Logo

PowerSchool และ Samart Telcoms ร่วมมือกันเพื่อขยายเทคโนโลยีการเรียนรู้เฉพาะบุคคลในประเทศไทย

Category: Technology
Posted Jul 26, 2023 11:49 (GMT +7)

ความร่วมมือระหว่าง PowerSchool กับ Samart Telcoms PCL จะช่วยขยายการเข้าถึงของนักการศึกษาและนักเรียนในการเข้าถึงโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและมีความสำคัญต่อพันธกิจของ PowerSchool ในประเทศไทย

ฟอลซัม แคลิฟอร์เนีย--(BUSINESS WIRE)--26 กรกฎาคม 2023 

PowerSchool (NYSE: PWSC) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในอเมริกาเหนือ ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Samart Telcoms Public Company Limited (PCL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายโครงการ PowerPartner ของ PowerSchool อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับบริษัท Samart Telcoms Public Company Limited (PCL) จะสนับสนุนการขยายตัวทั่วโลกของโครงการพันธมิตรช่องทางจำหน่ายของ PowerSchool และนำเสนอ PowerSchool Schoology Learning, PowerSchool SIS และ PowerSchool Enrollment ให้กับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับบริษัท Samart Telcoms Public Company Limited (PCL) เพื่อขยายโซลูชันเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่สำคัญต่อพันธกิจของ PowerSchool ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย” Tony Kender ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ PowerSchool กล่าว “เรามีพันธกิจที่สอดคล้องกันในการจัดหาเทคโนโลยีให้กับนักการศึกษาและนักเรียนซึ่งช่วยให้พวกเขาได้ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขา และเรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Samart Telcoms เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในด้านการศึกษาต่อไป”

การร่วมมือกับ Samart Telcoms PCL จะเน้นสนับสนุนนักการศึกษาและนักเรียนกว่า 10 ล้านคนที่ลงทะเบียนเรียนทั่วประเทศไทย โดยมีแผนให้บริการนักเรียนมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศไทยในปีหน้า นักการศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่สำคัญต่อพันธกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบงานการแปลภาษาระหว่างประเทศของ PowerSchool รวมถึงระบบการจัดการการเรียนรู้ชั้นนำของ PowerSchool (LMS), Schoology Learning, PowerSchool SIS และ PowerSchool Enrollment เพื่อสนับสนุนนักการศึกษา นักเรียน และครอบครัวจำนวนมากขึ้น และช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเฉพาะบุคคล

“ที่ Samart Telcoms เราทำงานเพื่อส่งมอบเทคโนโลยีที่แตกต่างและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ” Chotika Kamloonwesaruch รองประธานกรรมการบริหาร Samart Telcoms PCL กล่าว “เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ PowerSchool เพื่อขยายโซลูชันนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษาในประเทศไทยต่อไป”

โครงการ PowerPartner ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของพันธมิตรช่องทางจำหน่ายทั่วโลก ใช้ประโยชน์จากพันธมิตรช่องทางระดับภูมิภาคของ PowerSchool เพื่อสนับสนุนการตลาด การขาย และการปรับใช้ของลูกค้าในท้องถิ่น ปัจจุบัน พันธมิตรช่องทางจำหน่ายของ PowerSchool ให้บริการลูกค้าในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ คูเวต อนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และอุรุกวัย โดยมีแผนจะขยายโครงการอย่างรวดเร็วในปีนี้

เกี่ยวกับ Samart Telcoms Group

Samart Telcoms Group มุ่งมั่นในการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพบริการพร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน Samart Telcoms PCL แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ Network Solutions ให้บริการทั้งเทคโนโลยีไร้สายและแบบมีสาย กลุ่มธุรกิจ Enhanced Technology ทำการบูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยีเฉพาะต่าง ๆ สุดท้ายกลุ่มธุรกิจ Business Application นำเสนอโซลูชันและบริการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้า บริษัทยึดถือมาตรฐาน ISO 20000 และ ISO 27001 สำหรับการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับการควบคุมคุณภาพการบริการ นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการ 30 แห่งทั่วประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

เกี่ยวกับ PowerSchool

PowerSchool (NYSE: PWSC) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในอเมริกาเหนือ มีพันธกิจคือเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่ช่วยให้นักการศึกษาและนักเรียนตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดในแบบของพวกเขา PowerSchool เชื่อมต่อนักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่สำนักงานไปจนถึงห้องเรียนไปจนถึงที่บ้าน ช่วยให้โรงเรียนและเขตปกครองจัดการการรายงานของรัฐและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การศึกษาพิเศษ การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถพิเศษ การลงทะเบียน การเข้าร่วม เงินทุน การเรียนรู้ คำแนะนำ การให้เกรด การประเมิน และการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่สำนักงานไปจนถึงที่บ้าน แพลตฟอร์มแบบครบวงจร PowerSchool รองรับนักเรียนมากกว่า 50 ล้านคนทั่วโลกและลูกค้ามากกว่า 15,000 ราย รวมถึงนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 90 เขตจาก 100 เขตชั้นนำในสหรัฐอเมริกา และจำหน่ายโซลูชันในกว่า 90 ประเทศ ไปที่ www.powerschool.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

© PowerSchool. PowerSchool และเครื่องหมาย PowerSchool อื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ PowerSchool Holdings, Inc. หรือบริษัทในเครือ *ชื่อและตราสินค้าอื่นอาจถูกอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

ติดต่อช่องทางจำหน่ายโครงการ PowerPartner:
Tim Russell
tim.russell@powerschool.com

ติดต่อฝ่ายสื่อ:
WE Communications for PowerSchool
WE-PowerSchool@we-worldwide.com
(503) 443-7155

แหล่งที่มา: PowerSchool Holdings, Inc.

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!