Logo

Global Partners ประกาศนวัตกรรมสำหรับผู้จัดการ งานบนท้องทะเลเพื่อช่วยเหลือมหาสมุทรของเราโดยได้รับ การสนับสนุนของภาคเอกชนจาก Mary Kay Inc.

Category: General News
Posted Feb 10, 2023 08:34 (GMT +7)

Project Pioneers แพลตฟอร์มนวัตกรรมใหม่ที่เข้าถึงง่ายพร้อมคำแนะนำจากข้อมูลเชิงลึกเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ และความรู้ภาคปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางทะเล

แวนคูเวอร์ แคนาดา --(BUSINESS WIRE)--9 กุมภาพันธ์ 2023

ผู้จัดการงานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาสมุทร ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะพบปะกันในการประชุมเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองทางทะเลระหว่างประเทศครั้งที่ 5 (IMPAC5) ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ ในนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เพื่อยืนยันทัศนะด้านการคุ้มครองมหาสมุทร

MPAth, short for Marine Protected Area Tool Hub, is a free online resource for seascape stakeholders at every level. It uses the same problem-solving matrix honed by marine experts to guide users through a learning journey and help them address their most pressing challenges on sustainable livelihoods, financing, effectiveness, and climate change. (Credit: UN Environment Programme)

MPAth คือตัวย่อของ​ศูนย์เครื่องมือของพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (Marine​ ​Protected Area Tool Hub) ​เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ฟรีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับทะเลในทุกระดับ​ โดยใช้เมทริกซ์การแก้ปัญหาแบบเดียวกับที่ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลได้ฝึกฝน​เพื่อแนะนำผู้ใช้งานผ่านทางการเรียนรู้ ทั้งยังช่วยพวกเขาจัดการกับความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน การจัดหาเงินทุน ประสิทธิผล และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ​ (เครดิตจาก: โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ)

เป็นที่ทราบกันดีว่า IMPAC5 เป็นการประชุมชั้นนำด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มผู้จัดการงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้มีบทบาทตัดสินใจด้านการอนุรักษ์ท้องทะเล อันเป็นโอกาสที่จะได้เน้นถึงศาสตร์ล่าสุด ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเลและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของมหาสมุทร

การสัมมนาอภิปรายที่ IMPAC5 ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPA)” แสดงภาพตัวอย่างสุดพิเศษของแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่สำหรับการวางแผนและการจัดการ MPA แพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้แนวทางสำหรับผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน MPA ผ่านวิธีการภาคปฏิบัติในการจัดการกับปัญหาท้าทายสำคัญที่ตนเองประสบ การสัมมนาอภิปรายนี้เป็นการวบรวมความคิดเห็นจากทุกด้านของงานการอนุรักษ์ท้องทะเล โดยเน้นที่ความสำคัญของการแบ่งปันความรู้เพื่อปรับปรุงการจัดการมหาสมุทรในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ

เนื่องจากมีมหาสมุทรที่ได้รับความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 3% จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งสำหรับความพยายามดำเนินการของเราทั่วโลกในการเพิ่มพื้นที่ทางทะเลที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง นอกจากนี้ เรายังต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้บรรลุถึงเป้าหมายด้านการอนุรักษ์และความยั่งยืน อนึ่ง กรอบงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกที่นำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้รวมวัตถุประสงค์หลักด้านการคุ้มครองพื้นที่โลกทั้งส่วนที่เป็นแผ่นดินและท้องทะเลในสัดส่วน 30% การฟื้นฟูผืนดินและแหล่งน้ำเสื่อมสภาพภายในปี ค.ศ. 2030

Dr. Lizzie McLeod หัวหน้างานด้านแนวปะการังของ The Nature Conservancy กล่าวว่า “การใช้ประโยชน์จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้และแนวทางปฏิบัติทั่วโลกเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่มุ่งมั่นด้านการจัดการมหาสมุทรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดด้านการอนุรักษ์ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรรายสำคัญในการคิดหาทางออกต่อปัญหาที่มีอยู่ด้วย”

