Logo

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้นําในประสบการณ์เชิงบวก

Category: General News
Posted Jun 25, 2024 21:19 (GMT +7)

วอชิงตัน--(BUSINESS WIRE)--25 มิถุุนายน 2024

รายงาน Gallup Global Emotions 2024  นําเสนอภาพรวมของการวัดผล่าสุดของ Gallup เกี่ยวกับประสบการณ์ในแต่ละวันทั้งเชิงบวกและเชิงลบของผู้คน การค้นพบนี้อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่เกือบ 146,000 คนใน 142 ประเทศและพื้นที่ในปี 2023

ดัชนีประสบการณ์เชิงบวกและเชิงลบของ Gallup จะวัดสิ่งที่จับต้องไม่ได้ของชีวิต — ความรู้สึกและอารมณ์ — ซึ่งตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม เช่น GDP ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวม

ในปี 2023 หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดอันดับดัชนีประสบการณ์เชิงบวก และอยู่ในอันดับที่ต่ำในดัชนีประสบการณ์เชิงลบ คะแนนเหล่านี้บ่งชี้ว่าอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบที่แพร่หลายในแต่ละประเทศเป็นอย่างไร

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับประสบการณ์เชิงบวกอีกครั้ง

ผลการวิจัยในปี 2023 เผยให้เห็นว่าการเป็นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในดัชนีประสบการณ์เชิงบวกนั้นแข็งแกร่ง โดยหลายประเทศรายงานประสบการณ์เชิงบวกที่สูงที่สุดบางส่วนทั่วโลก ในขณะที่ประเทศในละตินอเมริกาอย่างปานามาและปารากวัยมีคะแนนสูงสุดทั่วโลกที่ 86 คะแนน อินโดนีเซียตามหลังด้วยคะแนนดัชนี 84 คะแนน และมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทยมีคะแนนรวม 82 คะแนน

ผู้ใหญ่ 9 ใน 10 คนในอินโดนีเซีย (90%) กล่าวว่าพวกเขายิ้มหรือหัวเราะมากในวันก่อนการสํารวจ ในฟิลิปปินส์ 75% ของผู้ใหญ่ได้เรียนรู้หรือทําสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 54% เวียดนาม (92%) และมาเลเซีย (90%) เป็นผู้นําโลกในด้านความรู้สึกได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

เวียดนามรายงานประสบการณ์เชิงลบที่ต่ำที่สุดในโลก

รายงานยังสํารวจความชุกของอารมณ์เชิงลบทั่วโลก ในระดับโลกอารมณ์เชิงลบลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2014 คะแนนมีตั้งแต่สูงสุดที่ 53 ในกินีไปจนถึงต่ำสุดที่ 11 ในเวียดนาม ซึ่งปรากฏที่ด้านล่างของรายการนี้เป็นครั้งที่สอง

ประเทศและพื้นที่ที่มีคะแนนติดลบต่ำสุดไม่จําเป็นต้องมีคะแนนบวกสูงสุดเสมอไป บางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการจัดอันดับสูงในดัชนีประสบการณ์เชิงบวกไม่ได้ถูกอันดับต่ำเป็นพิเศษในดัชนีประสบการณ์เชิงลบ ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ต่างรายงานประสบการณ์เชิงบวกในระดับสูง โดยมีคะแนนดัชนี 82 คะแนน แต่ทั้งสองประเทศไม่มีประสบการณ์เชิงลบต่ำ โดยรายงานคะแนน 26 และ 35 ตามลําดับ

ความเหงาเพิ่มโอกาสในการเผชิญกับอารมณ์เชิงลบอย่างมีนัยสําคัญ

เมื่อพิจารณาถึงภัยคุกคามที่สําคัญว่าความเหงาและความโดดเดี่ยวส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน เมื่อเร็วๆ นี้ Gallup จึงได้เพิ่มความเหงาในรายการอารมณ์เชิงลบที่ถามคนทั้งโลก

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเหงากับอารมณ์อื่นๆ เผยให้เห็นว่าคนที่บอกว่าพวกเขารู้สึกเหงามีแนวโน้มมากกว่าคนที่ไม่ได้สัมผัสกับอารมณ์เชิงลบอื่นๆ อีกห้าอารมณ์ และมีโอกาสน้อยที่จะสัมผัสกับอารมณ์เชิงบวก ความเหงาที่รายงานแตกต่างกันไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ระดับสูงสุดที่ 33% ในฟิลิปปินส์ไปจนถึงระดับต่ำสุดที่ 6% ในเวียดนาม

เกี่ยวกับ Gallup

Gallup นําเสนอการวิเคราะห์และคําแนะนําเพื่อช่วยผู้นําและองค์กรในการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่สุด ด้วยประสบการณ์มากกว่า 80 ปีกับการเข้าถึงทั่วโลก Gallup ทราบเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน ลูกค้า นักเรียน และประชาชนมากกว่าองค์กรอื่น ๆ ในโลก

เกี่ยวกับ Gallup World Poll

Gallup World Poll เป็นการสํารวจที่ครอบคลุมและเข้าถึงข้อมูลมากที่สุดในโลก การสํารวจนี้เชื่อมโยงกับประชากรผู้ใหญ่มากกว่า 99% ของโลก ผ่านการสํารวจประจําปีที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ พร้อมตัวชี้วัดที่เทียบเคียงได้ในประเทศต่างๆ Gallup World Poll ใช้เพื่อวัดและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหลายเป้าหมาย และเป็นสถิติอย่างเป็นทางการสําหรับการทํางานและชีวิตสําหรับดัชนีและตัวชี้วัดมากกว่า 55 รายการที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมที่สําคัญที่สุดในชีวิตของบุคคล ชุมชน และประเทศของพวกเขา

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

annie_speer@gallup.com

ที่มา: Gallup

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!