Category: General NewsLogo
Posted Apr 4, 2017 15:29 (GMT +7)


Yamato Transport เปิดตัวบริการ International Cool TA-Q-BIN ในไทย

- สินค้าสดสภาพใหม่ส่งตรงจากญี่ปุ่น -

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)—31 มี.ค. 2560

Yamato Transport Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Yamato Holdings Co. Ltd (มีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประธานบริษัทคือ Yutaka Nagao ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “Yamato Transport”) เตรียมเปิดตัวบริการ International Cool TA-Q-BIN ในประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 2560 นี้ สำหรับ International Cool TA-Q-BIN เป็นบริการส่งพัสดุแช่เย็นและแช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กตรงถึงบ้าน ปัจจุบันมีให้บริการอยู่ในฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซียด้วย

เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อยู่ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียอัจฉริยะ อ่านฉบับเต็มได้ทาง: http://www.businesswire.com/news/home/20170330006330/en/

logo

พนักงานขับรถ/พนักงานขายของ SCG Yamato กับรถบรรทุกส่งสินค้า (ภาพ: Business Wire)

1. ความเป็นมา

ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี อาหารญี่ปุ่นจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ร้านอาหารญี่ปุ่นหลายแห่งได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าที่ต้องการลิ้มรสชาติซามูไรแท้ ๆ ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้วัตถุดิบสำหรับทำอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นได้รับความต้องการเพิ่มขึ้นด้วย

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2560 SCG Yamato Express Co., Ltd. (มีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพ ประเทศไทย ประธานบริษัทคือ Yoji Hamanishi ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “SCG Yamato”) ซึ่งมี YAMATO ASIA PTE. LTD. บริษัทในเครือ Yamato Holdings Co. Ltd เช่นกันนั้นเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุน ได้เปิดตัว TA-Q-BIN และ Cool TA-Q-BIN ซึ่งเป็นบริการส่งพัสดุแช่เย็นและแช่แข็งรายแรกในประเทศไทย

ต่อมา Yamato Transport ได้เปิดตัว International Cool TA-Q-BIN พร้อมกับขยายตลาดสู่ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบบริการพัสดุแช่เย็นและแช่แข็งคุณภาพสูงในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก โดยอาศัย Okinawa International Aerial Logistics Hub ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยความร่วมมือกับ Okinawa Prefecture และ ANA Cargo การเปิดตัวในประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและสินค้าประมงจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังขยายตัว ตลอดจนตอบสนองความต้องการอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย

2. บริการของ International Cool TA-Q-BIN จากญี่ปุ่นถึงเมืองไทย

(i) จุดให้บริการขนส่งทั่วญี่ปุ่น ให้บริการตั้งแต่รายการคำสั่งเดียว

International Cool TA-Q-BIN ให้บริการขนส่งสินค้าแม้จะเป็นบรรจุภัณฑ์เดียวก็ตาม เนื่องจากเรามีพนักงานขับรถประจำศูนย์ให้บริการ TA-Q-BIN ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้บริการรับพัสดุสำหรับนำไปส่งต่อ นอกจากนี้ไทยและญี่ปุ่นยังใช้เกณฑ์ขนาดบรรจุภัณฑ์ Cool TA-Q-BIN เดียวกัน จึงสามารถส่งพัสดุมายังประเทศไทยได้อย่างง่ายดายทุกวัน ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งอาหารญี่ปุ่นกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

(ii) บริการขนส่งตลอดวัน สินค้าส่งตรงถึงมือภายใน 2 วัน

การดำเนินงานของ Okinawa International Aerial Logistics Hub ประกอบกับพิธีการทางศุลกากรที่ดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นพนักงานขับรถของ SCG Yamato จะสามารถส่งพัสดุไปยังร้านค้าหรือบ้านของลูกค้าได้ตั้งแต่ตอนเช้าหลังจากนั้น 2 วันเป็นอย่างเร็วที่สุด

(iii) ส่งพัสดุแช่เย็นและแช่แข็งคุณภาพสูงในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก

