Logo

ยูไนเต็ดออโต้ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส

Category: Automotive
Posted Jul 21, 2006 10:39 (GMT +7)

"
บลูมฟิลด์ ฮิลส์, มิชิแกน--(บิสิเนส ไวร์)--20 ก.ค. 2549
ยูไนเต็ดออโต้ กรุ๊ป อิงค์ (NYSE: UAG) บริษัทผู้ค้าปลีกรถยนต์ระดับโลก ประกาศว่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสในอัตราหุ้นละ 0.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดบัญชี ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2549 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 กันยายน 2549
ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบลูมฟิลด์ ฮิลส์ รัฐมิชิแกน ดูแลกิจการแฟรนไชส์จำหน่ายรถยนต์ 296 แห่ง โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ต่างๆ 40 ยี่ห้อ และศูนย์ซ่อม 27 แห่ง โดยยูไนเต็ดออโต้ ซึ่งจำหน่ายทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว บริการสินเชื่อ ประกัน และชิ้นส่วนสำรอง รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทุกยี่ห้อที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย มีแฟรนไชส์ 173 แห่งใน 19 รัฐและในเปอร์โตริโก และมีแฟรนไชส์ 123 แห่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ยูไนเต็ดออโต้ติดทำเนียบฟอร์จูน 500 และรัสเซลล์ 2000 และมีพนักงานประมาณ 15,000 คน
แถลงการณ์ในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้เป็นแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับยอดขายในอนาคตและแนวโน้มการขยายตัวของผลประกอบการของยูไนเต็ดออโต้ ดังนั้น ผลประกอบการจริงอาจจะแตกต่างไปจากนี้ เนื่องมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงปัจจัยภายนอกเช่น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงด่านการใช้จ่ายของผู้บริโภคและปัจจัยอื่นๆที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถควบคุมได้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ควรได้รับการประเมินร่วมกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ ตลาด สภาวะการณ์ต่างๆของยูไนเต็ดออโต้ และความไม่แน่นอนอื่นๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตของยูไนเต็ดออโต้ ซึ่งถูกระบุไว้ในเอกสาร Form 10-K ของยูไนเต็ดออโต้สำหรับรอบปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2548, เอกสาร Form 8-K ตามวันที่ระบุ และเอกสารอื่นๆที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ของสหรัฐ ซึ่งถูกระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เพื่อเป็นการอ้างอิง ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้ออก ณ วันที่ที่ระบุไว้เท่านั้น และยูไนเต็ดออโต้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ ในการปรับปรุงข้อมูล ณ ที่นี้
ติดต่อ: ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป, อิงค์
จิม เดวิดสัน, 201-325-3303
jdavidson@unitedauto.com
หรือ
โทนี่ พอร์ดอน, 248-648-2540
tpordon@unitedauto.com "

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!