Logo

ผู้ที่ได้รับรางวัลแชมป์เครือข่ายการบินของ OAG ใน ASPAC

Category: Travel & Leisure
Posted Feb 29, 2024 12:35 (GMT +7)

VietJet Air เป็นผู้นําเครือข่ายสายการบินที่ได้รับการปรับปรุงมากที่สุด

สิงคโปร์--(BUSINESS WIRE)--28 กุมภาพันธ์ 2024

OAG แพลตฟอร์มข้อมูลชั้นนําของโลกสําหรับอุตสาหกรรมการเดินทางทั่วโลก ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Asia-Pacific (ASPAC) Aviation Network Champions รายชื่อนี้เชิดชูการเดินทางสู่สายการบินและสนามบินในภูมิภาค ASPAC ที่มีมาตั้งแต่ปี 2019 หมวดหมู่หลักจะพิจารณาจากการเติบโตของความถี่ และขีดความสามารถในการรองรับ สําหรับผู้ให้บริการทั้งระยะไกลและระยะสั้น เครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงมากที่สุด และเส้นทางที่ได้รับการฟื้นฟู

การใช้เครือข่ายข้อมูลเที่ยวบินและประสิทธิภาพทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก OAG จึงได้กําหนดสายการบินและสนามบินที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด โดยพิจารณาจากการเติบโตของการเชื่อมต่อ ขีดความสามารถ และการฟื้นฟู หมวดหมู่ประกอบด้วย:

 • สายการบินที่มีการเติบโตของขีดความสามารถในการรองรับ: ได้รับรางวัลการเติบโตสูงสุด (%)ในการรองรับของสายการบินระหว่างปี 2019-2023
 • สายการบินที่มีความถี่เพิ่มขึ้น: สายการบินที่มีความถี่เที่ยวบินเพิ่มขึ้นสูงสุด(%) ระหว่างปี 2019-2023
 • สายการบินเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงมากที่สุด: สายการบินที่เพิ่มเส้นทางการบินใหม่มากที่สุดในปี 2023 เทียบกับปี 2019
 • สนามบินที่ได้รับการฟื้นฟูมากที่สุด: พิจารณาจากการเติบโตของขีดความสามารถในการรองรับของสายการบิน (%) ระหว่างปี 2019-2023
 • สนามบินที่เติบโตเร็วที่สุด: อัตราการเติบโตสูงสุด (%) ในการเปลี่ยนแปลงการรองรับของสายการบินจากไตรมาสที่ 4 ปี 2023 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2022

VietJet เป็นผู้นํากลุ่มสายการบินในสามประเภท ได้แก่ การเติบโตของขีดความสามารถในการรองรับและการเติบโตของความถี่ (ทั้งสําหรับ LCC ระยะสั้น) และเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงมากที่สุด จาการ์ตา ซูการ์โน-ฮัตตา เป็นสนามบินที่ได้รับการฟื้นฟูมากที่สุด และฮ่องกงเป็นสนามบินที่เติบโตเร็วที่สุด นอกจากนี้รายการดังกล่าวยังยกย่องประสิทธิภาพของเส้นทางหลักในปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง อิชอน - โตเกียว นาริตะ ในฐานะคู่เมืองระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูงที่สุด

"ตลาดการบินทั่วโลกฟื้นตัวเต็มที่แล้ว โดยที่ ASPAC ยังตามหลังอยู่ ขึ้นอยู่กับเศรษฐศาสตร์มหภาคทั่วโลก และการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ของตลาดขาออกของจีน การฟื้นตัวเต็มรูปแบบน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2024 หรือต้นปี 2025" Mayur Patel หัวหน้าภูมิภาค ASPAC ของ OAG กล่าว "ด้วยจำนวนคําสั่งซื้อเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค รายได้หลังหักภาษีที่เพิ่มขึ้น และความหิวโหยในการเดินทาง ASPAC จึงพร้อมที่จะเป็นผู้นําอุตสาหกรรมในทศวรรษหน้า"

หากต้องการดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Asia-Pacific Aviation Network Champions ของ OAG ทั้งหมด โปรดไปที่ www.oag.com/aviation-network-champions

เกี่ยวกับ OAG

OAG เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลชั้นนําสําหรับอุตสาหกรรมการเดินทางทั่วโลก ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมของระบบนิเวศการเดินทางทางอากาศตั้งแต่ปี 1929 โดยมีเครือข่ายข้อมูลการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2023 OAG ได้เข้าซื้อกิจการ Infare ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านข้อมูลการเดินทางทางอากาศของคู่แข่ง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของสายการบินและผู้เล่นในอุตสาหกรรมการเดินทางอื่น ๆ ในการตัดสินใจด้านราคาอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ปี 2000 OAG และ Infare ร่วมกันกลายเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดสําหรับการบิน

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Contacts

สอบถามข้อมูลสื่อ
Chrissy Azevedo, Corporate Ink for OAG
pressoffice@oag.com

ที่มา: OAG

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!