Logo

InnoTrans 2006: 10 ปีแห่งงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการขนส่งทางรถไฟชั้นนำของโลก เติบโตสูงขึ้น ควบคู่กับสถานะงานระดับนานานาชาติมากขึ้น

Category: Automotive
Posted Aug 23, 2006 17:01 (GMT +7)

"
เบอร์ลิน-(บิสิเนส ไวร์)-21 ส.ค. 2549
ส่วนจัดแสดงใหม่ด้านการก่อสร้างอุโมงค์และการออกแบบภายใน บริการใหม่ๆเพิ่มขึ้นสำหรับผู้จัดแสดงและผู้เข้าชม และ ขนาดพื้นที่จัดแสดงภายนอกที่เพิ่มขึ้น 2 เท่า
อีก 4 สัปดาห์เท่านั้นก็จะถึงวันที่ 19 กันยายน ซึ่งเป็นวันเปิดงาน InnoTrans 2006 งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการขนส่งทางรถไฟชั้นนำของโลก ผู้จัดแสดงราว 1,600 คน จาก 41 ประเทศ จะมาร่วมจัดแสดงบนพื้นที่ 120,000 ตารางเมตร ทำให้งานนี้เป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมนี้ เครื่องหมายการค้าหนึ่งของงานนี้ซึ่งเป็นงานด้านระบบเทคโนโลยีขั้นสูง ก็คือ งานนี้สามารถดึงดูดผู้เข้าชมจากนานาชาติได้เป็นจำนวนมาก ผู้จัดแสดงประมาณครึ่งหนึ่งมาจากต่างประเทศ และคาดว่าผู้เข้าชมมากกว่า 50,000 คนจากทั่วโลกจะร่วมเข้าชมงานในวันงานสำหรับผู้เข้าชมในวันที่ 19-22 กันยายนนี้
10 ปีหลังจากงานครั้งแรก งาน Innotrans ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนของการจัดแสดงแต่ละส่วนนั้นใหญ่กว่าในปี 2547 ได้แก่ ส่วนของเทคโนโลยีรถไฟ โครงสร้างพื้นฐานรถไฟและการขนส่งสาธารณะ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการต่างๆ โดยพื้นที่จัดแสดงต่างๆ เหล่านี้มีขนาดใหญ่ขึ้น ปัจจุบันส่วนของโครงสร้างพื้นฐานรถไฟและการขนส่งสาธารณะมีขนาดเท่ากับงานแสดงสินค้าเฉพาะด้าน โดยพื้นที่จัดแสดงเป็นตัวแทนส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนของการจัดแสดงส่วนใหม่จะเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดงาน InnoTrans 2006 นั่นคือส่วนของการก่อสร้างอุโมงค์และการออกแบบภายใน ผู้จัดแสดงจำนวนมากจะเป็นตัวแทนของแต่ละส่วน รวมถึงผู้นำในตลาดต่างๆ
ปัจจุบัน Innotrans เป็นงานในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
พื้นที่จัดแสดงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนใหญ่นั้นเป็นเพราะผู้จัดแสดงจากต่างประเทศ โดยผู้ร่วมงาน Innotrans จากประเทศนอกยุโรป ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ อิสราเอล แคนาดา และสหรัฐอเมริกา และผู้จัดแสดงแห่งบาเรนห์ บราซิล กรีซ อินเดีย อิหร่าน แอฟริกาใต้ และยูเครน จะมาเป็นตัวแทนในงาน Innotrans เป็นครั้งแรก
อีกแง่มุมที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่ Innotrans เป็นงานระดับนานาชาติ คือ การที่มีองค์กร 17 แห่งในประเทศร่วมกันจัดงาน ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ หอการค้า และสถาบันที่ส่งเสริมการส่งออก รวมไปถึงสมาคมอุตสาหกรรม 11 แห่งจากเยอรมนีและต่างประเทศ
