Logo

Kenvue เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

Category: Finance
Posted May 5, 2023 18:49 (GMT +7)

SKILLMAN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--4 พฤษภาคม 2023

Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (“Kenvue”) บริษัทที่ดำเนินการแบบออนไลน์ล้วนด้านสุขภาพสำหรับผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก จะเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “KVUE” iและจะมีการนำเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) และผู้อำนวยการ Thibaut Mongon และสมาชิกในทีมผู้บริหารของ Kenvue จะร่วมเฉลิมฉลองด้วยการลั่นระฆังเปิดการซื้อขายในวันนี้

(Graphic: Business Wire)

(Graphic: Business Wire)

การช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงพลังอันแสนวิเศษในการดูแลสุขภาพในทุกๆ วันนั้น คือหัวใจหลักในตัวตนของเราและการดำเนินการของเรา" Thibaut Mongon, CEO ของ Kenvue กล่าว "ในฐานะผู้นำระดับโลกในการผสานรวมการดูแลสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไว้ด้วยกัน แบรนด์ของเราที่โดดเด่นซึ่งได้รับการสนับสนุนเชิงวิทยาศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และได้รับการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพมาหลายชั่วอายุคน เราพร้อมนำเสนอมุมมองใหม่ในการดูแลสุขภาพให้กับคนทั่วโลก”

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ใช่การนำเสนอเพื่อขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การนำเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับ Kenvue

Kenvue เป็นบริษัทที่ดำเนินการแบบออนไลน์ล้วนด้านสุขภาพสำหรับผู้บริโภค รายใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อวัดจากรายได้ โดยสร้างขึ้นจากมรดกที่สืบทอดมากว่าศตวรรษ และขับเคลื่อนด้วยหลักวิทยาศาสตร์ แบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเราได้แก่ AVEENO®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, JOHNSON’S®, LISTERINE®, NEUTROGENA®, TYLENOL® และ ZYRTEC® ซึ่งได้รับการแนะนำจากหน่วยงานดูแลสุขภาพมืออาชีพ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อชีวิตประจำวันที่ดียิ่งขึ้นของพวกเขา สมาชิกในทีมของเรามีแนวคิดเชิงดิจิทัลเป็นอันดับแรก พร้อมแนวทางสู่นวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากข้อมูลเชิงลึกของมนุษย์ ซึ่งมีการทำงานในทุกวันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในใจและที่บ้านของผู้บริโภค ที่ Kenvue เรามีความเชื่อว่า การดูแลสุขภาพในทุกวันไม่เพียงช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น แต่ยังสร้างเสริมชีวิตองค์รวมของพวกเขาด้วยเช่นกัน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามที่มีการกำหนดไว้ในกฎหมายปฎิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลในปี 1995 ผู้อ่านโปรดพึงระวังไม่อ้างอิงข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ เนื่องจากข้อความเหล่านี้เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตโดยอิงจากความคาดหวังในปัจจุบัน หากมีการพิสูจน์ได้ว่า ข้อสมมติฐานเหล่านี้ ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่เป็นที่ทราบกันหรือไม่เป็นที่ทราบ อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถมีความแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังและการคาดการณ์ของ Kenvue ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความพึงพอใจในเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ IPO ความเสี่ยงด้านตลาดหุ้น และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมโดยทั่วไป สำหรับรายละเอียดและคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Kenvue สามารถขอดูเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่จัดทำขึ้นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการคาดการณ์เฉพาะในวันที่นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น Kenvue จะไม่มีการดำเนินการปรับปรุงข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53393794/en

ติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์:
Tina Romani
Kenvue_IR@kenvue.com

สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Melissa Witt
media@kenvue.com

ที่มา: Kenvue Inc.

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!