Logo

Games Global ประกาศยื่นแบบคำชี้แจงรายการข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก

Category: Entertainment
Posted Apr 18, 2024 08:19 (GMT +7)

LONDON--(BUSINESS WIRE)--17 เมษายน 2024

Games Global Limited (“Games Global”) นักพัฒนา ผู้จัดจำหน่าย และนักการตลาดชั้นนำในโลกแห่งเกมสไตล์คาสิโอออนไลน์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และโซลูชันแบบธุรกิจต่อธุรกิจเชิงบูรณาการสำหรับผู้ให้บริการ iGaming ทั่วโลกตามขนาดของเครือข่ายสตูดิโอ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้มีการยื่นแบบคำชี้แจงรายการข้อมูลการลงทะเบียนต่อสาธารณะในแบบฟอร์ม F-1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการเสนอขาย จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย และช่วงราคาสำหรับการเสนอขายดังกล่าว Games Global ได้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ "GGL"

J.P. Morgan, Jefferies และ Macquarie Capital ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมที่ดำเนินการตามบัญชีสำหรับการเสนอขายหุ้นข้างต้น Barclays ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการเสนอขายหุ้นข้างต้น

การเสนอขายนี้จะมีการดำเนินการผ่านหนังสือชี้ชวนเท่านั้น โดยสามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นข้างต้น หากมี ได้จาก:

 • J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ทางหมายเลขโทรศัพท์ (866) 803-9204 หรือทางอีเมล prospectus-eq_fi@jpmchase.com
 • Jefferies LLC ติดต่อ: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022 ทางหมายเลขโทรศัพท์ (877) 821-7388 หรือทางอีเมล prospectus_department@jefferies.com หรือ
 • Macquarie Capital (USA) Inc. ติดต่อ: Equity Syndicate Department, 125 West 55th Street, New York, NY 10019 หรือทางอีเมล MacquarieEquitySyndicateUSA@macquarie.com

มีการยื่นแบบคำชี้แจงรายการข้อมูลการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ต่อ SEC แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะยังไม่สามารถจำหน่าย หรือเสนอขาย ก่อนจุดเวลาที่คำชี้แจงรายการข้อมูลการลงทะเบียนจะมีผลบังคับใช้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือเป็นการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และการจำหน่ายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการจำหน่ายก่อนการลงทะเบียนหรือผ่านการอนุมัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าวจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ในประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") ประกาศนี้และการเสนอขายจะมีการกล่าวถึงและสำหรับบุคคลที่เป็น "นักลงทุนที่มีคุณสมบัติ " ("นักลงทุนที่ผ่านการรับรอง ") ภายใต้กฎระเบียบ (EU) 2017/1129 (“ระเบียบข้อบังคับ”) เท่านั้น ในสหราชอาณาจักร ประกาศนี้และการเสนอขายจะมีการกล่าวถึงและสำหรับบุคคลที่เป็น “นักลงทุนที่มีคุณสมบัติ” ภายใต้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยหนังสือชี้ชวน ตามกฎหมายภายในประเทศของสหราชอาณาจักร ภายใต้อำนาจของสหภาพยุโรป (เพิกถอน) มาตราที่ 2018 ซึ่ง (i) มีประสบการณ์วิชาชีพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามวรรคที่ 19(5) ว่าด้วยการบริการและการตลาดด้านการเงิน มาตราที่ 2000 (การนำเสนอด้านการเงิน) วรรคที่ 2005 โดยมีการแกไขเพิ่มเติม ("คำสั่ง ") (ii) เป็นนิติบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงตามมาตราที่ 49(2)(a) ถึง (d) สำหรับคำสั่ง หรือ (iii) เป็นบุคคลที่อาจได้รับการสื่อสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (บุคคลดังกล่าวทั้งหมดจะเรียกว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้อง")

การประกาศนี้จะต้องไม่มีการดำเนินการหรือมีผลใน (i) สหราชอาณาจักร โดยบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ (ii) ในประเทศสมาชิกใดๆ ของ EEA โดยบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนที่มีคุณสมบัติ การลงทุนใดๆ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ จะเกี่ยวข้องเฉพาะและจะมีส่วนร่วมเฉพาะสำหรับ (i) บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในสหราชอาณาจักร และ (ii) นักลงทุนที่ผ่านการรับรอง ในประเทศสมาชิกใดๆ ของ EEA เท่านั้น

เกี่ยวกับ Games Global

Games Global เป็นนักพัฒนา ผู้จัดจำหน่าย และนักการตลาดชั้นนำในโลกแห่งเกมสไตล์คาสิโอออนไลน์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และโซลูชันแบบธุรกิจต่อธุรกิจเชิงบูรณาการสำหรับผู้ให้บริการ iGaming ในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก Games Global มีหนึ่งในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของเครือข่ายสตูดิโอ iGaming สุดพิเศษ และสตูดิโอภายในและพันธมิตร 40 แห่งมีการพัฒนาเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์ขึ้นมากว่า 1,300 เกมในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยข้อเสนอชั้นนำของตลาด รวมถึงเกมสล็อต เทเบิลเกม วิดีโอโป๊กเกอร์ วิดีโอบิงโก แจ็กพอตแบบโปรเกรสซีฟ เกมโชว์ เกมแคลช และเกมคาสิโนไลฟ์สด Games Global เป็นผู้ให้บริการเนื้อหาที่สำคัญสำหรับผู้ให้บริการ iGaming โดยจะมีการสนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วของ iGaming ภายใต้ตลาดที่มีการควบคุม

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

สื่อ
media@gamesglobal.com

นักลงทุน
investors@gamesglobal.com

แหล่งข้อมูล: Games Global Limited

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!