Category: General NewsLogo
Posted Jul 26, 2017 20:19 (GMT +7)


ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เป็นความกังวลอันดับแรกสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

ผลสำรวจของ Internet Society บ่งบอกถึงความกลัวหลายรูปแบบในโลกออนไลน์

สิงคโปร์--(BUSINESS WIRE)--26 กรกฎาคม 2017

Internet Society วันนี้ได้เผยแพร่ผลการสำรวจประจำปีเรื่องประเด็นนโยบายอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เป็นความกังวลอันดับแรกสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาค ตามด้วยการเข้าถึง การปกป้องข้อมูล การเชื่อมต่อ และความเป็นส่วนตัว  ความกังวลนี้ชี้ให้เห็นถึงความกลัวที่ผู้คนมีเวลาใช้งานออนไลน์

ผลการค้นพบที่สำคัญ:

·  ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เป็นความกังวลอันดับแรกสำหรับผู้ใช้

·  หากไม่มีการปกป้องข้อมูลออนไลน์อย่างเพียงพอ ผู้หญิงจำนวน 50% และผู้ชายจำนวน 40% กล่าวว่าไม่น่าจะใช้บริการธนาคารออนไลน์และบริการทางการเงิน และทั้งหญิงและชายประมาณ 40% ไม่น่าจะใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและร้านค้าออนไลน์

·  ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 70% รู้สึกว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาไม่ได้รับความคุ้มครองเพียงพอทางออนไลน์    อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 60% เชื่อว่าพวกเขาไม่มีความรู้และเครื่องมือเพียงพอที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์

·  ทั้งผู้หญิง (91%) และผู้ชาย (89%) รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจในการเปิดเผยข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิตทางออนไลน์

"การที่อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต องค์กร รัฐบาล และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ จึงจำเป็นที่จะทำเข้าใจถึงความท้าทายที่ภูมิภาคนี้เผชิญอยู่  ผลการสำรวจนี้ชี้ให้เห็นถึงความต้องการให้ทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างเครือข่ายและระบบที่มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงให้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้และทักษะในการใช้บริการออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย  การกระทำเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการออนไลน์และความไว้วางใจของพวกเขาในอินเทอร์เน็ต” Rajnesh Singh ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Internet Society กล่าว

ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์:

ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งจากปีก่อนที่เคยเป็นอันดับสองโดยการเข้าถึงเป็นข้อกังวลอันดับหนึ่ง  ในปี 2016 กฎหมายที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขและกฎหมายใหม่ได้ถูกตราขึ้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลในประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะในจีน เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย

ผู้ใช้กว่า 60% ทราบถึงนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่มีการประกาศใช้โดยรัฐบาลของตนในปีที่ผ่านมา  ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดเผยว่ากฎหมายส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่จะรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ อาชญากรรมในโลกไซเบอร์ การเข้าถึง ความเป็นส่วนตัว และการปกป้องข้อมูล ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่ประเด็นกังวลใจสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ผู้หญิง 63% และผู้ชาย 72%) เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือเห็นพ้องกันว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับการควบคุมมากขึ้นในปีที่ผ่านมา  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความกังวลต่อประเด็นต่อไปนี้:

·  ความจำเป็นที่จะต้องควบคุมข่าวปลอม

·  การเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นซึ่งละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว

·  การเพิ่มการเซ็นเซอร์และการปิดกั้นเว็บไซต์ซึ่งมีผลต่อเสรีภาพในการแสดงออก

·  การขาดการคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์

ความเชื่อใจในอินเทอร์เน็ต:

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองทางออนไลน์และลังเลที่จะใช้บริการที่ไม่มีการรับประกันความเป็นส่วนตัว  ข้อกังวลเหล่านี้มีนัยสำคัญต่อบริการออนไลน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ บริการสาธารณะ และสังคมออนไลน์ด้วย

ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง (55%) ระบุว่าไม่น่าจะใช้บริการออนไลน์หากไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่  หากไม่มีการปกป้องข้อมูลออนไลน์อย่างเพียงพอ ผู้หญิง 50% และ ผู้ชาย 40%  กล่าวว่าไม่น่าจะใช้บริการธนาคารออนไลน์และบริการทางการเงิน และหญิงและชายประมาณ 40% ระบุว่าไม่น่าจะใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและร้านค้าออนไลน์ .

ความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์:

ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 70% รู้สึกว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาไม่ได้รับความคุ้มครองเพียงพอทางออนไลน์  อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 60% เชื่อว่าพวกเขาไม่มีความรู้และเครื่องมือเพียงพอในการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ (90%) รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารและบัตรเครดิตทางออนไลน์  ประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความไว้วางใจกับบริการดั้งเดิมเช่นธนาคาร ผู้มีอำนาจของรัฐ และสถาบันสุขภาพ แต่ไม่ค่อยเชื่อใจผู้ให้บริการออนไลน์

"ผู้ใช้ต้องการรับทราบข้อมูลและต้องการควบคุมการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน  องค์กรภาครัฐและเอกชนที่รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ในการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว  นอกจากนี้ รัฐบาลในภูมิภาคควรเริ่มพิจารณาบทบัญญัติใหม่ ๆ เช่น 'สิทธิที่จะถูกลืม' รวมถึงการริเริ่มการปฏิรูประบบดิจิทัลด้วย” นาย Singh กล่าวเสริม

สำหรับการสำรวจแบบเต็มโปรดไปที่: https://www.internetsociety.org/doc/APACSurvey.

เกี่ยวกับ Internet Society

Internet Society (ISOC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยผู้บุกเบิกด้านอินเทอร์เน็ต เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่มุ่งสนับสนุนพัฒนาการที่เปิดกว้าง วิวัฒนาการ และการใช้อินเทอร์เน็ต  Internet Society ร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ผ่านชุมชนสมาชิกทั่วโลกในการส่งเสริมเทคโนโลยีที่รักษาความปลอดภัยให้กับอินเทอร์เน็ตและสนับสนุนนโยบายที่ทำให้สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน  Internet Society เป็นที่ตั้งขององค์กร Internet Engineering Task Force (IETF)

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170725006658/en/

ติดต่อ:

Rice Communications for The Internet Society
Nicholas Leong/Joel Lah
+65 3157 5676
teamisoc@ricecomms.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.