Logo

ยูไนเต็ดออโต้แถลงผลประกอบการไตรมาสแรก มีรายรับจากธุรกิจที่ประกอบการอยู่เพิ่มขึ้น 10% เป็น 26.2 ล้านดอลลาร์

Category: Automotive
Posted Apr 20, 2006 09:50 (GMT +7)

"
บลูมฟิลด์ ฮิลส์, มิชิแกน--(บิสิเนส ไวร์)--18 เม.ย. 2549
บริษัทยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป, อิงค์ (NYSE: UAG):
-- รายได้จากธุรกิจที่ประกอบการอยู่เพิ่มขึ้น 10% เป็น 0.56 ดอลลาร์ต่อหุ้น
-- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 12%
-- รายได้จากยอดค้าปลีกในร้านเดียวกันเพิ่มขึ้น 4%
ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ ((NYSE: UAG) ผู้ค้าปลีกรถยนต์ระดับโลก รายงานวันนี้ว่า ในไตรมาสแรกบริษัทมีรายได้จากธุรกิจที่ประกอบการอยู่คิดเป็น 26.2 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรเกี่ยวเนื่องที่ 0.56 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้น 10.2% และ 9.8% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2548 ขณะที่ รายได้สุทธิในไตรมาสแรกของปี 2549 รวมเป็น 24.1 ล้านดอลลาร์ และกำไรที่เกี่ยวข้องคิดเป็น 0.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นายโรเจอร์ เพนสเก้ ประธานบริษัทยูไนเต็ดออโต้ กล่าวว่า ?แม้ไตรมาสแรกถูกท้าทายจากการคาดการณ์ยอดค้าปลีก แต่ผลการดำเนินงานของเราก็ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของยี่ห้อรถในระดับพรีเมียมที่เรามีอยู่และผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในด้านการบริการและชิ้นส่วน ระหว่างไตรมาส รายได้ของเราเพิ่มขึ้น 11.6% เป็น 2.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมาจากยอดค้าปลีกจากร้านเดียวกันที่เพิ่มขึ้น 4.2% รวมถึงยอดขายรถยนต์รวมของตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ระดับพรีเมียมในสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้น 15.8% และรายได้จากการบริการและชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้น 8.2%?
กำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้น 29 basis points เป็น 15.6% โดยกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากรายได้ของบริการและชิ้นส่วนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเป็น 11.6% ของรายได้รวม ประกอบกับกำไรขั้นต้นจากรายได้ด้านบริการและชิ้นส่วนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 85 basis-point
ยูไนเต็ดออโต้คาดการณ์ว่าในปีงบการเงิน 2549 ตลาดค้าปลีกรถยนต์จะเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันสูง โดยส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยและราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นต่อผู้บริโภค โดยขณะนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าไตรมาส 2 จะมีกำไรจากธุรกิจที่ประกอบการอยู่ ในอัตราหุ้นละ 0.75-0.78 ดอลลาร์ และตลอดปี บริษัทคาดว่าจะมีกำไรจากธุรกิจที่ประกอบการอยู่ในอัตราหุ้นละ 2.70-2.80 ดอลลาร์ การคาดการณ์กำไรต่อหุ้นพิจารณาจากหุ้นคงเหลือเฉลี่ย 47.0 ล้านหุ้น
ยูไนเต็ดออโต้จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2549 ในวันอังคารที่ 18 เม.ย.2549 ในเวลา 14.00 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออก หากต้องการเข้าร่วมฟังการประชุมดังกล่าว กรุณาติดต่อที่หมายเลข (888) 423-3275 (ต่างประเทศติดต่อที่หมายเลข (612)332-0720) การประชุมดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กัน ที่เว็บไซท์ของยูไนเต็ดออโต้ www.unitedauto.com
เกี่ยวกับยูไนเต็ดออโต้
ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบลูมฟิลด์ ฮิลส์ รัฐมิชิแกน ดำเนินงานแฟรนไชส์จำหน่ายรถยนต์ 294 แห่ง โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ต่างๆ 40 ยี่ห้อ และศูนย์ซ่อม 27 แห่ง โดยยูไนเต็ดออโต้ ซึ่งจำหน่ายทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว บริการสินเชื่อ ประกัน และชิ้นส่วนสำรอง รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทุกยี่ห้อที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย มีแฟรนไชส์ 171 แห่งใน 19 รัฐและในเปอร์โตริโก และมีแฟรนไชส์ 123 แห่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ยูไนเต็ดออโต้ติดทำเนียบฟอร์จูน 500 และรัสเซล 2000 และมีพนักงานประมาณ 14,000 คน
ถ้อยแถลงในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้เป็นถ้อยแถลงที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงถ้อยแถลงที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับยอดขายในอนาคตของยูไนเต็ดออโต้ ดังนั้น ผลประกอบการจริงอาจจะแตกต่างไปจากนี้ เนื่องมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงปัจจัยภายนอกเช่น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงด่านการใช้จ่ายของผู้บริโภคและปัจจัยอื่นๆที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถควบคุมได้ ถ้อยแถลงที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ควรได้รับการประเมินร่วมกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ ตลาด สภาวะการณ์ต่างๆของยูไนเต็ดออโต้ และความไม่แน่นอนอื่นๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตของยูไนเต็ดออโต้ ซึ่งถูกระบุไว้ในเอกสาร Form 10-K ของยูไนเต็ดออโต้สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2548 และเอกสารอื่นๆที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ของสหรัฐ ซึ่งถูกระบุไว้ในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้เพื่อเป็นการอ้างอิง ข่าวเผยแพร่ชิ้นนี้กล่าวถึง ณ วันที่ที่ระบุไว้เท่านั้น และยูไนเต็ดออโต้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ ในการปรับปรุงข้อมูล ณ ที่นี้ -0- *T ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ งบกำไรขาดทุนรวม (หน่วยเป็นหลักพัน, ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น) (ยังไม่ได้สอบทาน) ไตรมาสแรก ----------------------- 2549 2548 ----------- ----------- รายได้: รถใหม่ $1,494,644 $1,357,464 รถใช้แล้ว 587,897 526,584 ไฟแนนซ์และประกัน,สุทธิ 59,822 54,148 บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 308,937 265,866 ฟลีตและการขายส่ง 221,644 191,677 ----------- ----------- รายได้รวม 2,672,944 2,395,739 ต้นทุนการขาย: รถใหม่ 1,363,861 1,238,036 รถใช้แล้ว 534,718 478,525 บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 139,100 121,969 ฟลีตและการขายส่ง 219,188 191,123 ----------- ----------- ต้นทุนการขายทั้งหมด 2,256,867 2,029,653 ----------- ----------- กำไรขั้นต้น 416,077 366,086 ค่าใช้จ่ายด้าน SG&A 336,631 294,811 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 10,632 9,579 ----------- ----------- รายได้จาการดำเนินงาน 68,814 61,696 ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย Floor Plan (14,965) (12,352) ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยอื่นๆ (12,072) (11,481) ----------- ----------- รายได้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ก่อนการหักภาษีเงินได้ และดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 41,777 37,863 ภาษีเงินได้ (15,192) (13,972) ดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (422) (143) ----------- ----------- รายได้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 26,163 23,748 ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ไม่ต่อเนื่อง, ภาษีสุทธิ (2,072) (856) ----------- ----------- กำไรสุทธิ $24,091 $22,892 =========== =========== รายได้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ต่อหุ้นที่มีการปรับลด $0.56 $0.51 =========== =========== กำไรต่อหุ้นปรับลด $0.51 $0.49 =========== =========== การถือครองหุ้นเฉลี่ยที่มีการปรับลด 47,136 46,875 =========== =========== *T -0- *T ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ งบดุลบัญชีรวม (หน่วยเป็นหลักพัน) (ก่อนสอบทาน) 3/31/49 12/31/48 ----------- ----------- สินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $16,132 $9,424 บัญชีรายรับ, สุทธิ 397,803 412,861 สินค้าคงคลัง 1,370,251 1,224,443 สินทร้พย์หมุนเวียนอื่นๆ 72,039 51,142 สินทรัพย์จากการดำเนินงานที่ไม่ต่อเนื่อง 162,555 180,692 ----------- ----------- สินทรัพย์รวมสุทธิ 2,018,780 1,878,562 อสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์, สุทธิ 442,618 424,429 สินทร้พย์ไม่มีตัวตน 1,320,987 1,207,554 สินทรัพย์อื่นๆ 100,652 83,628 ----------- ----------- สินทรัพย์รวม $3,883,037 $3,594,173 =========== =========== หนี้สินและหุ้นของผู้ถือหุ้น ตราสารการชำระหนี้ Floor Plan $883,622 $845,251 ตราสารการชำระหนี้ Floor Plan ที่ไม่มีการซื้อขาย 352,464 331,953 บัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายสะสม 497,002 386,739 หนี้สินระยะยาวในส่วนของการหมุนเวียน 3,740 3,551 หนี้สินจากการดำเนินงานที่ไม่ต่อเนื่อง 87,391 97,256 ----------- ----------- หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด 1,824,219 1,664,750 หนี้สินระยะยาว 684,734 576,690 หนี้สินระยะยาวอื่นๆ 210,719 207,001 ----------- ----------- หนี้สินทั้งหมด 2,719,672 2,448,441 หุ้นของผู้ถือหุ้น 1,163,365 1,145,732 ----------- ----------- หนีสินรวมและหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด $3,883,037 $3,594,173 =========== =========== *T -0- *T ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์ ข้อมูลทีมีการคัดสรร ไตรมาสแรก ----------------------- 2549 2548 ----------- ----------- จำนวนคัน จำนวนขายปลีกรถใหม่ 44,37 41,169 จำนวนขายปลีกรถใช้แล้ว 21,421 20,257 ----------- ----------- รวมจำนวนรถยนต์ขายปลีก 65,799 61,426 =========== =========== รายได้จากการขายปลีกในร้านเดียวกัน รถใหม่ $1,380,704 $1,343,266 รถใช้แล้ว 547,416 518,572 ไฟแนนซ์และประกัน,สุทธิ 56,242 53,569 บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 284,810 263,265 ----------- ----------- รวมรายรับจากการขายปลีกในร้านเดียวกัน $2,269,172 $2,178,672 =========== =========== การขยายตัวของรายรับจากการขายปลีกในร้านเดียวกัน รถใหม่ 2.8% 0.5% รถใช้แล้ว 5.6% 0.7% ไฟแนนซ์และประกัน,สุทธิ 5.0% 6.0% บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 8.2% 7.1% รายได้รวม รถใหม่ 55.9% 56.6% รถใช้แล้ว 22.0% 22.0% ไฟแนนซ์และประกัน,สุทธิ 2.2% 2.3% บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 11.6% 11.1% ฟลีตและการขายส่ง 8.3% 8.0% กำไรเบื้อง 15.6% 15.3% กำไรขั้นต้นจากการขายปลีก - จำแนกตามผลิตภัณฑ์ รถใหม่ 8.7% 8.8% รถใช้แล้ว 9.0% 9.1% บริการและชิ้นส่วนรถยนต์ 55.0% 54.1% ผลกำไรขั้นต้นต่อการทำธุรกรรม รถใหม่ $2,947 $2,901 รถใช้แล้ว 2,482 2,373 ไฟแนนซ์และประกัน 909 882 ยี่ห้อรถยนต์: โตโยต้า/เล็กซัส 21% 22% บีเอ็มดับเบิลยู 15% 15% ฮอนด้า/อะคิวร่า 15% 14% ดีซีเอ็กซ์ 12% 12% ฟอร์ด 11% 10% ออดี้ 7% 7% เจเนอรัล มอเตอร์ส 5% 6% พอร์ช 4% 4% นิสสัน/อินฟินิตี้ 3% 4% อื่นๆ 7% 6% รวมยี่ห้อ: ภายในประเทศ (ดีทรอยต์ 3) 8% 10% ต่างประเทศ (รวมระดับพรีเมียม/หรูหรา) 92% 90% ระดับพรีเมียม/หรูหรา 60% 58% สัดส่วนหนี้ต่อเงินทุนทั้งหมด 37% 34% ค่าใช้จ่ายในการเช่า $33,115 $27,313 *T
ติดต่อ: ยูไนเต็ด ออโต้ กรุ๊ป อิงค์
จิม เดวิดสัน, 201-325-3303
อีเมล์: jdavidson@unitedauto.com
หรือ
โทนี่ พอร์ดอน, 248-648-2540
อีเมล์: tpordon@unitedauto.com "

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!