Logo

JAIMA: ข้อมูลการประชุมสัมมนาหัวข้อ "สังคมคาร์บอนเป็นกลางและพลังงานชีวมวล" (ที่จัดขึ้นในประเทศไทย)

Category: Energy
Posted Sep 26, 2023 19:49 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--26 กันยายน 2023

Japan Analytical Instruments Manufacturers' Association (JAIMA ที่อยู่: 2-5-16 Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054 ประธาน: Masayuki Adachi/ประธานบริษัท Horiba, Ltd.) จะจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ "สังคมคาร์บอนเป็นกลางและพลังงานชีวมวล'' ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

สังคมยุคใหม่กำลังเผชิญกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแหล่งพลังงานที่ถือเป็นความท้าทายสำคัญ จึงได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้บรรลุสังคมคาร์บอนเป็นกลางรวมถึงรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ในขณะเดียวกัน ดังนั้น JAIMA จึงได้ตัดสินใจจัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อนี้โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัย รัฐบาล และบริษัทที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นและไทย

หัวข้อเรื่อง: "สังคมคาร์บอนเป็นกลางและพลังงานชีวมวล"
วันที่และเวลา: 20 ตุลาคม 2023 (วันศุกร์) 9.00-17.00 น. ตามเวลาประเทศไทยและ 11.00-19.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น
สถานที่: โรงแรม Best Western Nada DonMueang Airport (สถานที่จัดงานในกรุงเทพฯ ประเทศไทย)
(https://bwnadadonmueang.com)
วิธีการจัดงาน: ห้องประชุมที่โรงแรม Best Western Nada Don Mueang Airport และเชื่อมต่อผ่าน ZOOM
ภาษา: อังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม: ฟรี (มีอาหารกลางวันและกาแฟ/เครื่องดื่มให้บริการ)
การสมัครเข้าร่วม: โปรดสมัครเข้าร่วมจาก URL ด้านล่างนี้
https://www.jaima.or.jp/en/event/apply_cnbs/

ความร่วมมือ: JASTIP Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform/NEDO New Energy and Industrial Technology Surgery Research Organization/สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)/สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)/สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (JST)/METI-KANSAI Bureau of Economy, Trade and Industry/JEMIMA Japan Electric Measuring Instruments Manufacturer’s Association/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี TPA (ไทย-ญี่ปุ่น)/สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS)/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

โปรแกรม:

กล่าวต้อนรับ:

JAIMA สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (TPA)

การบรรยายสำคัญ:

นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนและพลังงานชีวมวลในประเทศไทยและญี่ปุ่น โดย สวทช./ENTEC และ NEDO

กรณีศึกษา:

ความพยายามในการใช้พลังงานชีวมวล – โดย ENTEC/สวทช.

"การปรับปรุงกระบวนการแปรสภาพเป็นแก๊สและก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการแปรสภาพเป็นแก๊สสามขั้นตอนและก๊าซชีวภาพสองขั้นตอน" โดย วว.

"ไพโรไลซิส เทคโนโลยีทางเลือกในการกลั่นชีวภาพและกิจกรรมหน่วยวิจัยด้านพลังงานชีวภาพและการเร่งปฏิกิริยา (BCRU) แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"การแปลงขยะลิกโนเซลลูโลสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพลังงานชีวภาพ: ควบคุมการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนด้วยจุลินทรีย์เขตร้อน" โดย VISTEC

ประสบการณ์ด้านพลังงานชีวมวลของญี่ปุ่นโดย Maniwa Biomass Power Plant และ J&T Environment Company

การนำเสนอทางเทคนิคโดย JAIMA และ JEMIMA และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

รายชื่อติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
JAIMA Dr. Naoki Hamada
อีเมล: hamada@jaima.or.jp  โทร: +81-3-3292-0642

ที่มา: Japan Analytical Instrument Manufacturers Association

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!