Logo

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซานประสบความสำเร็จในโครงการฝึกอบรม ASEAN-ROK XR ปี 2022

Category: Technology
Posted Jan 18, 2023 09:04 (GMT +7)

 • โครงการฝึกอบรม ASEAN-ROK XR ที่มีระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม เสร็จสิ้นลงแล้ว
 • มีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และเนปาล จำนวน 19 คน เข้าร่วมโครงการ
 • ส่งเสริมโครงการความร่วมมืออาเซียน-เกาหลีผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล XR และ Metaverse ระหว่างประเทศ

ปูซาน เกาหลีใต้--(BUSINESS WIRE)--18 มกราคม 2023

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซาน (ประธาน Jeong Mun-Seob) ประกาศเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรม ASEAN-ROK XR โดยมีผู้เข้าร่วม 19 คนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นที่ ASEAN-ROK ICT Convergence Village ในเมืองปูซาน

ในช่วงห้าวันตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายนถึงวันที่ 2 ธันวาคม ทีมงานได้พัฒนามาตรการความร่วมมือเฉพาะระหว่างเกาหลีและอาเซียนในด้าน XR และเทคโนโลยี metaverse

โครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซาน ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้การอุปถัมภ์ของ UNESCO (อธิบดี Kim Ji-Sung) และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับเมืองในเอเชียแปซิฟิก (เลขาธิการ Woo Kyoung-Ha)

โครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว XR และมรดกทางวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีและประเทศในอาเซียน โครงการประกอบด้วยการฝึกอบรมทฤษฎี XR/Metaverse การแนะนำกรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเกาหลี XR/Metaverse และการบรรจบกันของมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การเยี่ยมชมโรงงานและบริษัทที่สำคัญในเกาหลี และการเขียนข้อเสนอโครงการร่วมกันโดยทีมงานและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยสมาชิก 19 คนจากสี่ประเทศในอาเซียน (กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม) และเนปาลจาก ICT องค์กรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และรัฐบาลท้องถิ่น โดยจากความรู้ที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรม พวกเขาได้เสนอโครงการความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรม

ข้อเสนอโครงการความร่วมมือทั้งหมดเก้ารายการมาจากโครงการฝึกอบรม ได้แก่

1) กัมพูชา, นครวัด, การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม, FIND ANGKOR

2) อินโดนีเซีย Metatourism ในเมืองบาตู

3) เนปาล การให้ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์เสมือนจริงผ่านการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเนปาล

4) มาเลเซีย พิพิธภัณฑ์มีชีวิตในรัฐซาราวักในโลกความเป็นจริงอันสมบูรณ์

5) มาเลเซีย AIVACHI (ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมของผู้ช่วยเสมือนปัญญาประดิษฐ์)

6) มาเลเซีย แกลเลอรีการท่องเที่ยวอัจฉริยะไทปิง (TAIPING SMART TOURISM GALLERY)

7) เวียดนาม การเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริม UNESCO ICH ผ่าน VR อย่างเทศกาล Giong ของคนเวียดนามในวัด Phu Dong และวัด Soc

8) เวียดนาม การประยุกต์ใช้ XR-METAVERSE ในการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในนครโฮจิมินห์และเมืองไฮฟอง

9) เวียดนาม การแปลงข้อมูลโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมใน Long An ไปสู่รูปแบบดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญจะหารือเกี่ยวกับโครงการที่มีแนวโน้มมากที่สุดซึ่งจะได้รับโปรโมตเป็น 'โครงการความร่วมมือเกาหลี-อาเซียน XR' ในปีหน้า

Jeong Mun-Seob ประธานและซีอีโอของ BIPA กล่าวว่า "ผ่านโครงการฝึกอบรมนี้ เราได้ขยายความเป็นไปได้ของความร่วมมือในด้าน XR และ metaverse กับเกาหลีและอาเซียน ความร่วมมือเกาหลี-อาเซียน XR คาดว่าจะเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทเกาหลีในการเข้าสู่ตลาด ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเกาหลีและประเทศในอาเซียนผ่านเครือข่ายที่ขยายออกไป "

Kim Ji-Sung ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้การอุปถัมภ์ของ UNESCO กล่าวว่า "ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เร็วขึ้นตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 ความพยายามผสานรวมเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น XR และ metaverse กับมรดกทางวัฒนธรรมกำลังได้รับความสนใจ โครงการฝึกอบรมนี้จะขยายโอกาสให้คนรุ่นหลังในอาเซียนได้มีส่วนร่วมกับความสนใจในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม”

"XR·Metaverse เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เมื่อเร็ว ๆ นี้ TPO ยังประสบความสำเร็จในการประชุมสามัญครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว" กล่าวโดย Woo Kyoung-Ha เลขาธิการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับเมืองในเอเชียแปซิฟิก (TPO) "เราจะพยายามต่อไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างเกาหลีและอาเซียนบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซานและ TPO"

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซาน
Hanah
+82-51-783-1170
hanah@busanit.or.kr
http://www.busanit.or.kr/

แหล่งที่มา: Busan IT Industry Promotion Agency

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!