Logo

ระบบไฟถนน LED ไร้สายของ MinebeaMitsumi ที่ได้รับการสนับสนุนโดย NTT Com ได้รับรางวัลเป็นโครงการเมืองชาญฉลาดโดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา

Category: Energy
Posted Mar 1, 2017 19:04 (GMT +7)

โตเกียว--(บิสิเนส ไวร์)--28 กุมภาพันธ์ 2017

NTT Communications Corporation (NTT Com) ผู้ให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นส์และการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของ NTT (NYSE: NTT) ประกาศวันนี้ว่าระบบที่มีประสิทธิภาพสูงของไฟถนน LED สร้างโดย MinebeaMitsumi Inc. และได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายโลกและบริการคลาวด์จาก NTT Com นั้นได้รับรางวัลพิเศษจากรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 รางวัลนี้ให้เนื่องจากการที่โปรเจ็กต์ได้ให้การป้องกันในด้านสิ่งแวดล้อมต่อกัมพูชาโดยการลดการใช้พลังงาน

ระบบไฟถนน LED ของ MinebeaMitsumi นี้ได้รับการเชื่อมต่อไร้สายโดยฟังก์ชั่นที่ชาญฉลาด เช่นเซนเซอร์การจอด และมิเตอร์แบบไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายโลกและบริการคลาวด์จาก NTT Com ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไป 70% เมื่อเปรียบเทียบกับไฟแบบ High Intensity Discharge (HID) ดั้งเดิม เนื่องจากการลดการใช้พลังงานและฟังก์ชั่นที่ชาญฉลาด เช่น การดับไฟ รวมถึงการหรี่ไฟบนท้องถนนที่ได้รับการควบคุมแบบไร้สาย

โปรเจ็กต์นี้ได้รับเลือกในเดือนมิถุนายน 2015 เป็นเจ้าแรกที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โปรแกรม Financing Program for Joint Crediting Mechanism (JCM) Model Projects ของญี่ปุ่น โปรแกรมนี้ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยการนำเสนอเทคโนโลยีที่มีคาร์บอนต่ำจากญ๊่ปุ่นสำหรับการประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานทดแทน

NTT Com ยังคงสนับสนุนการเติบโตของสิ่งแวดล้อม IoT ทั่วโลก โดยให้เครือข่าย Arcstar Universal One กับ 196 ประเทศและ Enterprise Cloud บริการที่มีคุณภาพสูงให้กับ 14 ฐานใน 11 ประเทศ  

บริการและผลิตภัณฑ์ที่กล่าวในข่าวนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัท

เกี่ยวกับ NTT Communications Corporation

NTT Communications ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล และบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขององค์กรธุรกิจ บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของ NTT Communications ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงเครือข่ายชั้นนำ Global Tier-1 IP อย่าง Arcstar Universal One(TM) VPN ซึ่งครอบคลุมถึง 196 ประเทศ/ดินแดน และศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัย 140 แห่งทั่วโลก โซลูชั่นของ NTT Communications ใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัท NTT ทั่วโลก ซึ่งรวมถึง Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA 

สามารถรับชมข่าวต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170227006811/en/

สื่อมวลชนติดต่อ

NTT Communications Corporation

(Mr.) Kota Yamashita, (Mr.) Yuta Imae, +81-3-6700-4010

Public Relations Department

Corporate Planning Division

hodo-cp@ntt.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!