Logo

Toshiba เปิดตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ Arm® Cortex®-M4 สําหรับการควบคุมมอเตอร์

Category: Technology
Posted Mar 27, 2024 16:04 (GMT +7)

- เพิ่มไปยังกลุ่ม M4K ใน TXZ+ ™ Family Advanced Class พร้อมเพิ่มหน่วยความจําแฟลชรหัสเป็น 512KB/1MB

คาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น--(BUSINESS WIRE)--26 มีนาคม 2024

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba") ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่แปดรายการที่มีความจุหน่วยความจําแฟลช 512KB/1MB และแพ็คเกจสี่ประเภทให้กับ กลุ่ม M4K  ของ TXZ+ ™ Family Advanced Class ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ที่ติดตั้งคอร์ Cortex®-M4 พร้อม FPU

Toshiba: TXZ+™ Family Advanced Class Arm® Cortex®-M4 microcontrollers for motor control (Graphic: Business Wire)

Toshiba: ไมโครคอนโทรลเลอร์ TXZ+ ™ Family Advanced Class Arm® Cortex®- M4 สําหรับควบคุมมอเตอร์ (กราฟิก: Business Wire)

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการทํางานของแอปพลิเคชันมอเตอร์ที่รองรับ IoT กําลังเพิ่มความต้องการความจุโปรแกรมขนาดใหญ่ และการรองรับเฟิร์มแวร์แบบ over-the-air

ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ขยายความจุหน่วยความจําแฟลชรหัสจากสูงสุด 256KB ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของ Toshiba เป็น 512KB[1]/1MB[2], ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ และความจุ RAM จาก 24KB เป็น 64KB คุณสมบัติอื่นๆ เช่น คอร์ Arm® Cortex®-M4 ที่ทํางานได้ถึง 160MHz แฟลชรหัสในตัว และหน่วยความจําแฟลชข้อมูล 32KB พร้อมความทนทานของรอบโปรแกรม/การลบ 100K ได้รับการบํารุงรักษา

ไมโครคอนโทรลเลอร์ยังมีอินเทอร์เฟซและตัวเลือกการควบคุมมอเตอร์ที่หลากหลาย เช่น ตัวขับมอเตอร์แบบตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้ (A-PMD) ตัวเข้ารหัสขั้นสูง 32 บิต (A-ENC32) เอ็นจิ้นเวกเตอร์ขั้นสูงพลัส (A-VE+) และตัวแปลงอนาล็อก/ดิจิตอล 12 บิตความเร็วสูง ความละเอียดสูงสามยูนิต ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม M4K จึงมีส่วนช่วยในการประยุกต์ใช้ IoT ในวงกว้าง และนําฟังก์ชันขั้นสูงมาสู่มอเตอร์ AC มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่าน และตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้แฟลชรหัส 1MB ในพื้นที่ 512KB แยกกันสองพื้นที่ สิ่งนี้ทําให้เกิดการหมุนเฟิร์มแวร์ด้วยวิธีสลับหน่วยความจํา [3] ทําให้สามารถอ่านคำสั่งจากพื้นที่หนึ่งในขณะที่รหัสที่อัปเดตถูกตั้งโปรแกรมไปยังอีกพื้นที่หนึ่งแบบขนาน

อุปกรณ์ในกลุ่ม M4K มี UART, TSPI และ I2C รวมเป็นอินเทอร์เฟซการสื่อสารทั่วไป ฟังก์ชันการวินิจฉัยตนเองที่รวมอยู่ในอุปกรณ์สําหรับหน่วยความจําแฟลช RAM ADC และนาฬิกา ช่วยให้ลูกค้าได้รับการรับรองความปลอดภัยในการใช้งาน IEC 60730 Class B

เอกสารประกอบ ซอฟต์แวร์ตัวอย่างพร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง และซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ที่ควบคุมอินเทอร์เฟซสําหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละรายการ บอร์ดประเมินผลและสภาพแวดล้อมการพัฒนา จัดทําขึ้นโดยความร่วมมือกับพันธมิตรระบบนิเวศทั่วโลกของ Arm®

Toshiba กําลังวางแผนที่จะเพิ่มความจุของหน่วยความจําแฟลชสําหรับกลุ่ม M4M ด้วยอินเทอร์เฟซ CAN

หมายเหตุ:

[1] ความจุหน่วยความจําแฟลชรหัสของ TMPM4KxFDAxxG คือ 512KB พร้อมพื้นที่เดียว

[2] ความจุหน่วยความจําแฟลชรหัสของ TMPM4KxF10AxxG คือ 1MB ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 512KB สองพื้นที่

[3] TMPM4KxFDAxxG ไม่รองรับฟังก์ชันนี้

การใช้งาน

 • การควบคุมมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ของสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์อุตสาหกรรม
 • IoT ของสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์อุตสาหกรรม ฯลฯ

คุณสมบัติ

 • คอร์ Cortex®-M4 ประสิทธิภาพสูงพร้อม FPU สูงสุด 160MHz
 • เพิ่มความจุของหน่วยความจําภายใน

หน่วยความจําแฟลชรหัส: 512KB/1MB

RAM: 64KB

 • ฟังก์ชั่นการหมุนเฟิร์มแวร์วิธีการสลับหน่วยความจํา รองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ยังคงทํางาน[4]
 • ฟังก์ชันการวินิจฉัยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน IEC 60730 คลาส B
 • แพ็คเกจสี่ประเภท

ข้อมูลจําเพาะหลัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์

กลุ่ม M4K

หมายเลขชิ้นส่วน[5]

