Category: TechnologyLogo
Posted Oct 6, 2017 19:04 (GMT +7)


เปิดตัวระบบ Microgrid ตัวแรกของประเทศญี่ปุ่นพร้อมบ้านรวม 117 แห่ง

ได้รับการคัดเลือกโดย METI ให้เป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนในปี 2017 เพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคพลังงานในท้องถิ่นโดยใช้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะของภูมิภาค

เฮียวโงะ ญี่ปุ่น--(BUSINESS WIRE)--05 ตุลาคม 2017

PanaHome Corporation, ENERES Co. , Ltd, IBJ Leasing Co. , Ltd. และ Public Enterprises Agency ของ Hyogo Prefectural Government วางแผนที่จะเริ่มดำเนินการพัฒนาเมืองของระบบ microgrid (ระบบจัดการการกระจายพลังงานในระดับภูมิภาค) (*1) เริ่มต้น ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะด้านมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.businesswire.com/news/home/20171005005546/en/

Area where PanaHome's Smart City Shioashiya Solar-Shima is being developed (Graphic: Business Wire)

พื้นที่การพัฒนา Smart City Shiaashiya Solar-Shima ของ PanaHome (รูปภาพ: Business Wire)

[Video] เปิดตัวระบบ Microgrid ตัวแรกของประเทศญี่ปุ่นพร้อมบ้านรวม 117 หลัง - Smart City Shioashiya

https://www.youtube.com/watch?v=8Br0QgUxvK4

ระบบ microgrid จะรองรับบ้าน 117 หลังในโซน D4 ของ Smart City Shioashiya Solar-Shima ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย PanaHome ในเมือง Ashiya จังหวัดเฮียวโงะ  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2017 โครงการนี้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการที่รับการอุดหนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคพลังงานในท้องถิ่นโดยใช้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะของภูมิภาค

โครงการนี้ร่วมดำเนินการโดย PanaHome, ENERES, IBJ Leasing และ Public Enterprises Agency  แนวคิดของโครงการคือ "เมืองซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยพลังงานเพื่อการอยู่อาศัย" PanaHome ได้ซื้อที่ดินที่พัฒนาขึ้นโดย Public Enterprises Agency  Panasonic Corporation และเมือง Ashiya ก็ได้ร่วมมือการพัฒนาโครงการนี้เช่นกัน  ส่วนหนึ่งของโครงการนี้คือการสร้างระบบ microgrid แรก (*2) ของญี่ปุ่น  เขตที่อยู่อาศัยทั้งหมดจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นสัดส่วน 80% ขึ้นไป (*3) โดยการใช้สายการกระจายพลังงานเอกชน (*4) ไปยังย่านที่อยู่อาศัยและการใช้พลังงานร่วมกันระหว่างบ้าน  ถึงแม้เขตนี้จะถูกตัดการเชื่อมต่อจากระบบไฟฟ้าแบบเดิมในช่วงภาวะฉุกเฉิน สายจ่ายไฟส่วนตัวยังสามารถจ่ายกระแสไฟผ่านทางวงจรเฉพาะได้  สายจ่ายไฟส่วนตัวช่วยให้สามารถรับพลังงานและตั้งอัตราพลังงานได้อย่างยืดหยุ่นทำให้เกิดประโยชน์มากมายรวมถึงการลดค่าไฟฟ้าถึง 20%  อีกเป้าหมายหลักคือการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการปล่อย CO2  นับจากนี้ไป โครงการนี้จะเป็นตัวอย่างการแบ่งใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างอาคารเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับและจะเป็นกรณีศึกษาให้กับพื้นที่ต่างประเทศที่มีกำลังไฟอ่อนและไฟฟ้าดับง่าย

[ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละราย]

ผู้ดำเนินการ

PanaHome (ผู้ดำเนินการหลัก)
 

การออกแบบ พัฒนา ก่อสร้างที่อยู่อาศัย และวางแผนโดยรวมของเมือง

ENERES (ผู้ดำเนินการร่วม)

บริการด้านการจัดการพลังงาน

IBJ Leasing (ผู้ดำเนินการร่วม)

เป็นเจ้าของและจัดการสายจ่ายไฟส่วนตัว

Hyogo Public Enterprises Agency (ผู้ดำเนินการร่วม)

การพัฒนาที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและความร่วมมือระดับภูมิภาค

[หุ้นส่วน]