ผู้จัดแสดงจำนวนมากจับจองทำเลรางรถไฟและพื้นที่จัดแสดงภายนอก
อีกครั้งที่งานนี้จะมีการจัดแสดงที่ไม่เหมือนใคร โดยตามทำเลรางรถไฟและพื้นที่จัดแสดงจะมีการเชื่อมต่อด้านการขนส่งที่ดีที่สุด ทำให้ Innotrans มีชื่อเสียงมากขึ้น พื้นที่จัดแสดงภายนอกที่มีผู้จัดแสดงเต็มพื้นที่ที่อยู่ถัดจากฮอลล์จัดแสดงต่างๆ มีขนาด 20,000 ตารางเมตร ซึ่งใหญ่เป็น 2 เท่าของขนาดในปี 2547 รางรถไฟความยาว 2,000 เมตรสำหรับจัดแสดงรถไฟถูกจองไว้หมดแล้ว
การประชุม Innotrans - การประชุมที่พิเศษสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ
บุคคลในตำแหน่งงานสูงและงานนานาชาติ นั้น เป็นอีกแง่มุมในงาน Innotrans 2006 อีกครั้ง และเป็นโปรแกรมงานที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานนี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยงานสำหรับโปรแกรมขนาดย่อมนี้ คือ การประชุม Innotrans ซึ่งประกอบด้วยภาคหลักๆ 3 ภาค ได้แก่ การประชุม การประชุมสุดยอดเรื่องรางรถไฟในยุโรปและเอเชีย และการประชุมนานาชาติเรื่องอุโมงค์
การประชุมจะมีการอภิปรายถึงแนวโน้มที่ทันสมัยด้านการขนส่งทางรถไฟ การให้เงินกู้แก่การขนส่งสาธารณะในอนาคต ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับระบบการสื่อสารที่ทันสมัย และมาตรฐานอุตสาหกรรมรถไฟนานาชาติ การอภิปราย 2 ชั่วโมงจัดโดยที่ประชุมการขนส่งเยอรมนี ซึ่งเป็นสมาคมของผู้ประกอบการการขนส่งเยอรมนี (VDV) สหภาพอุตสาหกรรมรถไฟยุโรป (UNIFE) และสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟในเยอรมนี (VDB)
การประชุมสุดยอดยุโรปและเอเชียเป็นสถานที่พบปะตามธรรมเนียมปฏิบัติของ Innotrans ของรัฐมนตรีด้านการขนส่งและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทขนส่งยุโรปและเอเชีย รวมถึงสมาชิกและผู้สังเกตการณ์ขององค์กรความร่วมมือด้านรถไฟ การเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดยุโรปและเอเชียกำลังถูกขยายออกไปเพื่อให้ครอบคลุมผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้นโดยนาย Wolfgang Tiefensee รัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งของรัฐบาลกลาง ฝ่ายการก่อสร้างและพัฒนาเมือง (BMVBS) และนาย Hartmut Mehdorn ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Deutsche Bahn AG งานนี้มีผู้ร่วมจัด คือ นายกเทศมนตรีของเมืองเบอร์ลินและสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟในเยอรมนี (VDB)
การประชุมนานาชาติเรื่องอุโมงค์จัดโดย STUVA ซึ่งเป็นสมาคมการวิจัยด้านการขนส่งใต้ดินของเยอรมนี โดยจะมีโปรแกรมด้านข้อมูลที่จัดขึ้นร่วมกับส่วนจัดแสดงด้านการก่อสร้างอุโมงค์ รอบของการอภิปรายที่จะจัดขึ้นจะเป็นการอภิปรายถึงหัวข้อ ?การก่อสร้างอุโมงค์แห่งอนาคตเป็นวิสัยทัศน์ใช่หรือไม่? และ ?การก่อสร้างอุโมงค์ - การทำสัญญาและการให้เงินกู้เป็นความเสี่ยงหรือไม่?
