Logo

LAVA เปิดตัวแพลตฟอร์มตลาดสินเชื่อแบบกระจายศูนย์เพื่อลดการขาดทุนชั่วคราว

Category: Technology
Posted Mar 8, 2024 20:19 (GMT +7)

การเปิดตัวแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการสภาพคล่องผ่านการค้ำประกันและการให้ยืมสถานะสภาพคล่อง

ฮ่องกง--(BUSINESS WIRE)--7 มีนาคม 2024

LAVA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตลาดสินเชื่อแบบกระจายศูนย์ ได้ประกาศเปิดตัวบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ให้บริการสภาพคล่องและอำนวยความสะดวกในตลาดที่เป็นเชิงลึกมากขึ้น LAVA ที่ได้รับการลงทุนจากกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลของ Recharge Capital ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนชั้นนำที่เน้นเฉพาะการลงทุนแบบธีมนั้น ได้เปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถานะสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่องแบบอัตโนมัติ (AMM) เพื่อลดการขาดทุนชั่วคราว และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสภาพคล่องในเครือข่ายบล็อกเชนหลากหลายเครือข่าย

LAVA เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกแพลตฟอร์มแรกที่แก้ไขปัญหาการขาดทุนชั่วคราวในการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) โดยเปิดให้ใช้งานการเก็งกำไรแบบข้ามอัตราการสร้างตลาดต่างๆ ผ่านการค้ำประกันและการให้ยืมสถานะสภาพคล่อง โครงสร้างพื้นฐานหลักของแพลตฟอร์มช่วยให้ผู้ยืมสามารถเก็งกำไรจากอัตราการจัดเตรียมสภาพคล่องระหว่าง DeFi กับการเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) เพื่อหาอัตราตลาดที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนสำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่องเชิงรับกลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้น

“การขาดทุนชั่วคราวยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับนักลงทุนในการจัดหาสภาพคล่อง และสร้างความไม่สมดุลทางความเสี่ยงอันรุนแรงที่เกิดจากความผันผวนของการประเมินมูลค่าในตลาดคริปโตเคอร์เร็นซี” John Lo (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Omakase ซึ่งเดิมชื่อ SushiSwap) หุ้นส่วนผู้จัดการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ Recharge Capital รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้ง Omakase Labs และที่ปรึกษา LAVA กล่าว “แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องเชิงรับสามารถจับอัตราการปรับความเสี่ยงแบบออนเชนที่เหมาะสมที่สุดได้ การเก็งกำไรที่ซับซ้อนด้วย LAVA ในตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการสภาพคล่อง แทนที่จะให้โทษ”

เมื่อครั้งที่ LAVA เปิดตัว ทางแพลตฟอร์มยังได้เปิดตัวเครื่องมือ Zap-In เพื่อช่วยให้สามารถจัดการสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมที่สุด รวมถึงเครื่องมือโอนย้ายรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถโอนหลักประกันและหนี้ที่มีอยู่จากตลาดสินเชื่ออื่นได้ “ในอดีต สถานะการให้กู้ยืมเป็นสิ่งที่โอนย้ายจากโปรโตคอลหนึ่งไปยังอีกโปรโตคอลหนึ่งได้ยาก” Lo กล่าว “แต่ในตอนนี้ ผู้ใช้สามารถดำเนินการนี้ได้ผ่านขั้นตอนการคลิกสองครั้งง่ายๆ ซึ่งนำไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ๆ สำหรับการกู้ยืมแบบออนเชนที่มีประสิทธิภาพ”

“ทีมงาน LAVA ได้สร้างโซลูชันที่สำคัญเพื่อจัดการกับหนึ่งในอุปสรรคอันจีรังยั่งยืนของนักลงทุนในการเงินแบบกระจายศูนย์” Lo กล่าว “การเปิดตัวโปรโตคอลได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้กับนักลงทุนในระบบนิเวศ DeFi และเราภูมิใจมากที่ได้สนับสนุนภารกิจในการเอื้อให้เกิดประชาธิปไตยทางการเงินผ่านสภาพคล่องแบบออนเชนที่โปร่งใส โดยผละออกจากระบบการสร้างตลาดแบบออฟเชนที่คลุมเครือ”

LAVA ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มแบบมัลติเชน และปัจจุบันมีให้บริการบน Arbitrum และ Base โดยโปรโตคอลมีแผนที่จะเพิ่มฟังก์ชันการทำงานด้วยบล็อกเชนเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้ และนำแอปพลิเคชันโทเค็นมาใช้งานเพื่อกระตุ้นการเติบโตในตลาดสินเชื่อ

เกี่ยวกับ LAVA

LAVA เป็นแพลตฟอร์มตลาดสินเชื่อแบบกระจายศูนย์ที่มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาการขาดทุนชั่วคราว และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสภาพคล่องในเครือข่ายบล็อกเชนหลากหลายแห่ง โดยตั้งอยู่ในฮ่องกง ยุโรป และสิงคโปร์ ภารกิจของโปรโตคอลคือการจัดการกับอุปสรรคที่จีรังยั่งยืนของผู้ให้บริการสภาพคล่องในการเงินแบบกระจายศูนย์ผ่านการดำเนินการแบบออนเชนที่โปร่งใสและเป็นประชาธิปไตย

เกี่ยวกับ Recharge Capital

Recharge Capital เป็นบริษัทการลงทุนชั้นนำที่เน้นเฉพาะการลงทุนแบบธีมของเอกชนที่มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนนวัตกรรม รวมถึงสร้างผลกระทบในภาคส่วนและกลยุทธ์ต่างๆ บริษัทใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการลงทุน ขยายขนาด และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผ่านธีมหลักของสินทรัพย์ดิจิทัล การดูแลสุขภาพของผู้หญิง โครงสร้างพื้นฐานฟินเทค การเปิดใช้งานเซมิคอนดักเตอร์ และชีววิทยาสังเคราะห์ Recharge Capital ดำเนินงานจากสำนักงานในนิวยอร์กและสิงคโปร์ และทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในภูมิทัศน์การลงทุนทั่วโลก หากต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Recharge Capital และโครงการริเริ่มระดับโลกของบริษัท โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.rechargecapital.com หรือติดต่อสำนักงานข่าวสารของเราที่ media@rechargecapital.com

เนื้อหาใจความในภาษาตน้ ฉบับของขา่ วประชาสัมพันธฉ์ บับนี้เป็นฉบับทเี่ ชอื่ ถอื ไดแ้ละเป็นทางการ การแปลต ้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกเท่านั้น และควรน าไปเทียบเคียงอ ้างอิง กับเนื้อหาในภาษาต ้นฉบับ ซงึ่ เป็นฉบับเดยี วทมี่ ผี ลทางกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อ

ด้านสื่อต่างๆ
Recharge Capital
John Lo
omakase@rechargecapital.com

แหล่งข้อมูล: Recharge Capital

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53906725/en

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!