Logo

Cargill กลายเป็นซัพพลายเออร์น้ำมันบริโภคระดับโลกรายแรก ที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์การอนามัยโลก ในการกําจัดกรดไขมันทรานส์ที่ผลิตในอุตสาหกรรม

Category: Food & Beverage
Posted Feb 1, 2024 20:34 (GMT +7)

ตรงตามคํามั่นสัญญาปี 2021; กําจัด iTFA ออกจากไขมันและน้ำมัน แม้ในประเทศที่ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย

มินนีแอโพลิส--(BUSINESS WIRE)--01 กุมภาพันธ์ 2024

ณ วันที่ 1 มกราคม 2024 ลูกค้าผลิตภัณฑ์อาหารของ Cargill ทุกรายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก สามารถมั่นใจได้ว่าไขมันและน้ำมันของบริษัท เป็นไปตามระดับความทนทานสูงสุดที่แนะนําขององค์การอนามัยโลก (WHO) สําหรับกรดไขมันทรานส์ (iTFA) ที่ผลิตในอุตสาหกรรมในไขมันและน้ำมัน Cargill บรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการเป็นซัพพลายเออร์ระดับโลกรายแรก ที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันบริโภคทั่วโลก ตรงตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ WHO เกี่ยวกับ iTFA โดยจํากัดปริมาณ iTFA ไว้ไม่เกิน 2กรัมต่อไขมัน/น้ำมัน 100 กรัม รวมถึงในประเทศที่ปัจจุบันไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย

Cargill has helped hundreds of customers reformulate and innovate nutritious and tasty products that meet WHO standards on iTFA (Photo: Business Wire)

Cargill ได้ช่วยลูกค้าหลายร้อยราย ในการปรับสูตรและคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอร่อย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ WHO ใน iTFA (ภาพ: Business Wire)

ในขณะที่ Cargill ประกาศความมุ่งมั่นในการกําจัด iTFA ออกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมันในเดือนธันวาคม 2021 ความสําเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการทํางานที่ยาวนานหลายทศวรรษ การเดินทางของ iTFA ของบริษัทครอบคลุมมานานกว่าหนึ่งในสี่ศตวรรษ รวมถึงนวัตกรรมในช่วงต้น การลงทุนหลายล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายด้านทุนและทรัพยากร และชั่วโมงการวิจัยและพัฒนาหลายพันชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Cargill ได้ช่วยเหลือลูกค้ามากกว่า 400 ราย ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอร่อย ซึ่งช่วยให้ชีวิตมีความสุขและมีสุขภาพดีขึ้น โดยกําจัดผลิตภัณฑ์ที่มี iTFA มากกว่า 1.5 พันล้านปอนด์ออกจากแหล่งอาหารทั่วโลก

"เรายินดีที่ได้เห็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Cargill ในการลดไขมันทรานส์ ที่ผลิตในอุตสาหกรรมในน้ำมันทั้งหมดของพวกเขา และไม่นานนี้ก็ได้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่แนะนําขององค์การอนามัยโลก" René Lammers หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของ PepsiCo กล่าว "ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สอดคล้องกับความสําเร็จของ PepsiCo ในการลด iTFA ในอาหารของเรา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันนี้ และเราสนับสนุนให้พันธมิตรในอุตสาหกรรมของเรา เข้าร่วมในโครงการริเริ่มที่สําคัญนี้ เพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของเราให้ดียิ่งขึ้นสําหรับโลกและผู้คน"

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Cargill ได้ลงทุนเพิ่มอีก 8.5 ล้านดอลลาร์ เพื่ออัพเกรดสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อลดปริมาณไขมันทรานส์ที่ผลิตในระหว่างการแปรรูปน้ำมัน ขณะเดียวกันก็ทํางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพิ่มมากกว่า 100 รายใน 24 ประเทศ เพื่อปรับรูปแบบโซลูชันผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา

iTFA ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการเติมไฮโดรเจนบางส่วนของน้ำมันพืช (PHOs) แต่ก็สามารถสร้างขึ้นได้โดยการบำบัดด้วยความร้อนสูง ในระหว่างการกลั่นน้ำมันบริโภค ในปี 2018 WHO เรียกร้องให้กําจัด iTFA ทั่วโลกภายในปี 2023 โดยสังเกตว่าการบริโภคไขมันทรานส์มากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคพลังงานทั้งหมด สัมพันธ์กับเหตุการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจและการเสียชีวิต

"เราภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาของเรา และช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ของเรา - ในการหล่อเลี้ยงโลกด้วยวิธีที่ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และยั่งยืน" Natasha Orlova รองประธานฝ่ายน้ำมันบริโภคของ Cargill และกรรมการผู้จัดการประจําอเมริกาเหนือกล่าว "การก้าวเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนี้ แม้ในประเทศที่ไม่มีกฎหมาย iTFA ในปัจจุบัน ช่วยให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอในห่วงโซ่อุปทาน สําหรับผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ ในขณะเดียวกันก็นําเสนอนวัตกรรมและประสบการณ์ที่หลากหลายของ Cargill ให้กับผู้ผลิตรายย่อย"

เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Cargill ได้เพิ่ม iTFA เข้าไปในโปรแกรมความปลอดภัย และการประกันคุณภาพอาหารที่ใหญ่ขึ้น แนวทางที่ใช้ระบบนี้ประกอบด้วยการตรวจสอบ การปฏิบัติตามข้อกําหนด และการตรวจสอบหลายชั้น

ในรายงานความคืบหน้าล่าสุด WHO ตั้งข้อสังเกตว่านโยบายจํากัดการใช้ iTFA ได้ถูกนํามาใช้ใน 60 ประเทศทั่วโลกเท่านั้น ซึ่งครอบคลุมประมาณ 43% ของประชากรโลก ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของโลกมีความเสี่ยงต่อการบริโภค iTFA อย่างต่อเนื่อง รายงานดังกล่าวเรียกร้องให้ซัพพลายเออร์รายใหญ่ของน้ำมันและไขมัน "ปฏิบัติตามความพยายามบุกเบิกของ Cargill ในการนำ TFA ที่ผลิตในอุตสาหกรรมออกจากผลิตภัณฑ์ที่ขายให้กับผู้ผลิตอาหารทั่วโลก"1

"เราเป็นซัพพลายเออร์น้ำมันบริโภคระดับโลกรายแรกและรายเดียว ที่มุ่งมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานของ WHO อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงสำหรับผลงานทั่วโลกทั้งหมดของเรา และแม้ว่าเราจะภูมิใจกับความสำเร็จครั้งสําคัญนี้ แต่รายงานของ WHO ก็เน้นย้ำว่ายังมีงานอีกมากที่ต้องทำ" Orlova กล่าว "เราได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงแต่เป็นไปได้ที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของ iTFA โดยคํานึงถึงระดับไขมันอิ่มตัวเท่านั้น แต่ยังสามารถทําได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรสชาติ หรือเนื้อสัมผัสของอาหารโปรดของผู้บริโภคอีกด้วย เราเรียกร้องให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ปฏิบัติตามผู้นําของเรา และกำจัด iTFA ออกจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของพวกเขาด้วย"

Cargill ยังได้ดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อช่วยให้การปฏิรูปทั่วทั้งอุตสาหกรรม ก้าวหน้าในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบ iTFA ณ เวลาที่บริษัทให้คำมั่นสัญญา ในบรรดาการดําเนินการต่างๆ ในปากีสถาน Cargill ร่วมมือกับสถาบันนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะ ในมาเลเซียและเม็กซิโก บริษัท มีปฏิสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ WHO ขณะเดียวกันก็แบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิรูป iTFA

1 "นับถอยหลังสู่ปี 2023: รายงานของ WHO เกี่ยวกับการกําจัดไขมันทรานส์ทั่วโลก" องค์การอนามัยโลก, 2022 ดาวน์โหลดได้ที่: https://www.who.int/publications/i/item/9789240067233

เกี่ยวกับ Cargill

Cargill มุ่งมั่นที่จะจัดหาอาหาร ส่วนผสม โซลูชั่นทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อหล่อเลี้ยงโลกด้วยวิธีที่ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และยั่งยืน ในฐานะหัวใจสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน เราร่วมมือกับเกษตรกรและลูกค้าในการจัดหา ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต

สมาชิกทีมงาน 160,000 คนของเราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างมีเป้าหมาย โดยมอบสิ่งจําเป็นในชีวิตให้กับลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต ชุมชนเจริญรุ่งเรือง และผู้บริโภคมีชีวิตที่ดี ด้วยประสบการณ์ 159 ปีในฐานะบริษัทครอบครัว เรามองไปข้างหน้าโดยยังคงยึดมั่นในค่านิยมของเรา เราให้ความสําคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก เราตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น เราทําในสิ่งที่ถูกต้อง—วันนี้และสําหรับคนรุ่นต่อๆ ไป สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ Cargill.com และ News Center ของเรา

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53887225/en

ติดต่อ

Kelly Sheehan, media@cargill.com           

ที่มา: Cargill

มัลติมีเดีย

HYPERLINK "https://connect.businesswire.com/bwapps/mediaserver/PublicViewMedia?mgid=2007912&vid=4"

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!