต่ปี พ .ศ. 2523 บริษัทร่วมกับสมาชิกอิสระเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีพันธะสัญญาในการนำเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อต่อสู้กับปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญ ได้แก่ ภาวะการได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน สภาวะน้ำหนักเกิน การเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรผู้สูงวัย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสุขภาพของภาครัฐที่พุ่งสูงขึ้น และการเติบโตของธุรกิจผู้ประกอบการในทุกช่วงวัย ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในโรงงานของเฮอร์บาไลฟ์ พร้อมคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากสมาชิกอิสระ รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนชุมชน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โภชนาการเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการจัดการน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างพลังงานและเพื่อการกีฬา ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผม ซึ่งจัดจำหน่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัวของสมาชิกอิสระของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และผ่านสมาชิกอิสระไปยังผู้บริโภคในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทได้ให้การสนับสนุน เฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ ฟาวเดชั่น (Herbalife Family Foundation : HFF) และโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ เพื่อนำพาโภชนาการที่ดีไปสู่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนนักกีฬา สโมสรกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันระดับโลกรวมกว่า 190 ราย อาทิ คริสเตียโน โรนัลโด ทีมฟุตบอลแอลเอ กาแลคซี่ และทีมกีฬาระดับโอลิมปิคประเภทต่าง ๆ

ปัจจุบัน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีพนักงานทั่วโลกกว่า 8,000 คน และหุ้นของเฮอร์บาไลฟ์ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์ค (NYSE:HLF) โดยมียอดขายสุทธิ 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกดูได้ที่เว็บไซต์ Herbalife.co.th หรือ IAmHerbalife.com และสามารถติดตามข้อมูลสำคัญด้านการเงินได้ที่ http://ir.herbalife.com

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&sty=20171002006643r1&sid=58983&distro=ftpอ่านข่าวจากแหล่งที่มาได้ทาง businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20171002006643/en/

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
Herbalife Asia Pacific
Daliea Mohamad-Liauw, +852 3589 2643
VP, Corporate Communications, Asia Pacific
dalieal@herbalife.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.