Logo

โครงการ JENESYS 2019 ชุดที่ 22 ของญี่ปุ่น เชื่อมมิตรภาพกับอาเซียน

Category: Travel & Leisure
Posted Feb 4, 2020 21:34 (GMT +7)

ธีม; การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ 4 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ประเทศ: ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม

โตเกียว--(บิสิเนสไวร์)--04 ก.พ. 2563

ตัวแทนยี่สิบท่านจาก 4 ประเทศในแม่น้ำโขง (ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) มีกำหนดการเยี่ยมญี่ปุ่นในวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมมิตรภาพ “JENESYS 2019” ของญี่ปุ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ของญี่ปุ่น (MOFA)  ผู้เข้าร่วมคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

ผู้เข้าร่วมจะได้เยี่ยมชมโตเกียว คานากาว่า และโทยามะเพื่อรับประสบการณ์โครงการนานาชาติภายใต้หัวข้อ“การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสำหรับ 4 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง”  ในโตเกียว ผู้เข้าร่วมจะได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น และร่วมสังเกตสิ่งเครื่องมือบำบัดของเสียเพื่อเรียนรู้การริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมและระบบโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่น  ในโทยาม่า ผู้เข้าร่วมจะได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้พวกเขาจะได้รับประสบการณ์โฮมสเตย์เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของญี่ปุ่น  ในคานากาว่า ผู้เข้าร่วมจะได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับการริเริ่มนวัตกรรมสีเขียวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นหลัง

ด้วยโครงการนี้ เราหวังว่ามิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นกับแต่ละประเทศจะแข็งแกร่งขึ้นและผู้เข้าร่วมจะได้แบ่งปันประเด็นและการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นหลังจากที่ได้กลับไปยังประเทศของพวกเขา

[เพื่อการอ้างอิง] โครงการเชื่อมมิตรภาพของญี่ปุ่น JENESYS 2019

โครงการนี้รับเชิญผู้ที่มีความสามารถและภารกิจในการส่งข้อความระหว่างญี่ปุ่นและประเทศและภูมิภาคของเอเชียและโอเชียเนียเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นการเมือง เศรษฐศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ นโยบายต่างประเทศ ฯลฯ ของญี่ปุ่น  นอกจากนี้เป็นการค้นพบผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำพาข้อความของญี่ปุ่นไปยังประเทศอื่นๆ และขยายรากฐานทางการทูตของญี่ปุ่นโดยให้ผู้ได้รับคัดเลือกได้กระจายข้อมูลเกี่ยวกับจุดยืนทางการทูต ประเด็น และแง่มุมอื่นๆ ของญี่ปุ่น

(ตารางการเดินทาง)

อังคาร 4 กุมภาพันธ์

 • เดินทางมาถึงญี่ปุ่น
 • ปฐมนิเทศ
 • [บรรยาย] กระทรวงการต่างประเทศ
 • [สังเกตการณ์วัฒนธรรม] พระราชวังอิมพีเรียล, การเรียนรู้วัฒนธรรมที่ JP Tower Museum Intermediatheque JP

พุธ 5 กุมภาพันธ์

 • [บรรยาย] กระทรวงสิ่งแวดล้อม (เรื่อง เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น)
 • [สังเกตการณ์] พิพิธภัณฑ์ไฮโดรเจนโตเกียว (Tokyo Suiso-miru)

พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์

 • เดินทางจากโตเกียวไปโทยามะ
 • [บรรยาย] Toyama City (เรื่อง SDGs เมืองอนาคต TOYAMA)
 • [สังเกตการณ์] Toyama Light Rail Co., Ltd.

ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์

 • [โครงการแลกเปลี่ยน] Toyama University
 • [บรรยาย] ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโทยามะ

เสาร์ 8 กุมภาพันธ์

- [สังเกตการณ์/บรรยาย] พิพิธภัณฑ์โรค Itai-itai

- [โฮมสเตย์] พิธีต้อนรับ

อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์

 • โฮมสเตย์ (พิธีอำลา)
 • เดินทางจากโทยามะไปยังโตเกียว

จันทร์10 กุมภาพันธ์

 • [บรรยาย] Kawasaki City (เรื่องโครงการวัตกรรมเมือง Kawasaki City สีเขียว)
 • [สังเกตการณ์] สถาณฝังกลบขยะเมืองโตเกียว

อังคาร11 กุมภาพันธ์

 • [บรรยาย] พิพิธภัณฑ์นิเวศ NPO Tamagawa
 • เวิร์กชอป
 • การรายงาน

พุธ 12 กุมภาพันธ์

 • เดินทางกลับ

อ่านฉบับที่มาใน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200203005846/en/

สอบถามเกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงานดำเนินการ JENESYS 2019 ASEAN + Timor-Leste
ฝ่ายดำเนินงาน JTB Kasumigaseki
ติดต่อ: Junji Mise(Mr.), Yutaka Shintani(Mr.), Emi Sendoda(Ms.)
โทร: +81 3-6737-9447 วันธรรมดา: 9:00-18:00น. (หยุดวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด)
อีเมล: jenesys2019asean@jtb.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!