Category: General NewsLogo
Posted Jul 10, 2017 08:34 (GMT +7)


บริษัท Dole Food Company Inc. แถลงการณ์เรื่องการได้รับคำยินยอมเพื่อการแก้ไขแล้ว และการหมดอายุของการรับการยินยอมแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับ หุ้นมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ์จำนวน 7.25% ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2025

เวสท์เลก วิลเลจ, แคลิฟอร์เนีย.--(BUSINESS WIRE)--7 กรกฎาคม 2017

บริษัท Dole Food Company, Inc. ("Dole") ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้รับคำยินยอมทั้งหลาย ("Requisite Consents") ตามที่ได้ขอให้มีการยินยอมเพื่อการแก้ไขที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ("การขอให้มีการยินยอมให้มีการแก้ไข หรือ Consent Solicitation") เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมบางอย่าง ("การแก้ไขเพิ่มเติม") ในสัญญา Indenture ลงวันที่ 6 เมษายน 2017 ระหว่าง Dole กับ ผู้ค้ำประกันทั้งหลาย และ Wilmington Trust, National Association ในฐานะทรัสตี (“ทรัสตี”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ์จำนวน 7.25% ที่มีกำหนดครบในปี 2025 ("หุ้น" ) ("สัญญา Indenture") ตามเงื่อนไขและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน "หนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข หรือConsent Solicitation Statement" ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2017 ("หนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข")

การเปิดรับการส่งคำยินยอมให้มีการแก้ไขหมดอายุลงในเวลา17:00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2017 ("เวลาหมดอายุ") โดยจะต้องค่าธรรมเนียมการยินยอม (ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข) ให้กับผู้ถือใบหุ้นที่ได้จัดส่งการให้คำยินยอมอย่างถูกต้อง และที่ไม่ได้เพิกถอนการยินยอม (ตามที่กำหนดไว้ในตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข) ก่อนเวลาหมดอายุตามความพึงพอใจหรือการสละสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไขภายใต้เงื่อนไข "การยินยอมให้มีการแก้ไข – คือการยอมรับความยินยอมโดย Us  และการชำระค่าธรรมเนียมการยินยอม" ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การบรรลุเป้าหมายของการเสนอขายหุ้นที่ผ่านการรับรอง (ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา Indenture )

Dole เสนอให้ทำเป็นเอกสารสัญญาเสริมเพื่อให้เกิดผลต่อการแก้ไข ("ข้อผูกมัดเพิ่มเติมครั้งแรกในสัญญา Indenture") โดยข้อผูกมัดเพิ่มเติมครั้งแรกจะผูกพันผู้ถือครองหุ้นและผู้รับโอนทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ส่งคำยินยอมด้วย

ตัวแทนที่ดำเนินการชักชวนเกี่ยวกับการขอให้มีการยินยอม ได้แก่ บริษัท Morgan Stanley & Co. LLC ท่านอาจส่งคำถามเกี่ยวกับการชักชวนขอความยินยอมไปยัง Morgan Stanley & Co. LLC, จ่าหน้าถึงแผนก: Liability Management Group หมายเลขโทรศัพท์ (800) 624-1808 (หมายเลขโทรฟรี) หรือที่เบอร์ (212) 761-1057 โดยGlobal Bondholder Services Corporation ทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้อมูล และตัวแทนการจัดทำรายงานในการเชื่อมโยงกับการให้ขอความยินยอม การขอสำเนาเพิ่มเติมของหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข สามารถส่งไปยังตัวแทนข้อมูลที่หมายเลข (866) 470-3900 (หมายเลขโทรฟรี), (212) 430-3774 (ธนาคารและนายหน้า) (collect) หรือ ที่contact@gbsc-usa.com

ประกาศนี้ไม่ใช่ข้อเสนอในการซื้อหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ การให้ความยินยอมที่เกิดขึ้นตามผลจากหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย "แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ การแถลงการณ์เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารโดยทั่วไป และจะสามารถระบุได้โดยการใช้คำต่าง ๆ เช่น "อาจ" "จะ" "คาดว่า" "เชื่อ" "ตั้งใจ" "คาดการณ์" และสำนวนที่คล้ายกันนี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเป็นเหตุให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่กล่าวถึง ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ การตอบสนองของตลาดต่อความกดดันด้านปริมาณอุตสาหกรรม สินค้า วัตถุดิบ และราคา; การจัดหาและการกำหนดราคาพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในประเทศกำลังพัฒนา ความขัดแย้งระหว่างประเทศ โควตาภาษีและการกระทำของรัฐบาลอื่น ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ Dole จะรวมอยู่ในคำชี้แจงการยินยอมและเอกสารที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับดังกล่าว

สามารถดูเวอร์ชันต้นฉบับได้ที่ businesswire.comhttp://www.businesswire.com/news/home/20170707005133/en/

ติดต่อ:

บริษัท Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.