Logo

SMK ลงนามในข้อตกลงในการลงทุนและพันธมิตรธุรกิจกับ Canary Speech (US)

Category: Biomedical
Posted Nov 17, 2023 14:49 (GMT +7)

พร้อมสิทธิพิเศษทางการค้าและการจัดจำหน่ายสำหรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์คำพูดสำหรับการติดตามโรคต่างๆ เช่น โรคสมองเสื่อม ในตลาดญี่ปุ่นและเอเชีย

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--16 พฤศจิกายน 2023

SMK Corporation (โตเกียว: 6798) (https://www.smk.co.jp/) (ประธาน CEO และ COO: Yasumitsu Ikeda ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า SMK) มีการประกาศว่า บริษัทมีการลงนามในข้อตกลงในการลงทุนและพันธมิตรธุรกิจกับ Canary Speech, Inc. (https://canaryspeech.com/) (CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง: Henry O’Connell ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า Canary Speech) โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายขอบข่ายธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ โดยได้รับสิทธิพิเศษในประเทศญี่ปุ่นและเอเชียในการทำการค้าและจัดจำหน่ายอัลกอริทึมโดยใช้คำพูดเพื่อการวิเคราะห์โรคและสภาวะที่เกี่ยวข้องกับสมอง โดยใช้เทคโนโลยี Canary Speech

ความเป็นมาของการลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ

SMK และ Canary Speech มีการร่วมมือกันกับ National Cerebral and Cardiovascular Center เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการวิเคราะห์ MCI (ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย) แนวโน้มภาวะซึมเศร้า และระดับความเหนื่อยล้า โดยการใช้ข้อมูลคำพูดภาษาญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2022 (*1) SMK วางแผนที่จะดำเนินการ PoC กับบริษัทประกันภัย โรงพยาบาล และบริษัทผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร เป็นต้น ก่อนเปิดให้บริการในญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี 2024

ภาวะสมองเสี่อมและภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญในญี่ปุ่น ซึ่งมีประชากรสูงวัย รวมถึงในประเทศอื่นๆ ในเอเชียด้วยเช่นกัน และคาดว่าเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถตรวจพบโรคเหล่านี้ได้ง่ายแต่เนิ่นๆ จะมีศักยภาพที่ดีในอนาคต ด้วยการลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจนี้ ช่วยให้ SMK สามารถกระชับความสัมพันธ์และการร่วมมือกันกับ Canary Speech และได้รับสิทธิพิเศษในการทำการค้าและการจัดจำหน่ายในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ในการทำงานร่วมกันกับ Canary Speech ทาง SMK มีแผนที่จะแปลอัลกอริทึ่มการวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นให้สามารถใช้งานในประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เพื่อขยายธุรกิจ รวมถึงเพื่อการพัฒนาอัลกอริทึ่มใหม่ๆ โดย Canary Speech สำหรับโรคและภาวะอาการอื่นๆ

อีเว้นท์อื่นๆ ในอนาคต

 • ปรับใช้ PoC ที่หลากหลายโดยใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือการเชื่อมโยง API
 • เปิดตัวบริการสำหรับอัลกอริทึ่มการวิเคราะห์ MCI แนวโน้มภาวะซึมเศร้า ระดับความเหนื่อยล้า ในประเทศญี่ปุ่น
 • เสริมสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาแบบจำลองภาษาท้องถิ่นในประเทศอื่นๆ แถบเอเชีย
 • เสริมสร้างพันธมิตรสำหรับการตลาดในประเทศอื่นๆ แถบเอเชีย
 • พัฒนาอัลกอริทึ่มสำหรับการวิเคราะห์โรคและภาวะอาการอื่นๆ

(*1) ข่าวประชาสัมพันธ์ในเดือนมีนาคม ปี 2022
https://www.smk.co.jp/news/press_release/2022/0308/

เกี่ยวกับ Canary Speech

สำนักงานใหญ่: Utah, U.S. ก่อตั้งขึ้นในปี 2015

Canary Speech ช่วยให้ผู้คนสามารถตรวจสอบสุขภาพของตนเองได้ด้วยวิธีการที่รวดเร็ว และแม่นยำผ่านเสียงได้ง่ายดายยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีตัวชี้วัดทางชีวภาพของเสียงที่ปฏิวัติวงการซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรของ Canary Speech โดยสามารถบันทึกและประมวลผลคำพูดในการสนทนาได้ถึง 40 วินาทีเพื่อช่วยในการติดตามโรคที่เกิดขึ้นและความรุนแรงของโรคต่างๆ เช่น อาการซึมเศร้าและวิตกกังวล การดำเนินการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แบบเรียลไทม์ โดย Canary Speech มีการให้คะแนนเสียงพูดแทนที่การวัดเชิงอัตนัยด้วยโซลูชันที่สามารถนำไปปฏิบัติการได้ และยังสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มเติมโดยสามารถติดตามและวัดผลแนวนอน
Canary Speech นำเสนอโซลูชันแบบปรับขนาดได้ เพื่อประเมินและติดตามผลด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้จากระยะไกล หรือวัดผลสุขภาพส่วนบุคคลโดยอิงจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเสียงโดยใช้ ML และ AI

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

SMK Corporation
Marketing Department
Mail: supp-sp@smk.co.jp
Tel: +81-3-3785-4651

แหล่งข้อมูล: SMK Corporation

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!