นอกจากนี้การประชุมเรื่องการขนส่งสาธารณะครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นที่งาน InnoTrans ในวันที่ 21 กันยายน 2549 การประชุมนี้จะอภิปรายถึงสถานการณ์ปัจจุบันและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่จัดงานในภูมิภาคนี้มาแล้ว 10 ปี
บริการที่หลากหลายที่ห้องพักผ่อนสำหรับนักธุรกิจ
ห้องพักผ่อนสำหรับนักธุรกิจเป็นพื้นที่ในฮอลล์ 6.1 ที่ซึ่งบริษัท Messe Berlin จะนำเสนอบริการพิเศษที่หลากหลายให้แก่ผู้เข้าชมและผู้จัดแสดงของงาน Innotrans 2006 โดยเปิดทุกวันเวลา 8.00-18.00 น. ห้องนี้เงียบสงบเหมาะสำหรับพบปะลูกค้า เจรจาธุรกิจ หรือเพียงพักผ่อนจากงานการที่เร่งรีบและวุ่นวาย ผู้เข้ามาใช้ห้องนี้สามารถใช้อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ โดยสามารถออนไลน์ผ่านระบบ WLAN เคาท์เตอร์เบอร์ลินจะให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับงานต่างๆ ในเมืองเบอร์ลินในตอนค่ำพร้อมบริการการขายตั๋ว
ทัวร์นวัตกรรมของ Innotrans หลังงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการ
หลังจากประสบความสำเร็จจากงาน Innotrans 2547 ครั้งแรก ผู้เข้าชมงานจะได้รับเชิญให้ร่วมทัวร์พิเศษ เพื่อชมนวัตกรรมของ Innotrans อีกครั้ง ซึ่งจัดโดยฝ่ายบรรณาธิการของสื่อ Innotrans Report โดยจะมีทัวร์ 4 ครั้งต่อวัน แต่ละทัวร์ใช้เวลาราว 90 นาที ทัวร์ ?เทคโนโลยีรถไฟ การขนส่งสาธารณะและการออกแบบภายในจะเริ่มเวลา 11.00 และ 15.00 น. และทัวร์ ?โครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้างอุโมงค์? จะเริ่มเวลา 11.15 และ 15.15 น. ตามลำดับ แต่ละทัวร์เริ่มและจบที่ห้องพักผ่อนสำหรับนักธุรกิจ โดยมีการกล่าวเปิดและจบการทัวร์ทั้งภาษาอังกฤษและเยอรมนี ต้องการเข้าร่วมรายการทัวร์โปรดติดต่อห้องพักสำหรับนักธุรกิจ
ถึงงานตรงเวลาด้วยตั๋วออนไลน์
ผู้จัดงานมั่นใจว่า ระบบการออกตั๋วจะทำให้มั่นใจได้ว่ามีการลงทะเบียนที่รวดเร็วสำหรับผู้เข้าชมงาน โดยพวกเขาเพียงแค่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าและปริ๊นท์ตั๋วลงทะเบียนที่สำนักงานหรือที่บ้าน
ผู้เข้าชมงานจากเยอรมนีและจากต่างประเทศที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมจากตั๋วลงทะเบียน ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะของเมืองเบอร์ลิน-บราเดนเบิร์ก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางในเมืองครั้งแรก
วันเปิดงานที่ Innotrans สำหรับผู้สนใจด้านรถไฟอย่างแท้จริง
ในสุดสัปดาห์สุดท้ายของงานแสดงสินค้านี้ จะมีการจัดงานปาร์ตี้ในงาน Innotrans ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ โดยจะจัดที่บริเวณรางรถไฟและพื้นที่จัดแสดงภายนอก รางรถไฟในพื้นที่จัดแสดงจะมีรถไฟ หัวรถไฟ และรถไฟบรรทุกสินค้ารุ่นล่าสุด ผู้เข้าชมสามารถชมรถไฟเหล่านั้น ลองนั่ง และแน่นอนสามารถถ่ายรูปและถ่ายวีดิโอได้ ผู้สนใจด้านรถไฟอย่างแท้จริงที่เป็นผู้สูงอายุและหนุ่มสาวจะได้ชมเครื่องจักไอน้ำดั้งเดิมของอดีต ผู้เข้าชมไม่เพียงแต่สามารถชมได้อย่างใกล้ชิดเท่านั้น แต่ยังสามารถร่วมนั่งไปกับคนขับโดยร่วมถีบรถไฟเป็นระยะทาง 100 เมตรกว่า นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายจากบริษัท Deutsche Bahn และบริษัทผู้จัดแสดงอื่นๆ รวมถึงโปรแกรมอันมีสีสันที่เป็นความบันเทิงและการให้ข้อมูลสำหรับทุกครอบครัว
เกี่ยวกับ Innotrans
วันที่ 19-22 กันยายน ผู้จัดแสดงมากกว่า 1,500 คน จาก 40 ประเทศจะมาแสดงผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของพวกเขาที่งาน Innotrans 2006 งานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมรถไฟนานาชาติซึ่งจัดโดยบริษัท Messe Berlin GmbH นี้ คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมจากทั่วโลก รายชื่อผู้จัดแสดงในปัจจุบันที่งาน InnoTrans 2006 และรายละเอียดอื่นสามารถดูได้ที่ www.innotrans.com
ติดต่อ: InnoTrans
Wolfgang Wagner, +49(0)30/3038 2277
โทรสาร: +49(0)30/3038 2278
wagner@messe-berlin.de
หรือ
Yasmine Abbou, +49(0)30/3038 2269
โทรสาร: 49(0)30/3038 2278
abbou@messe-berlin.de "

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!