Logo

Asian Productivity Organization ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านผลิตภาพดีเด่น

Category: General News
Posted Apr 11, 2024 20:04 (GMT +7)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--08 เมษายน 2024

Asian Productivity Organization (APO) เป็นองค์กรร่วมระหว่างรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล APO Regional and Meritorious and Distinguished Awards ประจำปี 2024

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 APO Awards ได้มีการเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านผลิตภาพดีเด่น ซึ่งมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงผลิตภาพทั่วเอเชียแปซิฟิก เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปี ของ APO ในปี 2021 มีการปรับปรุงแผนการมอบรางวัลเพื่อสะท้อนถึงภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผลิตภาพและนวัตกรรม

ผู้ชนะได้รับรางวัล APO Regional Award and Meritorious and Distinguished Award ประจำปี 2024

ในปีนี้ APO มีความภูมิใจนำเสนอรางวัลแก่ผู้ชนะได้รับรางวัล Regional สองท่าน ซึ่งได้รับการยกย่องจากผลงานที่ดีเด่นโดยมีผลดีไม่เพียงเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังมีผลดีต่อระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย

1.      Dr. Pao-Cheng Chang ประธาน China Productivity Center

2.      Anilkumar Manibhai Naik ประธานกิตติมศักดิ์ Larsen & Toubro Limited

นอกจากนี้ ยังมีผู้ชนะได้รับรางวัล Meritorious and Distinguished Award ห้าท่าน ซึ่งได้รับการยกย่องจากความสำเร็จและการมีส่วนร่วมที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่าง ซึ่งนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภาพ

1.      Dr. Bountheung Douangsavanh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรและพาณิชย์ รัฐบาล สปป. ลาว

2.      Datuk Wira (Dr.) Haji Ameer Ali Mydin กรรมการผู้จัดการ Mydin Mohamed Holdings Berhad

3.      Yamaaranz Erkhembayar ประธานและซีอีโอ Mongolian Productivity Organization

4.      Prof. Ahsan Iqbal รัฐมนตรีกระทรวงการวางแผน การพัฒนา และการปฏิรูป รัฐบาลกลางแห่งปากีสถาน

5.      Dr. Ha Minh Hiep รักษาการอธิบดีกรมมาตรฐาน มาตรวิทยา และคุณภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จะมีการดำเนินการนำเสนอรางวัลในพิธีมอบรางวัลระหว่างการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองของ APO สมัยที่ 66 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28–30 เดือนพฤกษภาคม ปี 2024 รวมถึงวาระที่กำหนดโดยกรรมการ APO จากประเทศต่างๆ ของผู้ชนะได้รับรางวัล APO Regional Meritorious and Distinguished and National Awards โดย APO มุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของผู้ชนะได้รับรางวัลเหล่านี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ด้านผลิตภาพในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ นวัตกรรม และการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกของ APO เราขอแสดงความยินดีต่อผู้ชนะได้รับรางวัลทุกท่าน และหวังว่า จะได้มีส่วนร่วมเพื่อผลิตภาพและความเป็นเลิศในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ชนะได้รับรางวัล APO Award ล่าสุดได้ในเว็บไซต์ของเราที่ https://www.apo-tokyo.org/recognizing-apo-productivity-champions/

เกี่ยวกับ APO

Asian Productivity Organization (APO) เป็นองค์กรร่วมระหว่างรัฐบาลระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นเพื่อปรับปรุงผลิตภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านความร่วมมือร่วมกัน โดยไม่มีความเกี่ยวข้องด้านการเมือง ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่เลือกปฏิบัติ APO ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งแปดประเทศ และปัจจุบันประกอบด้วยประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟิจิ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สปป.ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย เตอร์กิเย และเวียดนาม

APO มีการดำเนินการเพื่ออนาคตของภูมิภาคโดยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก ผ่านบริการให้คำปรึกษาด้านนโยบายระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นคลังความคิด มีโครงการริเริ่มเพื่อสร้างขีดความสามารถระดับสถาบัน และแบ่งปันความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

หากต้องการรายละเอียด โปรดติดต่อ:
Digital Information Unit, APO: pr@apo-tokyo.org
หมายเลขโทรศัพท์: +81-3-3830-0411
เว็บไซต์: https://www.apo-tokyo.org.

แหล่งข้อมูล: The Asian Productivity Organization (APO)

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!