Logo

ODDITY ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการยื่นเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

Category: General News
Posted Jun 26, 2023 09:49 (GMT +7)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--24 มิถุนายน 2023

ODDITY Tech Ltd. (“ODDITY”) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่สร้างขึ้นเพื่อพลิกโฉมตลาดความงามและสุขภาพระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทมีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ODDITY มีการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญประเภท A ใน Nasdaq Global Select Market ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “ODD” โดยยังไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นที่จะนำเสนอขายและช่วงราคาสำหรับการนำเสนอขาย การเสนอขายอยู่ภายใต้เงื่อนไขของตลาด และไม่สามารถรับประกันได้ว่า การยื่นเสนอขายหุ้นจะเสร็จสิ้นลงเมื่อใด หรือขี้นอยู่กับขนาดหรือเงื่อนไขที่แท้จริงของการนำเสนอขาย

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC และ Allen & Company LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลหนังสือชี้ชวนสำหรับการยื่นเสนอขายหุ้น BofA Securities, Barclays Capital Inc., Truist Securities, Inc., JMP Securities, A Citizens Company, and KeyBanc Capital Markets Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการยื่นเสนอขายหุ้น

การนำเสนอขายจะกระทำโดยหนังสือชี้ชวนเท่านั้น สำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอขายสามารถขอได้ที่ Goldman Sachs & Co. LLC ติดต่อ: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282 หมายเลขโทรศัพท์ (866) 471-2526 หรือทางอีเมล prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co LLC ติดต่อ: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 หมายเลขโทรศัพท์ (866) 718-1649 หรือทางอีเมล prospectus@morganstanley.com และ Allen & Company LLC ติดต่อ: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, New York 10022 หรือทางอีเมล allenprospectus@allenco.com

มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ หลักทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถนำเสนอขายหรือซื้อได้ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลจะมีผลบังคับใช้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการนำเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การนำเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการลงทะเบียนหรือผ่านคุณสมบัติรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ ODDITY

ODDITY เป็นบริษัทเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่สร้างและปรับขนาดแบรนด์ที่ใช้ระบบดิจิทัล เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพที่ครองตลาดออฟไลน์ บริษัทให้บริการผู้ใช้กว่า 40 ล้านคนพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมทั้งปรับใช้วิทยาการข้อมูลเพื่อระบุความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาโซลูชันในรูปแบบผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ODDITY เป็นเจ้าของ IL MAKIAGE และ SpoiledChild โดยมีสำนักงานใหญ่ใน New York City ศูนย์ R&D ใน Tel Aviv ประเทศอิสราเอล และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพใน Boston

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

สื่อ:
Michael Braun
michaelb@oddity.com
นักลงทุน:
IR@oddity.com

แหล่งที่มา: ODDITY Tech Ltd.

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!