TMPM4KNF10AFG

TMPM4KNFDAFG

TMPM4KLF10AUG

TMPM4KLFDAUG

TMPM4KNF10ADFG

TMPM4KNFDADFG

TMPM4KLF10AFG

TMPM4KLFDAFG

คอร์ CPU

Arm® Cortex®-M4

 • (FPU)

-หน่วยป้องกันหน่วยความจํา (MPU)

ความถี่ในการทํางานสูงสุด

160MHz

ออสซิลเลเตอร์ภายใน

ความถี่การสั่น

10MHz (±1%)

ความจำภายใน

แฟลช (รหัส)

1024KB/512KB[5] (รอบโปรแกรม/การลบ: สูงสุด 100,000 ครั้ง)

ฟังก์ชั่นการหมุนเฟิร์มแวร์วิธีการสลับหน่วยความจําพร้อมพื้นที่แฟลชรหัสแยกกันสองพื้นที่ของแต่ละ 512KB[4]

แฟลช (ข้อมูล)

32KB (รอบโปรแกรม/การลบ: สูงสุด 100,000 ครั้ง)

แรม

64KB พร้อมความเท่าเทียมกัน

พอร์ต I/O

87 พิน

51 พิน

การขัดจังหวะภายนอก

20 ปัจจัย 32 พิน

15 ปัจจัย 20 พิน

ตัวควบคุม DMA (DMAC)

32 ช่อง

30 ช่อง

ฟังก์ชั่นจับเวลา

Timer Event Counter 32 บิต (T32A)

6 ช่อง (12 ช่องหากใช้เป็นตัวจับเวลา 16 บิต)

ฟังก์ชั่นการสื่อสาร

UART

4 ช่อง

ฟังก์ชั่นการสื่อสาร

อินเทอร์เฟซ I2C/EI2C (I2C/EI2C)

2 ช่อง

TSPI

2 ช่อง

ฟังก์ชั่นอนาล็อก

ตัวแปลง AD 12 บิต

(ADC)

อินพุต 11/5/6 ใน 3 ยูนิต

ฟังก์ชั่นอนาล็อก

Operational Amplifier

(OPAMP)

3 ยูนิต

วงจรควบคุมมอเตอร์

วงจรควบคุมมอเตอร์แบบตั้งโปรแกรมได้ขั้นสูง

(A-PMD)

ช่อง 3

วงจรควบคุมมอเตอร์

เวคเตอร์ เอ็นจิ้น พลัส ขั้นสูง

(A-VE+)

1 ช่อง

วงจรอินพุตเอ็นโค้ดเดอร์ขั้นสูง (32 บิต)

(A-ENC32)

ช่อง 3

1 channel

วงจรคํานวณ CRC (CRC)

1 ช่อง CRC32 CRC16

ฟังก์ชั่นระบบ

Watchdog Timer (SIWDT)

1 ช่อง

วงจรตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (LVD)

1 ช่อง

เครื่องตรวจจับความถี่การสั่น (OFD)

1 ช่อง

บนฟังก์ชัน Chip Debug

JTAG / SW

TRACE(4bits)

NBDIF

SW

แรงดันไฟฟ้าใช้งาน

2.7 ถึง 5.5V, แหล่งจ่ายไฟแรงดันเดียว

4.5 ถึง 5.5 V (ฟังก์ชั่นทั้งหมด), 2.7 ถึง 4.5 V (ไม่มี OPAMP, ADC)

แพ็คเกจ / พิน

LQFP100

(14 มม. x 14 มม., ระยะพิทช์ 0.5 มม.)

LQFP64

(10 มม. x 10 มม. ระยะพิทช์ 0.5 มม.)

คิวเอฟพี 100

(14 มม. x 20 มม., ระยะพิทช์ 0.65 มม.)

LQFP64

(14 มม. x 14 มม., ระยะพิทช์ 0.8 มม.)

หมายเหตุ:

[4] สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหน่วยความจําแฟลชรหัส 1MB(1024KB) เท่านั้น

[5] "F10" ในหมายเลขชิ้นส่วน ระบุหน่วยความจําแฟลชรหัส 1024KB และ "FD" ระบุ 512KB

[6] TMPM4KLFxxAxxG ไม่มีพิน OVVx

ตามลิงค์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม M4K
กลุ่ม M4K

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ของ Toshiba
ไมโครคอนโทรลเลอร์

* Arm และ Cortex เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Arm Limited (หรือบริษัทในเครือ) ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือที่อื่นๆ

* TXZ+ ™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

* ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริการอื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ

* ข้อมูลในเอกสารนี้ รวมถึงราคาและข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์ เนื้อหาบริการ และข้อมูลการติดต่อ  เป็นขัอมูลปัจจุบัน ณ วันที่ประกาศ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ซัพพลายเออร์ชั้นนําด้านโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์และการจัดเก็บข้อมูลขั้นสูง อาศัยประสบการณ์และนวัตกรรมกว่าครึ่งศตวรรษ เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วน ระบบ LSI และ HDD ที่โดดเด่น ให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานของบริษัท 21,500 คนทั่วโลก มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงสุด และส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ในการร่วมสร้างมูลค่าและตลาดใหม่ร่วมกัน ด้วยยอดขายต่อปีที่ใกล้ถึง 800 พันล้านเยน (6.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ตั้งตารอที่จะสร้างและมีส่วนร่วมในอนาคตที่ดีกว่าสําหรับผู้คนทั่วโลก

 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53914468/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

สอบถามข้อมูลลูกค้า:
MCU & Digital Device Sales &Marketing Dept.

Tel: +81-44-548-2233
ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลสื่อ:
Chiaki Nagasawa

ฝ่ายการตลาดดิจิทัล

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

ที่มา: Toshiba Electronic Devices &; Storage Corporation

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!