Logo

APO ยกระดับกลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตของเวียดนามเพื่อรักษาโมเมนตัมการเติบโต

Category: Technology
Posted May 2, 2023 16:34 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--2 พฤษภาคม 2023

รัฐบาลเวียดนามยืนยันการพึ่งพาวาระการเพิ่มผลผลิตและกลยุทธ์ใหม่เพื่อขยายและรักษาฐานของวิถีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Dr. Indra Pradana Singawinata เลขาธิการ APO ในกรุงฮานอยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2023 นายกรัฐมนตรีเวียดนาม Pham Minh Chinh ได้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการส่งเสริมประสิทธิภาพผลิตภาพแรงงานเพื่อทำให้ความปรารถนาของเวียดนามเป็นจริงในการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2045

APO Secretary-General Dr. Indra Pradana Singawinata (L) with Prime Minister Pham Minh Chinh. (Photo: Business Wire)

เลขาธิการ APO Dr. Indra Pradana Singawinata (L) กับนายกรัฐมนตรี Pham Minh Chinh (ภาพ: Business Wire)

นายกรัฐมนตรี Pham ได้สรุปประเด็นที่ครอบคลุม 4 ด้านเพื่อให้การเติบโตของผลิตภาพแรงงานของประเทศกลับสู่แนวทางประสิทธิภาพที่ตั้งใจไว้ การเพิ่มพูนคุณภาพของสถาบัน การยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ การเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแล และการปรับปรุงการจัดการทรัพยากร จะเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์และการเคลื่อนไหวด้านการผลิตของเวียดนามที่ดำเนินการควบคู่กับความพยายามที่จะเพิ่มความสามารถทางนวัตกรรม โครงการนำร่องระดับชาติหลายโครงการจะเปิดตัวในอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดสรรซึ่งมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงผลิตภาพแรงงานโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในขณะที่ชื่นชมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องยาวนานจาก APO นายกรัฐมนตรียังได้เน้นความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความช่วยเหลือที่เพิ่มมากขึ้นเป็นกลยุทธ์หลัก

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม คุณภาพทุนมนุษย์ และทัศนคติในการทำงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่เวียดนามสามารถใช้เป็นทุนเพื่อมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่มากขึ้น Dr. Indra กล่าวในการตอบสนองต่อคำร้องขอของนายกรัฐมนตรี Pham สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับความท้าทายที่มีอยู่ เลขาธิการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพิจารณาการจัดองค์กรของขบวนการเพิ่มผลผลิต เนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญของเศรษฐกิจที่มีประสิทธิผลสูง เลขาธิการกล่าวเสริมว่า การปรับสถาบันอย่างละเอียดพร้อมกับการจัดลำดับความสำคัญของวาระการเพิ่มผลผลิตและการเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องของสถาบันส่งเสริมผลิตภาพที่สำคัญนั้นสามารถช่วยแปลงกลยุทธ์ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้

การประชุมสรุปด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายความช่วยเหลือจาก APO ไปยังเวียดนามในการส่งเสริมและรักษาผลผลิตของประเทศ ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการริเริ่มให้คำปรึกษาต่อไป รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามวาระการเพิ่มผลผลิต ก็เป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนระดับสูงเช่นกัน

เลขาธิการ Dr. Indra ยังใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอรายงานเกี่ยวกับโครงการ APO ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งระบุถึงการออกแบบใหม่ของการจัดตั้งองค์กรของขบวนการเพิ่มผลผลิตในเวียดนาม รายงานฉบับเดียวกันนี้ได้ถูกส่งมอบให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนาม Le Xuan Dinh ในพิธีอย่างเป็นทางการที่แยกต่างหากซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 26 เมษายน

เกี่ยวกับ APO

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลระดับภูมิภาคที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาผลิตภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยไม่เกี่ยวกับการเมือง ไม่แสวงหากำไร และไม่เลือกปฏิบัติ ปัจจุบัน APO ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 ด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้งแปดคนนั้นประกอบด้วยเศรษฐกิจสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ, กัมพูชา, สาธารณรัฐจีน (ROC), ฟิจิ, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี (ROK), สปป.ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, เนปาล, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย, ตุรเคีย และเวียดนาม

APO กำลังกำหนดอนาคตของภูมิภาคโดยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกผ่านบริการให้คำปรึกษาด้านนโยบายระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นคลังความคิด การริเริ่มสร้างขีดความสามารถของสถาบัน และการแบ่งปันความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53390543/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดสำหรับติดต่อ:
หน่วยสารสนเทศดิจิทัล APO: pr@apo-tokyo.org
โทรศัพท์: +81-3-3830-0411
เว็บไซต์: https://www.apo-tokyo.org

ที่มา: Asian Productivity Organization

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!