Logo

Aramco Digital และ Intel ตั้งเป้าที่จะร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์พัฒนา Open RAN แห่งแรกของซาอุดิอาระเบีย

Category: Technology
Posted Jan 17, 2024 07:34 (GMT +7)

ดาห์ราน, ซาอุดิอาระเบีย--(BUSINESS WIRE)--15 มกราคม 2024

Aramco Digital และ Intel ประกาศเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนา Open RAN (Radio Access Network) แห่งแรกของซาอุดิอาระเบีย สิ่งอํานวยความสะดวกนี้คาดว่าจะขับเคลื่อนนวัตกรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีส่วนสนับสนุนภูมิทัศน์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในราชอาณาจักร

ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยี Open RAN ซึ่งช่วยให้ราชอาณาจักรสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่แข็งแกร่งและคล่องตัว โดยมุ่งเน้นที่การเร่งการแปลงเป็นดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2030 ของซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

Open RAN ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ที่พัฒนาขึ้นในสถาปัตยกรรมเครือข่ายไร้สาย ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น ความสามารถในการทํางานร่วมกัน และนวัตกรรมที่มากขึ้น Aramco Digital นําเสนอความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการ และความทะเยอทะยานในการพัฒนาของราชอาณาจักร ตลอดจนโอกาสในการปรับใช้เทคโนโลยี Open RAN ควบคู่ไปกับมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักร Intel ผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร นําความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Open RAN มาสู่ความร่วมมือกัน

จุดเด่นของความร่วมมือกัน:

1. **ศูนย์กลางนวัตกรรม:** ศูนย์พัฒนา Open RAN มีจุดมุ่งหมายที่จะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง Aramco Digital กับวิศวกร นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของ Intel

2. **การพัฒนาบุคคลากรในท้องถิ่น:** ศูนย์มีจุดมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและประสบการณ์ตรงในสาขาที่พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี Open RAN และการประมวลผลแบบเอดจ์

3. **ผลกระทบทางเศรษฐกิจ:** ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ผ่านความคิดริเริ่มที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้นของวิสัยทัศน์ 2030

4. **ความร่วมมือระดับโลก:** ความร่วมมือใน Open RAN ระหว่าง Aramco Digital และ Intel คาดว่าจะขยายออกไปเกินขอบเขต โดยเชื่อมโยงซาอุดิอาระเบียเข้ากับภูมิทัศน์ระดับโลก ของการพัฒนาและการปรับใช้ Open RAN และ Edge

Tareq Amin ซีอีโอของ Aramco Digital กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเรา ในการช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมในราชอาณาจักร ศูนย์พัฒนา Open RAN คาดว่าจะเป็นตัวเร่งให้เกิดวิวัฒนาการทางดิจิทัล โดยเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการทํางานร่วมกัน การพัฒนาทักษะ และการสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีที่มีชีวิตชีวา หัวใจสําคัญของความร่วมมือนี้ คือการสร้างกลุ่มความสามารถในท้องถิ่นสำหรับเทคโนโลยี 5G ขั้นสูง และเทคโนโลยี 6G ในอนาคต"

"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันใน Open RAN กับ Aramco Digital และเพื่อรวมความสามารถทางเทคโนโลยีของ Intel ในด้านเครือข่าย การประมวลผลแบบเอดจ์ และซอฟต์แวร์ เข้ากับข้อมูลเชิงลึกในท้องถิ่นและความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมของ Aramco Digital เรามุ่งมั่นที่จะเร่งการปรับใช้โซลูชัน Open RAN แบบ edge-native ในซาอุดิอาระเบียและที่อื่น ๆ" [Sachin Katti รองประธานอาวุโสของ Intel และผู้จัดการทั่วไปของ Network and Edge Group] กล่าว

ศูนย์พัฒนา Open RAN มีแผนที่จะเริ่มดําเนินการในปี 2024 ซึ่งนับเป็นก้าวสําคัญในการเดินทางของซาอุดิอาระเบียสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

เกี่ยวกับ Aramco Digital:

Aramco Digital เป็นบริษัทด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีในเครือของ Aramco ซึ่งเป็นบริษัท พลังงานและเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับโลก Aramco Digital มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคส่วนต่างๆ

เกี่ยวกับ Intel:

Intel (NASDAQ: INTC) เป็นผู้นําระดับโลกในด้านนวัตกรรมการประมวลผล บริษัทออกแบบและสร้างเทคโนโลยีที่จําเป็น ซึ่งทําหน้าที่เป็นรากฐานสําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของโลก

*ที่มา: AETOSWire

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53882082/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Hosam M. Al-Gharib
media.inquires@aramcodigital.com

ที่มา: Aramco Digital

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!