Logo

Mary Kay Inc. เผยแพร่รายงานความยั่งยืนและผลลัพธ์ทางสังคมประจำปี 2020 – 2022

Category: General News
Posted Dec 16, 2022 09:04 (GMT +7)

รายงานเน้นความยั่งยืนทั่วโลกและผลลัพธ์ทางสังคมของแบรนด์ความงามในตำนานจนถึงปี 2030

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--15 ธันวาคม 2022

วันนี้ Mary Kay Inc. ผู้สนับสนุนระดับโลกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้เผยแพร่รายงานรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับ Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (ELTFAST) ซึ่งเป็นโครงการความยั่งยืนระดับโลกของแบรนด์

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow extends Mary Kay's vision to 2030 and beyond. (Credit: Mary Kay Inc.)

การสร้างคุณค่าให้ชีวิตในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนช่วยขยายวิสัยทัศน์ของ Mary Kay ไปจนถึงปี 2030 และปีต่อ ๆ ไป(เครดิต: Mary Kay Inc.)

“เราภูมิใจในความก้าวหน้าที่เราได้ทำบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนของเราจนถึงตอนนี้ และเราได้รับแรงบันดาลใจในการดูว่าการกระทำของเราในวันนี้จะจัดการกับความท้าทายระดับโลกสำหรับคนรุ่นอนาคตได้อย่างไร” กล่าวโดย Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc. “Mary Kay มีการดำเนินงานในเกือบ 35 ประเทศ ซึ่งเราถือว่านั่นคือความสำเร็จและความรับผิดชอบ การทำให้ชีวิตดีขึ้นในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนคือแผนงานของเราในการสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ”

การสร้างคุณค่าให้ชีวิตในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนช่วยขยายวิสัยทัศน์ของ Mary Kay ไปจนถึงปี 2030 และปีต่อ ๆ ไป ซึ่งช่วยสร้างภาพว่า "ดูดี" เป็นอย่างไรสำหรับ Mary Kay ที่ปรึกษาอิสระด้านความงาม ลูกค้า และที่สำคัญที่สุดคือโลกใบนี้ การสร้างคุณค่าให้ชีวิตในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนได้รับการพัฒนาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ Mary Kay และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ทำให้ Mary Kay เป็นส่วนสำคัญของแนวร่วมระดับโลกเพื่อรับประกันอนาคตที่ดีกว่า

สามารถดูรายงานฉบับเต็มปี 2020 – 2022 ได้ที่นี่ บทสรุปสำหรับผู้บริหารของรายงานมีอยู่ที่นี่

นับตั้งแต่เปิดตัว ELTFAST ในปี 2020 Mary Kay มีความก้าวหน้าอย่างมากในการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะมีความท้าทายมากมายจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รายงานปี 2022 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษแห่งการดำเนินการ และเป็นเครื่องยืนยันถึงแรงผลักดันของบริษัทในการส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

 • มุ่งเน้นที่การรักษาวัฒนธรรมของบริษัท Mary Kay ได้รับรางวัลนายจ้าง/สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม 13 รางวัล และอยู่ในอันดับที่ 8 ของรายการ “The Companies Employees Don’t Want to Leave” ซึ่งเผยแพร่โดย Resume.io
 • เปิดเผยข้อมูลความหลากหลายทางเพศในการเป็นผู้นำ: ทีมผู้บริหารเป็นผู้หญิง 54% ผู้จัดการและตำแหน่งที่สูงกว่าเป็นผู้หญิง 59% โดย 62% ของพนักงานทั้งหมดเป็นผู้หญิง
 • ในปี 2021 ได้คะแนนการมีส่วนร่วมของพนักงาน 75% ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากแบบสำรวจการมีส่วนร่วมทั้งหมดในปี 2019 (ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน 10%)
 • 38 บริษัทที่ได้รับรางวัลในด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสังคม และความยั่งยืน
 • Deloitte เสนอชื่อให้ Mary Kay Inc. เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการจัดการยอดเยี่ยมประจำปี 2022 ของสหรัฐอเมริกา

