Logo

ศรีลังกากับการมีส่วนร่วมในงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019

Category: Technology
Posted Nov 1, 2019 10:49 (GMT +7)

เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของประเทศศรีลังกาในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ของโลกอีกทางเลือกหนึ่งในด้านไอซีที สถานทูตศรีลังกาประจาประเทศไทย โดยความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ศรีลังกา ได้จัดให้บริษัทด้านไอทีของศรีลังกาได้เข้าร่วมในงานบิ๊กแบง 2019 เป็นครั้งแรก ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 28 31 ตุลาคม ซึ่งเป็นงานการประชุมนานาชาติและนิทรรศการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด “อาเซียน คอนเนคทิฟฟิตี้” อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะผู้นาการประชุมอาเซียน

โดยนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็นสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ “โซนสร้างสรรค์” ซึ่งรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในด้านดิจิทัลเทคโนโลยี, “โซนสังคม” เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและโอกาสที่เท่าเทียมกัน, และ “โซนสมาร์ทซิตี้” เพื่ออนาคตอันยั่งยืนของเมืองในอนาคต

โดยบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของศรีลังกาได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ซามานธา เค. จายาสุริยา เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจาประเทศไทยมาเป็นเกียรติเปิดบูธในงานดังกล่าว โดยมีบริษัทด้านไอที 5 บริษัทของศรีลังกา ได้แก่ บริษัทไอมารา ซอฟ์ทแวร์ โซลูชั่น จากัด, บริษัทซอฟ์ทโค้ดอิท โซลูชั่น จากัด, บริษัทสกาย แมเนจเม้นต์ ซิสเต็ม จากัด, บริษัทไอเทคโร จากัด และ บริษัทซิลเวอร์ลีป เทคโนโลยี จากัด ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านไอทีและบริการของประเทศศรีลังกา ไม่ว่าจะเป็นด้านบิ๊กดาต้า โซลูชั่น, การพัฒนาอีบิซเนส, อีอาร์พี ซอฟท์แวร์, โครงสร้างและบริการไอซีที, การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ, การพัฒนาซอฟท์แวร์, ซิสเต็มอินทิเกรชั่น, การพัฒนาเว็บและการตลาด, ไอโอที, การบริการเคลาด์เซอร์วิส, บิซเนสโซลูชั่น และ เอ็มไอเอส, เปย์เม้นต์โปรเซสเซอร์และระบบเรียลไทม์ เป็นต้น ซึ่งต่างมีช่องทางการตลาดที่เข้มแข็งสาหรับผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์และบริการของบริษัทในตลาดอเมริกาเหนือ, อียู, เอเชียตะวันออก, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และนอร์ดิค นอกจากนั้น งานบิ๊กแบง 2019 ยังเปิดโอกาสให้สามารถขยายศักยภาพสู่ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ภาคธุรกิจด้านไอทีของศรีลังกา ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนอย่างมั่นคงเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นไอซีทีฮับในภูมิภาคเอเชีย และทาให้มีรายได้โตเป็นอันดับสี่ของเศรษฐกิจของประเทศ ศรีลังกายังเป็นศุนย์พัฒนานอกชายฝั่งสาหรับบริษัทต่าง ๆ กว่า 500 บริษัทจากสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สวีเดน และบริษัทร่วมพัฒนาจากสวีเดน นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น ในงานนี้มีผู้ร่วมจัดงานทั้งสิ้นกว่า 200 รายจาก 14 ประเทศจากในภูมิภาคและจากทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมชมงานหลายพันคนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพด้วยกัน

สถานทูตเอกอัครราชทูตศรีลังกา
กรุงเทพฯ
28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!