เมือง Ashiya, จังหวัดเฮียวโงะ

ความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาเมือง Shioashiya

Panasonic Corporation
 

ความร่วมมือในระบบการจัดเก็บพลังงาน การสนับสนุนด้านเทคนิค และการบริหารและรักษาความปลอดภัยของสายส่งไฟฟ้าส่วนตัว

[ประวัติ]

หลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออกจึงมีความต้องการให้มีการใช้ระบบพลังงานแบบกระจายที่มีความยืดหยุ่นสูงต่อภัยพิบัติ  แผ่นดินไหวทำให้เห็นได้ชัดว่าระบบพลังงานส่วนกลางมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว  ในขณะเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องชดเชยพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เสถียรด้วยการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมาก  นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ feed-in tariff (FIT) ไปสู่การขยายการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการบริโภคในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งแต่ปี 1998 จังหวัดเฮียวโกะและเมือง Ashiya ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ Shioashiya ซึ่งอยู่ในย่าน Minami Ashiya-hama โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงผู้คน  ตั้งแต่ปี 2012 PanaHome ได้ลงมือพัฒนาโครงการ Smart City Shioashiya Solar-Shima ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยว 400 หลังและคอนโดมิเนียมจำนวน 3 อาคาร (รวม 83 คอนโด)  อาคารที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงของบริษัทและการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ที่เน้นการใช้พลังงานทดแทนอย่างสูงสุดได้รับการยกย่องอย่างสูงทั้งจากต่างประเทศ  บริษัทได้รับรางวัลเหรียญทองประเภท "อาคารอัจฉริยะ" ในงานรางวัล APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) ESCI (*5) Best Practice Awards ครั้งที่ 3

[ภาพรวมของระบบ microgrid และแผนผังการจ่ายไฟ (*6)]

โครงการนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (4.6kW) เซลล์จัดเก็บพลังงาน (11.2kWh) และ HEMS (*7) ในบ้านแต่ละหลัง  เซลล์จัดเก็บพลังงานแต่ละตัวในบ้านจะเชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้าส่วนตัวภายในเขตที่อยู่อาศัย  ชุดควบคุมเซลล์เก็บพลังงานช่วยให้สามารถย้อนกระแสไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าร่วมกันระหว่างบ้านได้  นับว่าเป็นระบบ microgrid (ระบบกระจายพลังงานภูมิภาค) ระบบแรกในประเทศญี่ปุ่น

แผนการจ่ายไฟโดยใช้สายส่งไฟฟ้าส่วนตัว

สมาคมผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าของบ้าน 117 หลังในเขตที่อยู่อาศัย  สมาคมผู้บริหารได้ทำสัญญาจ้างบริหารจัดการเซลล์เก็บพลังงานกับ ENERES ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้  ตามแผนการควบคุมการจ่ายไฟจากเซลล์จัดเก็บพลังงานไปยังสมาชิกสมาคม (ผู้อยู่อาศัย) ทำให้สามารถใช้งานระบบ EMS (*8) และให้พลังงานไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั้งเขตโดยใช้โซลูชันด้านสิ่งแวดล้อมของ IBJ Leasing ที่ได้มากจากความรู้ทางการเงินเพื่อนำเสนอระบบจ่ายไฟส่วนตัว

- ที่ตั้งของธุรกิจ: Smart City Shioashiya Zone D4

- สถานที่: Suzukaze-cho, Ashiya, Hyogo, Japan

- การครอบคลุม: Smart City Shioashiya Zone D4

- พลังงานหมุนเวียนหลัก: ประมาณ 32,007.92 m2

- พลังงานที่ใช้ร่วมกัน: พลังงานไฟฟ้า

- เริ่มดำเนินการ: ตุลาคม 2018

[คุณสมบัติของระบบ microgrid]

1. อัตราค่าพลังงานที่ต่ำและการควบคุมพลังงานฟรีเนื่องจากใช้สายจ่ายไฟส่วนตัว

การใช้สายจ่ายไฟส่วนตัวช่วยให้สามารถควบคุมการรับพลังงานไฟฟ้าและเซลล์เก็บพลังงานได้อย่างอิสระในเขตที่อยู่อาศัยและสามารถกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าได้อย่างคล่องตัว  นอกจากนี้ยังสามารถลดอัตราการใช้พลังงานได้ถึง 20% โดยการเพิ่มอัตราการพึ่งพาพลังงานทดแทนด้วยการใช้พลังงานร่วมกันระหว่างบ้าน

2. สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานไฟฟ้าในเขตผ่านการควบคุมเซลล์เก็บไฟฟ้าระดับภูมิภาค
 

ความต้องการพลังงานสูงสุดจะถูกควบคุมภายในพื้นที่ผ่านการควบคุมเซลล์เก็บไฟฟ้าระดับภูมิภาคที่เชื่อมต่อกับสายจ่ายไฟส่วนตัว   ในการทำสัญญารับพลังงานจากบริษัทรายใหม่ ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า PPS (*9)) เมื่อคาดว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเกินกำลังไฟฟ้าที่ทำสัญญาไว้ระบบจะสั่งให้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้เท่ากันกับพลังงานไฟฟ้า

3. แหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการระงับการจ่ายไฟจากกริดหลัก (วงจรที่กำหนด)

ในระหว่างการใช้พลังงานตามปกติทั้งเมืองจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด  เมื่อมีปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าจะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยผ่านสาย PPS (แหล่งจ่ายไฟ FIT (* 10)) เพื่อรักษาเสถียรภาพของการจ่ายไฟ  ในช่วงฉุกเฉินที่มีการขัดจังหว่ะการใช้พลังงานหลัก ๆ จะสามารถจ่ายพลังงานให้กับบ้านในย่านนี้ได้โดยจ่ายพลังงานให้กับวงจรที่กำหนด (ตู้เย็น แสง เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น) โดยจ่ายจากเซลล์เก็บพลังงานหรือแสงอาทิตย์ไฟฟ้าที่ผลิตภายในเขต

[ภาพรวมการใช้พลังงานร่วมกันระหว่างบ้านในเขต]

ในโครงการนี้บ้านทุกหลังจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์เก็บพลังงาน และ HEMS  เซลล์เก็บพลังงานที่ติดตั้งในแต่ละบ้านเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างเครือข่าย  พลังงานที่เก็บไว้ในเซลล์เก็บพลังงาน (11.2kWh) สามารถใช้ร่วมกันได้ 117 บ้านในเขต ราวกับว่ามีเซลล์เก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่มีกำลังไฟ 1.3MWh  บ้านที่มีไฟฟ้าส่วนเกินสามารถแบ่งไฟให้กับบ้านที่ขาดแคลนไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการซื้อพลังงานจากแหล่งภายนอกและเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นภายในเขต

[ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้]

1. อัตราการพึ่งพาตัวเองสูงถึง 80% หรือสูงกว่านั้นเนื่องจากการผลิตและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในท้องถิ่น (ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม)

2. ลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 20% เนื่องจากการควบคุมและจัดเก็บพลังงาน (ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ)

3. การใช้พลังงานทดแทน 100% (พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตขึ้นในเขตและแหล่ง FIT นอกเขตที่อยู่อาศัย) (ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม)

4. เป็นไปได้ที่จะจ่ายกระแสไฟแม้จะมีการขัดจังหวะการจ่ายกระแสไฟจากโครงข่ายหลัก (วงจรที่กำหนด) (การรับมือกับภัยพิบัติ)

5. จ่ายไฟภายในเขตให้เท่าเทียมกัน (ประโยชน์ทางสังคม)

[การใช้งานทดสอบความเป็นไปได้ของ microgrid  VPP (*11) แบบผสมผสาน]

นอกเหนือจากการติดตั้ง microgrid แล้วจะมีการทดสอบความเป็นไปได้สำหรับหน่วยควบคุม VPP  เมื่อมีคำสั่งมาจากด้านบน รวม ถึงการตอบสนองความต้องการ (*12) จากผู้รวบรวมทรัพยากร (*13) เป้าหมายของคือการควบคุมการไหลเข้าและการไหลออกของพลังงานจากเซลล์เก็บพลังงานในแต่ละบ้านเพื่อเพิ่มหรือลดการใช้พลังงานในเขตเช่นเดียวกับการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวเดียว

หมายเหตุ:

*1. กริดไฟฟ้าขนาดเล็ก  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบการผลิตและบริโภคในท้องถิ่น

*2. เป็นครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่นที่มีการแบ่งปันพลังงานไฟฟ้าร่วมกันในบ้าน 117 แห่งโดยใช้สายการจำหน่ายส่วนตัวในเขตที่อยู่อาศัย

