Logo

Takeda เสร็จสิ้นการขายสินทรัพย์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์และสินทรัพย์ย่อยให้แก่ Acino

Category: Biomedical
Posted Mar 3, 2020 17:49 (GMT +7)

โอซาก้า ญี่ปุ่น--(บิสิเนสไวร์)--02 มี.ค. 2563

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) ประกาศเสร็จสิ้นการขายสินทรัพย์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์และยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ในเขตใกล้ตะวันออก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาที่อยู่ภายใต้หน่วยธุรกิจการเติบโตและตลาดเกิดใหม่ (GEM BU) ให้กับ Acino ในมูลค่ารวมเกินกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้ประกาศข้อตกลงนี้เมื่อครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2562

การทำธุรกรรมนี้รวมถึงเวชภัณฑ์ที่ต้องมีใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ประมาณ 30 รายการ โดยทางTakeda จะยังคงผลิตยาเหล่านี้ในส่วนอื่นๆ ของโลก  พนักงานเกือบ 270 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดที่สนับสนุนยาเหล่านี้จะย้ายไปทำงานให้กับ Acino  นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ทำข้อตกลงการผลิตและจัดหานับหลายปีซึ่ง Takeda จะดำเนินการผลิตยาในนามของ Acino ต่อไป

ในช่วงเวลานี้ Takeda ได้ประกาศธุรกรรมหลายรายการเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและมุ่งเน้นไปที่ห้าธุรกิจที่สำคัญ  นอกเหนือจากการขายสินทรัพย์ให้กับ Acino แล้ว Takeda ได้เสร็จสิ้นการขาย Xiidra® ให้กับ Novartis ในราคาสูงถึง 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกรกฎาคม ขาย TachoSil® ให้กับ Ethicon ในราคา 400 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤษภาคม และขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักในภูมิภาครัสเซียและเครือรัฐเอกราชในเดือนพฤศจิกายน

Takeda ตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้จากการขายเหล่านี้เพื่อลดหนี้และลดความเสี่ยงลงไปยังเป้าหมายหนี้สุทธิ 2x ของ EBITDA ภายในเดือนมีนาคม 2565 ถึงมีนาคม 2567 Takeda ยังคงมุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยงด้วยการมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและลดจำนวนผลิตผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับ Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) เป็นผู้นำด้านชีวเวชภัณฑ์ญี่ปุ่นระดับโลกที่มุ่งเน้นมูลค่าสูงและการวิจัยและพัฒนายาล้ำสมัยที่มีเป้าหมายในการสร้างสุขภาพและอนาคตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยโดยการเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นนวัตกรรมเวชภัณฑ์  Takeda เน้นการวิจัยและพัฒนาในสี่ด้าน: มะเร็ง โรคที่หายาก ประสาท และระบบทางเดินอาหาร (GI)  นอกจากนี้เรายังทำการลงทุนในการรักษาด้วยพลาสม่าและวัคซีน  เราเน้นการพัฒนายานวัตกรรมสูงที่พัฒนาชีวิตของผู้คนโดยการนำพาตัวเลือกการรักษาใหม่ๆ และใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างช่องทางการผลิตที่แข็งแกร่งและหลากหลาย  พนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราในประมาณ 80 ประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ https://www.takeda.com

ประกาศสำคัญ

สำหรับประกาศนี้ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หมายถึงเอกสารนี้ งานนำเสนอด้วยวาจา ช่วงคำถามและคำตอบใดๆ และวัสดุใดๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าที่เผยแพร่โดย Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ (รวมถึงการบรรยายสรุปด้วยวาจาและคำถามและคำตอบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ คำเชิญ หรือการเชิญชวนให้ซื้อ สมัครสมาชิก แลกเปลี่ยน ขาย หรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือการชักชวนให้ลงคะแนนเสียงหรือการอนุมัติใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ไม่มีการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่อประชาชนและจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกายกเว้นตามการลงทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา U.S. Securities Act ปี 1933 ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ (และข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ) มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น (และไม่ใช่เพื่อการประเมินการลงทุน การได้มา การจำหน่าย หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ) การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้

บริษัทที่ Takeda ได้ลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก  ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจกล่าวถึง “Takeda” เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงถึง Takeda และ บริษัทในเครือโดยทั่วไป เช่นเดียวกันคำว่า “เรา” และ “ของเรา” ที่ใช้อ้างถึงบริษัทย่อยโดยทั่วไปหรือผู้ที่ทำงานให้  จะมีการใช้คำเหล่านี้ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อบริษัท

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และวัสดุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ความเชื่อหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจในอนาคต ตำแหน่งในอนาคต และผลการดำเนินงานของ Takeda รวมถึงประมาณการ คาดการณ์ เป้าหมาย และแผนสำหรับ Takeda  ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีคำเช่น "มีเป้าหมาย", "วางแผน" "เชื่อ" "หวัง" "ดำเนินการต่อไป" "คาดหวัง" "วางเป้า" "มุ่งหวัง" "มั่นใจ" "จะ" “อาจ" "ควร " "น่าจะ" "สามารถ" "คาดการณ์ " "ประมาณการ" "ล่วงหน้า” รวมถึงคำพูดเชิงตรงข้าม  ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในเอกสารนี้เป็นไปตามประมาณการและสมมติฐานของ Takeda เท่านั้น ณ วันที่ที่ระบุไว้ในที่นี้  ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวไม่ใช่การรับประกันใดๆ โดย Takeda หรือการดำเนินงานในอนาคตและมีความเสี่ยงที่ทราบได้และไม่อาจทราบได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แวดล้อมธุรกิจทั่วโลกของ Takeda ในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา แรงกดดันและการพัฒนาเชิงแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลและช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน การเรียกร้องหรือข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่วางตลาด เวลาและผลกระทบหลังการควบรวมกิจการหลังการ และความสามารถในการขายสินทรัพย์ที่ไม่สำคัญต่อการดำเนินงานของ Takeda และระยะเวลาของการถอนการลงทุนใดๆ ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ หรือฐานะการเงินที่แท้จริงของ Takeda แตกต่างอย่างมากจากผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ หรือฐานะทางการเงินที่ได้กล่าววไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์การปฏิบัติงาน ความสำเร็จ หรือฐานะการเงินของ Takeda โปรดอ่าน “Item 3. Key Information—D. Risk Factors”  ในรายงานประจำปีล่าสุดของ Takeda ในแบบฟอร์ม 20-F และรายงานอื่นๆ ของ Takeda ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา โดยอ่านได้ในเว็บไซต์ของ Takeda ที่: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ หรือที่ www.sec.gov ผลลัพธ์ในอนาคต ประสิทธิภาพ ความสำเร็จ หรือฐานะการเงินของ Takeda อาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า  ผู้ที่ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ควรเชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพียงลำพัง Takeda ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับเปลี่ยนแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้หรือแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าอื่นๆ  ยกเว้นตามที่กฎหมายหรือกฎของตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประสิทธิผลที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคตและผลลัพธ์ของ Takeda ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจไม่บ่งบอกถึงและไม่ใช่การคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตของ Takeda

อ่านฉบับที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200302005442/en/

สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์
Takashi Okubo
takeda.ir.contact@takeda.com  
+81-(0)3-3278-2306

สอบถามข้อมูลสำหรับสื่อ
Sandy Rodriguez
Head, Integration & Divestiture Communications (หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร การรวม และการขายกิจการ) sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Head, Communications, GEM Business Unit  (หัวหน้าฝ่ายสื่อสารธุรกิจ GEM)
vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (ญี่ปุ่น)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!