ด้วยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ทั่วโลก ผู้จัดการงานบนท้องทะเลจะสามารถจัดการกับภัยสำคัญที่คุกคามระบบนิเวศในท้องทะเลทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น “MPA เป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาที่สมบูรณ์และยั่งยืนของมหาสมุทร แต่การพัฒนาดังกล่าวอาจไม่มีประสิทธิภาพเสมอไปหากปราศจากการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่ช่วยให้สามารถออกแบบและจัดการ MPA แบ่งปันความรู้ และร่วมมือกันทำงานได้ดีกว่าเดิม เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานบนท้องทะเลได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการเพื่อให้ความคุ้มครองมหาสมุทรได้ดียิ่งขึ้น” Ole Vestergaard เจ้าหน้าที่ประจำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ กล่าว

"Mary Kay มีความยินดีสนับสนุน TNC โดยความร่วมมือกับ UNEP และผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ จากทั่วโลก ในการแสดงความพยายามปกป้องมหาสมุทร อันเป็นสินทรัพย์อันล้ำค่าที่สุดในโลกของเรา" Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay กล่าว "องค์กรเหล่านี้ถือเป็นแนวทางในการต่อสู้เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำของเรา เราหวังว่าโดยอาศัยการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก Mary Kay องค์กรดังกล่าวจะมีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อช่วยให้มหาสมุทรของเราอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อคนรุ่นหลังต่อไปได้”

เกี่ยวกับ The Nature Conservancy

The Nature Conservancy เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ระดับโลกที่อุทิศตนทำงานด้านการอนุรักษ์ผืนดินและแหล่งน้ำซึ่งมีความจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล เราอาศัยวิทยาศาสตร์เป็นทางนำไปสู่การคิดค้นหาทางออกอันมีลักษณะเป็นนวัตกรรมตามสถานที่จริงต่อปัญหาท้าทายที่ยากลำบากที่สุดในโลกของเรา เพื่อให้ธรรมชาติและมนุษย์มีความเจริญไปพร้อมกันได้ เรากำลังจัดการกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การอนุรักษ์ผืนดิน แหล่งน้ำ และมหาสมุทรในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน การจัดหาอาหารและแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน และการช่วยเหลือให้เมืองต่างๆ มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เราทำงานในประเทศและอาณาเขตต่างๆ 79 แห่ง โดยใช้วิธีการทำงานร่วมกันซึ่งเชิญชวนให้ชุมชนท้องถิ่น  รัฐบาล ภาคเอกชน และพันธมิตรอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nature.org หรือติดตามทาง @nature_press บน Twitter

เกี่ยวกับโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UNEP)

UNEP เป็นหน่วยงานชั้นนำระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำและส่งเสริมความร่วมมือกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อมูล ตลอดจนช่วยเหลือชาติต่างๆ และผู้คนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ส่งผลเสียต่ออนาคตของคนรุ่นหลัง

เกี่ยวกับ Mary Kay

Mary Kay Ash หนึ่งในผู้หญิงคนแรกๆ ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดได้ก่อตั้งบริษัทความงามในฝันของเธอเมื่อปี ค.ศ. 1963 โดยมีเป้าหมายเดียวคือการยกระดับชีวิตของผู้หญิงให้ดีขึ้น ความฝันนั้นเบ่งบานกลายเป็นบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีพนักงานขายอิสระหลายล้านคนเกือบ 40 ประเทศ ในฐานะบริษัทพัฒนาผู้ประกอบการ Mary Kay มุ่งมั่นส่งเสริมผู้หญิงในการเดินทางสู่อิสรภาพทางเศรษฐกิจผ่านการศึกษา การให้คำปรึกษา การสนับสนุน การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรม Mary Kay ทุ่มเทกับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงามและการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ทันสมัย เครื่องสำอาง อาหารเสริม และน้ำหอม Mary Kay เชื่อมั่นในการยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ จากทั่วโลกที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางธุรกิจ สนับสนุนการวิจัยด้านโรคมะเร็ง ยกระดับความเท่าเทียมทางเพศ ปกป้องผู้รอดจากการเป็นเหยื่อการทารุณกรรมในครอบครัว สร้างความงดงามให้ชุมชนของเรา และสนับสนุนเด็กๆ ให้ทำตามความฝันของตนเอง เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ marykayglobal.com พบกับเราได้ทาง FacebookInstagram และ LinkedIn หรือติดตามเราได้ทาง Twitter

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53306060/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อ

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 หรือ media@mkcorp.com

Karen Foerstel
Director, Conservation Communications Strategy, Global Marketing and Comms
917.652.2642 หรือ kfoerstel@TNC.ORG
The Nature Conservancy

แหล่งที่มา: Mary Kay

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!