Logo

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) ประกาศว่า ซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2024

Category: General News
Posted Sep 18, 2023 17:04 (GMT +7)

RIYADH, Saudi Arabia--(BUSINESS WIRE)--18 กันยายน 2023

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) ประกาศว่า ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2024 โดยเน้นย้ำถึงความพยายามในการบุกเบิกของราชอาณาจักรทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้นำริเริ่มสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการดำเนินการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

Agricultural terraces in the Southern Region of KSA (Photo: AETOSWire)

ลานเกษตรกรรมในภาคใต้ของ KSA (ภาพถ่าย: AETOSWire)

โดยมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูผืนดิน การปรับให้มีความชุ่มชื้น และการฟื้นฟูจากภัยแล้ง โดยงานดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 5 เดือนมิถุนายนของทุกปี โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการความร่วมมือระดับโลกและความพนานามร่วมกันเพื่อดำเนินนโยบายและดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ และสร้างเสริมอนาคตที่ยั่งยืน

วันสิ่งแวดล้อมโลกมีการก่อตั้งขึ้นโดยสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญานี้ ซาอุดีอาระเบียมีความมุ่งมั่นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค โดยมีการเปิดตัวโครงการริเริ่มสีเขียวในซาอุดีอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลาง และมีการดำเนินการโครงการริเริ่มต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้มีการออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ และโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้มั่นใจในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ ภายในราชอาณาจักรยังมีการริเริ่มสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมห้าแห่ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในซาอุดีอาระเบีย รวมถึงมีการตั้งกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นด้วยเช่นกัน

ทุกที่ทั่วโลกและภายใต้การดำรงตำแหน่งประธาน G20 ของซาอุดีอาระเบีย มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มโครงการวิจัยและพัฒนาแนวปะการัง รวมถึงโครงการริเริ่มระดับโลกในการลดความเสื่อมโทรมของผืนดิน และเสริมสร้างการอนุรักษ์ที่อยู่อาศัย เพื่อปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งในทะเลและบนบก

Ms. Inger Andersen กรรมการบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมจากองค์กรสหประชาชาติ (UNEP) มีความยินดีในการต้อนต้อนรับซาอุดีอาระเบียที่เข้าร่วมในโครงการระดับโลกร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูผืนดินและฟื้นตัวจากภัยแล้ง โดยกล่าวว่า UNEP และ KSA จะมุ่งมั่นในการฟื้นฟธรรมชาติและอนุรักษ์ผืนดินและโลกเพื่อคนรุ่นต่อไป

วันสิ่งแวดล้อมโลกได้กลายเป็นเวทีระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก นับตั้งแต่ปี 1973 เป็นต้นมา โดยมี UNEP เป็นกองสนับสนุน โดยมีผู้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองกว่า 150 ประเทศทั่วโลกในทุกปี

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.mewa.gov.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.greeninitiatives.gov.sa/

ติดตามเราได้ที่:

You Tube
Twitter

*แหล่งข้อมูล: AETOSWire

ติดตามเราได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53555956/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Sarah F. Alharbi
Translator, Ministry of Environment, Water and Agriculture.
sarafalharbi@mewa.gov.sa

แหล่งข้อมูล: KSA MEWA, Ministry of Environment, Water and Agriculture

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!