Logo

มีเพียงร้อยละ 82 ของดัชนีการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของอาเซียน (Human Development Index หรือ HDI) ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากความตึงเครียดและเข้มงวดทางสังคม และการเมือง AJC กล่าวในเรื่องการศึกษาใหม่เกี่ยวกับการค้าว่าด้วยบริการด้านสุขภาพและบริการสังคมในอาเซียน

Category: General News
Posted Mar 4, 2020 10:19 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--3 มีนาคม 2563

ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (AJC) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลของอาเซียนและญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวเพิ่งตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพและบริการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการค้า บทความนี้ให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการค้าบริการด้านสุขภาพและสังคมในอาเซียนและคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับผู้กำหนดนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสังคมขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรมและไม่แพง และการปรับภาคบริการสุขภาพและสังคมให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีล่าสุดผ่านการเปิดเสรีทางการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20200302006114/en/

"Trade in Health Related and Social Services" issued in February, 2020 (Graphic: Business Wire)

"การค้าบริการด้านสุขภาพและบริการสังคม" ตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ภาพ Business Wire)

AJC พบว่ามีเพียงร้อยละ 82 ของดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่มีศักยภาพของอาเซียน (HDI) ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากความตึงเครียดและเข้มงวดทางสังคมการเมืองและสถาบันที่มีอยู่ในขณะนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS) สามารถปรับปรุง HDI ของพวกเขาได้ร้อยละ 18 โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรของพวกเขา แต่มุ่งไปที่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการการปฏิรูปที่เหมาะสม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มค่าเฉลี่ย HDI จากระดับปัจจุบัน การศึกษายังแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นในการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพและบริการสังคมเพิ่มเติม

บทความนี้ซึ่งมีชื่อว่า“ การค้าบริการด้านสุขภาพและบริการสังคม” เป็นหนึ่งในสามของชุดบทความการส่งเสริมการค้าบริการในอาเซียน: ระยะที่สอง (บริการสังคม) ส่วนอีกสองเอกสารเกี่ยวกับบริการการศึกษาและบริการด้านสิ่งแวดล้อมจะถูกจัดทำในภายหลัง ในระยะแรก (2560-2561) AJC ได้ออกเอกสารเกี่ยวกับการค้าบริการที่หลากหลายรวมถึงบริการระดับมืออาชีพ บริการการวิจัยและพัฒนา บริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวข้อง บริการจัดส่ง บริการขนส่งสินค้าทางทะเลทางอากาศทางรถไฟและทางถนน และบริการการท่องเที่ยว

หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารนี้โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ AJC ที่

https://www.asean.or.jp/en/trade-info/pst2_papers/

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200302006114/en/

ติดต่อ:

ASEAN-Japan Centre

Tomoko Miyauchi (Ms.)

อีเมล: toiawase_ga@asean.or.jp

เว็บไซต์: https://www.asean.or.jp/en/

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!