Category: General NewsLogo
Posted Mar 29, 2017 21:07 (GMT +7)


Open Connectivity Foundation และสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสิงคโปร์แถลงเรื่องกรอบความร่วมมือในสิงคโปร์

สิงคโปร์--(BUSINESS WIRE)- 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

เพราะเชื่อว่าอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกันหลายพันล้านเครื่อง ควรจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างด้าน ผู้ผลิต ระบบปฏิบัติการ ชิปเซ็ต (Chipset) หรือการขนส่งทางกายภาพ (Physical Transport) ดังนั้น Open Connectivity Foundation (OCF) ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำของโลกด้านการกำหนดมาตรฐาน ไอโอที หรือ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(Internet of Things) จึงได้สร้างข้อกำหนด และสนับสนุนโครงการโอเพนซอร์ส (IoTivity) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในวันนี้ OCF ได้ประกาศความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สิงคโปร์ (Singapore Semiconductor Industry Association หรือ SSI) เพื่อส่งเสริมการนำข้อกำหนดนี้ไปใช้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดไปจนถึงบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในระบบนิเวศแห่งสมาร์ทเนชั่นสิงคโปร์ (Singapore Smart Nation ecosystem) และเพื่อช่วยให้หน่วยธุรกิจเหล่านี้เกิดความเข้าใจ สามารถนำข้อกำหนดไปใช้ในกลยุทธ์ด้านการออกแบบของบริษัทตนได้

ตลาดไอโอทีของสิงคโปร์ถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 700 ล้านเหรียญในปี พ. ศ. 2563 ซึ่งโครงการสมาร์ทเนชั่นเป็นความพยายามแห่งชาติของสิงคโปร์ ในการสร้างอนาคตที่ทุก ๆ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา(tech-enabled solutions) เมื่อคำนึงถึงการมีอยู่แล้วของโปรแกรม และความพร้อมสู่ความสำเร็จของตลาด ข้อกำหนดของ OCF จะช่วยเร่งนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริโภค ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมจะสามารถทำงานร่วมกันได้สำเร็จลุล่วง สิงคโปร์เองก็จะเขยิบเข้าใกล้วิสัยทัศน์ของประเทศในการเป็นสมาร์ทเนชั่นอีกขั้น ด้วยการริเริ่มและดำเนินโครงการสมาร์ทด้านสุขภาพ ด้านการขนส่ง ด้านความเป็นอยู่ และโครงการของภาคบริการ (smarter health, transport, living and service sector initiatives) SSIA เองก็จะสนับสนุน OCF ไปตลอดช่วงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และยังช่วยทำให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีโอกาสได้ปรับใช้ข้อกำหนดนี้ และได้เห็นการพัฒนาศักยภาพของแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันรูปแบบใหม่

Richard Brown หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดเอเชียของ OCF กล่าวว่า "พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมงานกับ SSIA เพื่อสนับสนุนการยอมรับและการปรับใช้ข้อกำหนด OCF ในสิงคโปร์" CK Tan ประธาน SSIA กล่าวว่า "โครงการสมาร์ทเนชันของสิงคโปร์เป็นความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์สำหรับทั้งรัฐบาล และระบบนิเวศน์เทคโนโลยี การมีระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทำงานร่วมกันได้ เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่า โครงการสมาร์ทเนชันจะประสบความสำเร็จ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ OCF เพื่อส่งเสริมให้มีการยอมรับมาตรฐานเปิดแบบนี้ เพื่อรองรับตลาดไอโอที หรือตลาดอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งในสิงคโปร์"

เกี่ยวกับสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสิงคโปร์

สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสิงคโปร์ (SSIA) เป็นกระบอกเสียงให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในสิงคโปร์ สมาชิกของ SSIA ครอบคลุม บริษัท และองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่าอันซับซ้อนอย่างทั่งถึง ซึ่งได้แก่ บริษัทออกแบบและผู้ผลิตวงจรรวม บริษัททำเซมิคอนดักเตอร์แบบ fabless ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้จัดจำหน่าย EDA และวัสดุอุปกรณ์ ผู้ให้บริการและการฝึกอบรม บริษัทด้าน IP สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ตลอดไปจนถึงสมาชิกรายบุคคล สมาคมเริ่มดำเนินการภายใต้ชื่อ "MIDAS" ในปี พ.ศ. 2548  และได้ดำเนินการต่อตามข้อตกลงภายใต้ชื่อ "SSIA" ตั้งแต่ต้นปี พ. ศ. 2553

เกี่ยวกับ Open Connectivity Foundation (OCF)

ด้วยเล็งเห็นว่าอุปกรณ์หลายพันล้านเครื่องที่เชื่อมต่อกัน (เครื่องมือต่าง ๆ โทรศัพท์คอมพิวเตอร์ และเซ็นเซอร์) ควรสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างด้านผู้ผลิต ระบบปฏิบัติการ ชิปเซ็ต (Chipset) หรือการขนส่งทางกายภาพ (Physical Transport) ดังนั้น Open Connectivity Foundation (OCF) จึงกำลังสร้างข้อกำหนดขึ้น พร้อมไปกับการสนับสนุนโครงการโอเพนซอร์สเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ ด้าน OCF เองก็จะเป็นกุญแจที่จะเปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ในตลาดไอโอที (IoT) ช่วยเร่งการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม และยังช่วยนักพัฒนา และบริษัทต่าง ๆ ในการสร้างหนทางแก้ปัญหาหรือโซลูชัน(solutions) ที่ตอบสนองข้อกำหนดเปิดแบบเดี่ยว (single open specification) OCF จะช่วยจะช่วยจัดสรรให้แน่ใจว่า การทำงานร่วมกันระหว่าง ผู้บริโภค ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมจะสำเร็จลุล่วง ในขณะนี้กลุ่มพันธมิตร AllSeen (AllSeen Alliance) กำลังดำเนินงานภายใต้ Open Connectivity Foundation หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปอ่านได้ที่ www.openconnectivity.org.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับได้ที่ View source version on businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170328006371/en/

ติดต่อ:

Open Connectivity Foundation
Danielle Tarp, +1 415-856-5182
OCFPR@blancandotus.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.