Logo

การศึกษาของ HKBU เผยอีโมติคอนส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้า

Category: General News
Posted Feb 21, 2020 10:04 (GMT +7)

ฮ่องกง--(BUSINESS WIRE)--20 กุมภาพันธ์ 2563

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันสัญลักษณ์รูปแสดงอารมณ์หรืออีโมติคอนได้รับความนิยมพุ่งสูงขึ้นและขยายเข้าไปอยู่ในวงการการค้าเป็นที่เรียบร้อย แต่อีโมติคอนในความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์นี้ได้รับการต้อนรับจากลูกค้าหรือไม่ ในงานวิจัยชิ้นใหม่ Dr. Shirley Xueni Li และ Prof. Kimmy Wa Chan แห่งสถาบัน Hong Kong Baptist University School of Business พบว่าอีโมติคอนที่ใช้ในบทสนทนาของการบริการเชิงพาณิชย์มีส่วนกำหนดการรับรู้ของลูกค้าต่อธุรกิจนั้น

ผู้ให้บริการที่ใช้อีโมติคอนถูกมองว่ามีความเป็นมิตรมากกว่าแต่มีความสามารถน้อยกว่า

การศึกษาดังกล่าวพบว่าการใช้อีโมติคอนของพนักงานบริการลูกค้าให้ผลที่มีความขัดแย้งกัน จากโพลสำรวจผู้เข้าร่วม พบว่าพนักงานบริการลูกค้าที่ใช้อีโมติคอนมีความเป็นมิตรมากกว่าแต่ก็มีความสามารถน้อยกว่าพนักงานที่หลีกเลี่ยงการใช้อีโมติคอน ผลสรุปนี้เป็นจริงไม่ว่าพนักงานบริการลูกค้าจะใช้อีโมติคอนแบบภาพหรือแบบข้อความ (เช่น :) ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังของอีโมติคอนนั้นไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยกราฟิกและสีสันที่สะดุดตาเพียงอย่างเดียว

ความชอบส่วนตัวของผู้รับสารส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้ผ่านอีโมติคอน

ความชอบและความคาดหวังส่วนบุคคลของลูกค้าต่อรูปแบบที่ควรจะเป็นของความสัมพันธ์ในการให้บริการมีบทบาทอย่างมากต่อการที่ผู้ส่งอีโมติคอนจะถูกมองในท้ายที่สุด ลูกค้าที่มีแนวโน้มชอบสังคม (เช่น ลูกค้าที่ชอบความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรมากกว่าจากแบรนด์) มักมองผู้ให้บริการที่ใช้อีโมติคอนว่ามีความเป็นมิตรมากกว่า ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจกับบริการมากขึ้น ตรงกันข้าม ลูกค้าที่มีแนวโน้มแลกเปลี่ยนซื้อขายอย่างเดียว (เช่น ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับแบรนด์เพื่อการซื้อขายเพียงอย่างเดียว) มักมองพนักงานบริการลูกค้าที่ใช้อีโมติคอนว่ามีความสามารถน้อยกว่าทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะรู้สึกพึงพอใจน้อยกว่า ผลกระทบเหล่านี้พบกับการใช้อีโมติคอนทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นอีโมติคอนเชิงบวกหรือเชิงลบ

ในสถานการณ์ที่เกิดความไม่พึงพอใจในบริการ การใช้อีโมติคอนยิ่งจะทำให้เกิดผลในทางลบมากขึ้น

เมื่อบริการมีแนวโน้มสร้างความไม่พึงพอใจและมีความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา การศึกษานี้อธิบายว่าลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์หรือลูกค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยนบริการเท่านั้น จะยิ่งให้ความสำคัญกับเรื่องความสามารถมากกว่าเรื่องความเป็นมิตร ในสถานการณ์เหล่านี้ การใช้อีโมติคอนโดยตัวแทนบริการลูกค้ามักทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม

เมื่อมีการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ การใช้อีโมติคอนช่วยกระตุ้นพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของลูกค้า

เมื่อพนักงานบริการลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แบบเกินคาด (เช่น แสดงออกถึงการให้ดูแลเป็นพิเศษอย่างกระตือรือร้น หรือด้วยความรู้อย่างมืออาชีพ) พร้อมข้อความที่มีอีโมติคอนอยู่ด้วย การศึกษาพบว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้า ด้วยตระหนักเช่นนี้ บริษัทต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนการใช้อีโมติคอนในกลุ่มตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัทอย่างแน่นอน หากบริษัทมั่นใจว่าพวกเขาสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยบริการอันเป็นเลิศ

การวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าธุรกิจควรตระหนักถึงการนำอีโมติคอนมาใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการ เมื่อการบริการถูกส่งมอบอย่างเต็มความสามารถและในเวลาที่เหมาะสม ผู้รับบริการจะมองทั้งพนักงานและแบรนด์โดยรวมว่ามีความเป็นมิตร ช่วยเหลือได้ และเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น แต่หากนำไปใช้อย่างผิด ๆ อีโมติคอนสามารถทำให้สถานการณ์แย่ลงได้ และส่งผลให้ความสามารถของพนักงานและบริษัทถูกมองว่าลดลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bus.hkbu.edu.hk.

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20200220005312/en/

สื่อ:
HKBU School of Business
Eva Sham
อีเมล: Evasham@hkbu.edu.hk

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!