Logo

แบบสำรวจการเดินทางของ GMO Research: รูปแบบที่แตกต่างในความตั้งใจเดินทางระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ

Category: Travel & Leisure
Posted Jan 26, 2023 17:04 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--26 มกราคม 2023

GMO Research (TOKYO: 3695) ได้ทำการสำรวจการเดินทางในต่างประเทศในไตรมาสสุดท้ายของปี 2022 เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างของรูปแบบการเดินทางระหว่างยุโรป อเมริกาเหนือ และภูมิภาค APAC การสำรวจนี้จัดทำขึ้นภายในเครือข่ายของกลุ่มที่มีผู้ตอบแบบสำรวจ 3,000 คน ใน 6 ประเทศ ได้แก่ อเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย ก่อนหน้านี้ GMO Research ได้ทำการสำรวจแบบเดียวกันนี้1 ในเดือนตุลาคม 2022 โดยใช้ ASIA Cloud Panel2 กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 3,328 มอนิเตอร์ใน 10 ประเทศและภูมิภาคเอเชีย

Will Travel Industry Recover in 2023? - International Travel Survey in EU/North America/APAC. (Graphic: Business Wire)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวในปี 2023 หรือไม่ - แบบสำรวจการเดินทางระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป/อเมริกาเหนือ/เอเชียแปซิฟิก (กราฟิก: Business Wire)

ยุโรปและสหรัฐอเมริกายังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในหมู่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเทศสามอันดับแรกที่ผู้ตอบแบบสอบถามจากอเมริกาเหนือต้องการไปเยือนมากที่สุดในอนาคต ได้แก่ อิตาลี (10.5%) สหราชอาณาจักร (9%) และออสเตรเลียและญี่ปุ่น (ทั้งคู่เท่ากันที่ 6.8%)3

สหรัฐอเมริกาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวยุโรปและผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การสำรวจความคิดเห็นของชาวยุโรปยังระบุถึงความต้องการที่จะเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคของตน โดยส่วนใหญ่เป็นสเปน (9.3%) และอิตาลี (7.7%) ซึ่งคล้ายกับที่สำรวจในภูมิภาค APAC ที่ระบุถึงความต้องการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยไปที่ญี่ปุ่น (20.3%) และเกาหลีใต้ (6.6%) (แผนภูมิที่ 1)

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่คนแต่ละประเทศเลือกสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เลือกไปเยือน เหตุผลที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ 'มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย (25.4%)' 'ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร (13.5%)' และ 'ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติแบบเฉพาะ (9.9%)'

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการไปเที่ยวอิตาลีเนื่องจากมี "อาหาร/เครื่องดื่มแบบดั้งเดิม (29%)" "ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร (24.2%)" และ "อาคาร/สถานที่ทางประวัติศาสตร์ (12.6%)" ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากเลือกสเปนเป็นจุดหมายปลายทางในอนาคตสำหรับ 'รีสอร์ทริมชายหาด' (36.1%) (แผนภูมิที่ 2)

ความถี่ในการเดินทาง

ในปีต่อ ๆ ไป ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือ (63.1%) ยุโรป (69.4%) และ APAC (56.9%) วางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 30–40% ของผู้ตอบแบบสอบถามในสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และแคนาดา วางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจสูงที่จะเดินทาง (แผนภูมิที่ 3) อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในญี่ปุ่น (88.6%) และอินโดนีเซีย (73.2%) ยังไม่ได้ทำการวางแผนเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลายคนในเอเชียยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศ

แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศ

เมื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ 'การค้นหาเว็บ' และ 'คำบอกเล่าจากเพื่อน/คนรู้จัก' กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่พบบ่อยที่สุดในทุกประเทศ 'บล็อกท่องเที่ยว' และ 'ตัวกลางด้านการท่องเที่ยวทางออนไลน์' ก็ถูกใช้บ่อยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การใช้ 'SNS' (โซเชียลมีเดีย) เป็นแหล่งข้อมูลนั้นแตกต่างกันไป โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากในญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไทย เยอรมนี และฝรั่งเศส ระบุว่าเป็นแหล่งข้อมูล เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างต่ำของผู้ตอบแบบสอบถามในอเมริกาเหนือ

เกี่ยวกับ GMO Research, Inc.

GMO Research Inc. นำเสนอแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของผู้ชมทางออนไลน์ที่ให้การเข้าถึงเครือข่ายการอภิปรายแบบออนไลน์ในหลายประเทศ นั่นคือ Cloud Panel ปัจจุบัน Cloud Panel ประกอบด้วยรายชื่อผู้บริโภคออนไลน์มากกว่า 52 ล้านคนใน 16 ประเทศ APAC และมากกว่า 45 ประเทศพันธมิตร บริการของเรามีตั้งแต่บริการเต็มรูปแบบ การวิจัยเกม การจัดการโครงการ การสุ่มตัวอย่างเท่านั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ และการแปล ไปจนถึง DIY

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMO Research โปรดไปที่ gmo-research.com

---------------------------------------------------------------
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจการเดินทางระหว่างประเทศในเอเชียได้ที่นี่
ASIA Cloud Panel คือกลุ่มผู้บริโภคที่เชี่ยวชาญสำหรับภูมิภาคเอเชียในบริการวิจัยทางอินเทอร์เน็ตของ GMO Research Cloud Panel
ไม่รวมการเดินทางภายในอเมริกาเหนือ (สหรัฐฯ/แคนาดา)
ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2023

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53290528/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

GMO Research, Inc.
Willy Tey - ฝ่ายขาย APAC
willy.tey@gmo-research.jp

แหล่งที่มา: GMO Research, Inc.

 

Distribute your news release with us

  • Print

    unique advertising solution

    Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

  • Radio & TV

    reliable platform

    We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

  • Internet Sites

    cloud computing

    All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!