Logo

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เตรียมยุติข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด

Category: General News
Posted Jan 16, 2020 17:19 (GMT +7)

 • ข้อตกลงด้านเทคโนโลยี ที่ครอบคลุมถึงการอนุญาตเรื่องแบรนด์และเทคโนโลยี พื้นที่ในการทำตลาดจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2564

 • ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะยังคงเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ต่อไปแม้ข้อตกลงจะสิ้นสุดลง

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--16 มกราคม 2563

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด ได้ตัดสินใจยุติข้อตกลงด้านเทคโนโลยีกับ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ตามข้อตกลงหมดอายุใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และได้แจ้งให้ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ทราบถึงการตัดสินใจครั้งนี้แล้ว ข้อตกลงด้านเทคโนโลยีดังกล่าวครอบคลุมการอนุญาตใช้เทคโนโลยีและแบรนด์ รวมถึงพื้นที่ในการทำการตลาดที่ได้กำหนดให้แต่ละบริษัท

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงทางเทคโนโลยีได้กำหนดพื้นที่ในการขายของแต่ละบริษัทไว้ โดย ฟูจิ ซีร็อกซ์ สามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ฟูจิ ซีร็อกซ์” ขณะที่ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ “ซีร็อกซ์” ในภูมิภาคอื่น ทั้งนี้การตัดสินใจสิ้นสุดข้อตกลงด้านเทคโนโลยี จะส่งผลให้ข้อกำหนดพื้นที่ในการทำการตลาดสิ้นสุดลง ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการขยายธุรกิจทั่วโลกของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ภายใต้แบรนด์ใหม่

หลังจากข้อตกลงด้านเทคโนโลยีหมดอายุลง ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “ฟูจิฟิล์ม บิซิเนส อินโนเวชั่น คอร์ปอเรชั่น” โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทจะเร่งเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจด้านการจัดการเอกสารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขยายโอกาสไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้วางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมไปพร้อมกับบริษัทในเครือ ฟูจิฟิล์ม กรุ๊ป ด้วยการเร่งเปิดตัวโซลูชันและบริการต่าง ๆ สู่ตลาดให้มากขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ IoT

 “วันนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ อยู่ในสถานะที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และมีอิสระมากขึ้นในการทำธรุกิจในระดับโลก” Kouichi Tamai ประธานและผู้แทนคณะกรรมการ ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ กล่าว “การประกาศสิ้นสุดข้อตกลงทางเทคโนโลยีกับ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ในวันนี้ จะทำให้หลังจากเมษายน 2564 เป็นต้นไป ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะใช้เทคโนโลยีของเราเอง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับเทคโนโลยีของบริษัทในเครือ ฟูจิฟิล์ม กรุ๊ป เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ใหม่ของเราไปทั่วโลก นอกจากนี้ การที่บริษัท ฟูจิฟิล์ม โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าของทั้งหมดตามที่ประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ช่วยทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในแง่ของการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ การสร้างพันธมิตรใหม่ และโอกาสในการเข้าถือครองธุรกิจระดับโลก นี่คือ อีกก้าวสำคัญที่น่าตื่นเต้นสำหรับลูกค้าของเรา ทั้งลูกค้าปัจจุบันที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและลูกค้าใหม่ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เราจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราแก้ปัญหาด้านความท้าทายทางธุรกิจต่อไป”

ข้อตกลงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น จะยังคงมีผล แม้ข้อตกลงทางเทคโนโลยีจะสิ้นสุดลง ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ และ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น จะยังคงสถานะผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ของกันและกันต่อไป

ความเป็นมาของบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ฟูจิฟิล์ม กรุ๊ป ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2505 นับตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทด้วยธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสาร ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้ปฏิวัติการทำงานประเภทสำนักงานมาอย่างต่อเนื่องและยังคงนำเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน ปัจจุบัน บริษัทเติบโตเป็นธรุกิจมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นกิจการที่ ฟูจิฟิล์ม โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด นับตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา
http://www.fujixerox.com

 • Xerox, Xerox and Design และ Fuji Xerox and Design เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือ เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ในประเทศญี่ปุ่น และ/หรือประเทศอื่น ๆ
 • ชื่อบริการและผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเอกสารประชาสัมพันธ์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือ เครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/52151343/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ
สำหรับสื่อในสหรัฐฯ
Kekst CNC
Ruth Pachman: ruth.pachman@kekstcnc.com
Kimberly Kriger: kimberly.kriger@kekstcnc.com

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อในประเทศที่นอกเหนือจากสหรัฐฯ:
กลุ่มประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด
อีเมล: pr@fujixerox.co.jp

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!