Logo

National Forestry and Grassland Administration: หมู่บ้านเล็กๆ ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกทึ่งอย่างไร ดู Yucun เพื่อหาคำตอบ

Category: Travel & Leisure
Posted Aug 22, 2023 07:34 (GMT +7)

หูโจว ประเทศจีน--(BUSINESS WIRE)--21 สิงหาคม 2023

Anji Yucun อยู่ในเมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งตั้งชื่อตาม Yuling ตั้งอยู่ในเส้นทางของภูเขา Tianmu มีพื้นที่ 4.86 ตารางกิโลเมตร ถึงจะเล็กแต่ก็มีชื่อเสียง เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดของ "น้ำใสสะอาดและภูเขาเขียวขจีที่เป็นสินทรัพย์อันประเมินค่าไม่ได้" Yucun มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีความงดงามทางนิเวศวิทยา ความเจริญรุ่งเรืองทางอุตสาหกรรม และความร่ำรวยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เป็นตัวอย่างอันมีค่าสำหรับการสร้างอารยธรรมทางนิเวศวิทยาของจีน

Aerial view of Yucun (Photo: Business Wire)

ภาพถ่ายจากมุมสูงของ Yucun (ภาพ: Business Wire)

Yucun ผสมผสานการเกษตรเชิงนิเวศเข้ากับการท่องเที่ยว เปลี่ยนเหมืองร้างและโรงงานซีเมนต์ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว แทนที่ไม้ไผ่ ชาขาวและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะ และเปลี่ยนฟาร์มให้เป็นบ้านไร่และโฮมสเตย์ที่มีลักษณะเฉพาะ ในฐานะที่เป็นหมู่บ้านแรกที่ได้รับเลือกให้เป็น "หมู่บ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุด" โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ หมู่บ้านแห่งนี้รับนักท่องเที่ยวกว่า 700,000 คนในปี 2022

Yucun ก่อตั้ง "หมู่บ้านปลอดคาร์บอน" แห่งแรกของจีน และเพิ่มสร้างอาคารที่ทันสมัย ​​"Yucun Impression" ที่เปลี่ยนจากโรงงานเคมีเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นอาคารปลอดคาร์บอนอย่างแท้จริง จึงอาศัยระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จากพลังงานหมุนเวียนเพื่อชดเชยคาร์บอน

ความสำคัญเชิงนิเวศน์และการพัฒนาสีเขียวได้เปลี่ยนแปลงการผลิตและชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ไป ในเดือนกรกฎาคม 2022 ได้มีการเปิดตัว "Yucun Global Partner Program" โดยเชิญผู้มีความสามารถระดับโลกมาร่วมกันสร้าง Yucun และขยายการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อขยายช่องทางการเปลี่ยนแปลงจาก "น้ำใสและภูเขาเขียวขจี" เป็น "ทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้" Yucun ร่วมมือกับหมู่บ้าน 24 แห่งในสามเมืองโดยรอบเพื่อสร้าง "Great Yucun" โดยสร้างพิมพ์เขียวสำหรับพื้นที่ผู้ประกอบการ 100,000 ตร.ม. พื้นที่โรงงานกว่า 20,000 ตร.ม. ป่าไผ่และพื้นที่เพาะปลูกเกือบ 60,000 mu

Yucun ดำเนินบนเส้นทางการพัฒนาสีเขียวอย่างถูกต้อง และมีรายได้รวมทางเศรษฐกิจ 13.05 ล้านหยวนในปี 2022 โดยมีรายได้สุทธิต่อหัว 64,000 หยวน และรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 8 ล้านหยวน

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/20230818921835/en/

ติดต่อ

Leiying
937449597@qq.com
http://www.forestry.gov.cn/lyj/1/lcdt/20230818/517777.html

แหล่งที่มา: National Forestry and Grassland Administration

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!