*3.(ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริโภคโดยส่วนตัว + ปริมาณพลังงานส่วนเกินที่ใช้ร่วมกัน) ÷ ปริมาณการใช้พลังงานรวม (รายปี ทำการจำลองโดย PanaHome)

*4. ใช้สายส่งไฟฟ้าที่ติดตั้งเองเพื่อจัดหาพลังงานโดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทจำหน่ายไฟฟ้าทั่วไป

*5. โครงการริเริ่มชุมชนสมาร์ทด้านพลังงาน (Energy Smart Communities Initiative - ESCI): เปิดตัวในปี 2010 ในที่ประชุม Yokohama APEC  ประเทศสมาชิกและภูมิภาคต่าง ๆ ร่วมมือกันในโครงการใน 5 สาขา ได้แก่ อาคารสมาร์ท สมาร์ทกริด เมืองจำลองคาร์บอนต่ำ อาชีพและผู้บริโภคสมาร์ท และการขนส่งแบบสมาร์ทผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

*6. มาตรา 17 ของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจไฟฟ้า (ระบุซัพพลาย): ระบบที่มีผู้จัดหาพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และได้รับใบอนุญาตสำหรับแต่ละสถานที่  พวกเขาจะวางแผนที่จะจัดหาพลังงานและอุปกรณ์เสริมให้กับเป้าหมายนั้น ๆ

*7. ระบบการจัดการพลังงานภายในบ้าน (Home Energy Management System - HEMS): นอกจากจะทำให้การใช้พลังงานเกิดความโปร่งใสเแล้ว ยังช่วยควบคุมการใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านของผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม

*8. ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System - EMS): ตรวจสอบและควบคุมพลังงานผ่านเครือข่ายรวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โปร่งใสและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสม

*9. ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย (Power Producer and Supplier - PPS): ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าขนาดที่กำหนดขึ้นโดยทั่วไปเรียกว่าผู้จัดหาพลังงานรายใหม่ บริษัท ที่ได้รับใบอนุญาตและเข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า

*10. พลังงานไฟฟ้าโดยใช้แหล่งที่มา Feed-in Tariff (FIT) (ระบบโดยที่ราคาซื้อพลังงานหมุนเวียนจะถูกพิจารณาตามกฎหมาย)

*11. การตอบสนองของโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant Response - VPP): เครือข่ายหรือระบบที่ควบคุมเครื่องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กจำนวนมากหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ เช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่

*12. มีผู้รวบรวมทรัพยากรพลังงานจากผู้บริโภคสำหรับผู้ผลิตพลังงาน (บริษัทส่งและจำหน่ายไฟฟ้า บริษัทขายไฟฟ้า และผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน)

*13. การตอบสนองต่อความต้องการ: เปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานโดยการลดการใช้พลังงานของผู้บริโภคผ่านสิ่งจูงใจหรือกำหนดอัตราที่สูงกว่าในช่วงเวลาที่ราคาในตลาดพุ่งสูงขึ้นหรือเมื่อความน่าเชื่อถือของกริดเริ่มอ่อนแอ เช่น เมื่ออุปทานและความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง

แหล่งที่มา: http://news.panasonic.com/global/topics/2017/50883.html

Related Links

[วีดีโอ] เปิดตัวระบบ Microgrid ตัวแรกของประเทศญี่ปุ่นพร้อมบ้านรวม 117 หลัง - Smart City Shioashiya

https://www.youtube.com/watch?v=8Br0QgUxvK4

เว็บไซต์ Smart City Shioashiya "Solar-Shima" (ภาษาญี่ปุ่น)

http://city.panahome.jp/sorashima/index.php?frm=shioashiya

PanaHome Global

http://www.panahome.jp/english/

HEMS (Home Energy Management System) | Industrial Devices & Solutions

https://industrial.panasonic.com/ww/applications/ha/hems

ENERES Co., Ltd. (Japanese)

https://www.eneres.co.jp/

IBJ Leasing Co., Ltd.

https://www.ibjl.co.jp/en/index.html

Hyogo Prefecture

https://web.pref.hyogo.lg.jp/fl/index.html

ดูเวอร์ชันต้นฉบับใน businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20171005005546/en/

ติดต่อ:

Panasonic Corporation
Global Communications Department
Global PR Office
Click here to go to Media Contact form

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.