พัสดุที่จะส่งไปยังประเทศไทยนั้นจะดำเนินการขนส่งทางอากาศ โดยบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นของ Yamato Transport ส่วนการขนส่งขณะอยู่ในประเทศไทยจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นของ SCG Yamato ทั้งนี้ เครือ Yamato Group มีเครือข่ายกว้างไกล จึงสามารถส่งของสดจากญี่ปุ่นตรงถึงมือลูกค้าในประเทศไทยได้ในรูปแบบการขนส่งสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง เพื่อให้สินค้ายังคงสภาพสดใหม่

แผนผัง: จากจุดรับสินค้าในประเทศญี่ปุ่นถึงจัดส่งในประเทศไทย (กราฟฟิก: Business Wire)

3. วันเปิดตัวให้บริการ

17 เม.ย. 2560 (จันทร์)

4. พื้นที่และรูปแบบบริการขนส่ง

พื้นที่ส่งออก

เวลา

พื้นที่รับของ

กำหนดวัน/เวลาส่งของ

Kanto/Osaka/Okinawa

รับพัสดุตลอดวัน

กรุงเทพฯ

2 วันเป็นอย่างเร็วที่สุด (เช้า)

Hokkaido/Tohoku/ Hokushinetsu/

Chubu/Kansai (ยกเว้น Osaka)/

Chugoku/Shikoku/Kyushu)

รับพัสดุตอนเช้า

หรือ

ส่งต่อพัสดุตอนเช้า

• SCG Yamato เปิดทำการวันจันทร์ – เสาร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

• ในบางภูมิภาคอาจไม่เปิดให้บริการตามรูปแบบข้างต้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการที่ใกล้ท่านที่สุด

• ตารางเวลาขนส่งอาจล่าช้าในกรณีต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร/กักกัน

5. อัตราค่าบริการ

[ค่าบริการ] 

(ปลอดภาษี)

ขนาด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก

ค่าบริการ International TA-Q-BIN

ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ cool TA-Q-BIN

ค่าบริการ  International Cool TA-Q-BIN

60

ไม่เกิน 60ซม.

ไม่เกิน 2กก.

2,050 เยน

+4,000 เยน

6,050 เยน

80

ไม่เกิน 80ซม.

ไม่เกิน 5กก.

3,450 เยน

+8,000 เยน

11,450 เยน

100

ไม่เกิน 100ซม.

ไม่เกิน 10กก.

6,450 เยน

+12,000 เยน

18,450 เยน

120

ไม่เกิน 120ซม.

ไม่เกิน 15กก.

10,950 เยน

+16,000 เยน

26,950 เยน

• อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ภาษีศุลกากร

• ขนาด 60 หมายถึง ความยาว ความกว้าง และความสูงทั้งหมดไม่ควรเกิน 60 ซม. น้ำหนักไม่ควรเกิน 2 กก.

• หากส่งพัสดุ 2 ห่อที่มีขนาดและน้ำหนักต่างกัน จะคิดราคาตามพัสดุขนาดใหญ่กว่า

6. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ลูกค้าองค์กรที่มีสัญญากับ Yamato Transport และใช้บริการระบบพิมพ์สลากขนส่งสามารถใช้บริการนี้ได้

7. แผนธุรกิจในอนาคต

เราตั้งเป้าที่จะขยายพื้นที่ให้บริการไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้การขนส่งพัสดุระหว่างทั้งสองประเทศผ่านบริการ TA-Q-BIN เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น พร้อมกับก้าวขึ้นเป็นบริษัทหมายเลข 1 ของเอเชียในด้านบริการกระจายสินค้าและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน

อ่านข่าวจากแหล่งที่มาได้ทาง businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170330006330/en/

ติดต่อสอบถามได้ที่:
YAMATO TRANSPORT CO., LTD.
Abbey Lai, +81-3-3541-3411
Division of Strategic Public Relations, Department of Strategic Public Relations
ytc-media@kuronekoyamato.co.jp

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.