การดูแลผลิตภัณฑ์

 • ได้รับการรับรองจาก Forest Stewardship Council (FSC) (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) การรับรอง FSC รับรองว่าผลิตภัณฑ์มาจากป่าที่มีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
 • 12% ของซัพพลายเออร์ทางอ้อมของเราเป็นผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย หรือมีทหารผ่านศึกเป็นเจ้าของ (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
 • ได้รับการรับรองน้ำมันปาล์ม 88% และเมล็ดในปาล์ม 72%
 • จัดการประชุมสุดยอดซัพพลายเออร์ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนที่สำนักงานใหญ่ทั่วโลก
 • ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแชมป์เหรียญเงินประจำปี 2022 สำหรับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันของซัพพลายเออร์
 • ได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการขับเคลื่อนสำหรับ SPICE (กลุ่มผู้ผลักดันบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมความงาม)

การผลิตที่มีความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนมูลนิธิ Arbor Day ในโครงการปลูกป่าทั่วโลกสามโครงการในบราซิล มาดากัสการ์ และสหรัฐอเมริกา
 • วิเคราะห์การใช้น้ำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนติดตั้งมาตรวัดการไหลของน้ำใหม่
 • สนับสนุนโครงการ Global Reefs ของ The Nature Conservancy ผ่านโครงการผลกระทบที่ไม่ซ้ำกัน 12 โครงการ
 • เข้าร่วม Ocean Stewardship Coalition ของ UN Global Compact
 • โรงงานผลิต/R&D ของ Richard R. Rogers (R3) ประกาศว่าได้ผ่านการรับรอง OSHA VPP Star Re-Certification โดยไม่มีข้อค้นพบและคำแนะนำใด ๆ
 • ได้รับการรับรอง OSHA Star Re-Certification

การเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิง

 • เผยแพร่ “การนำร่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localization) ในระดับหมู่บ้าน: โครงการลดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นสตรีในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน” รายงานผลกระทบ (ระยะที่ 1: 2017-2021)
 • ทำให้เครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเพศตามหลักการเสริมพลังของผู้หญิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมในตัวเร่งความเท่าเทียมทางเพศเป้าหมายของ UN Global Compact
 • ยกระดับความเป็นผู้นำของผู้หญิงในอุตสาหกรรมประมงในเม็กซิโกผ่านโครงการ 8 โครงการที่ดำเนินการโดย The Nature Conservancy
 • ขับเคลื่อนการเปิดตัวโครงการผู้ประกอบการฟรีในหกภาษาทั่วโลก พัฒนาโดย International Trade Center SheTrades Initiative
 • มอบทุนสนับสนุน STEAM 14 ทุนแก่หญิงสาวทั่วโลกที่มีความฝันในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ STEAM
 • เข้าร่วมโครงการความเสมอภาคทางเพศเป้าหมายของ UN Global Compact เพื่อดำเนินการตามหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • ส่งแบบสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีในแนวร่วมปฏิบัติการสร้างความเท่าเทียม โดยการค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นในรายงานความรับผิดชอบด้านความเท่าเทียมกันของการสร้างสตรีแห่งสหประชาชาติประจำปี 2022

ผลลัพธ์ทางสังคม

 • ตั้งแต่ปี 2008 Pink Changing Lives ได้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและครอบครัวของพวกเธอมากกว่า 6 ล้านคน โดยร่วมมือกับองค์กรกว่า 3,250 องค์กร และบริจาคเงินกว่า 17 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2022 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมได้สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า 20 แห่งทั่วโลก
 • Mary Kay และ Mary Kay Ash Foundation สนับสนุนการพัฒนาและการเปิดตัว “GBV Guidance for Development Programs” และการเปิดตัวใน 10 ประเทศที่เข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนการจัดตั้ง Community of Practice ที่มีสมาชิก 240 คนใน 16 ประเทศจนถึงปัจจุบัน
 • เงินสนับสนุนของ Mary Kay และ Mary Kay Ash Foundation ช่วยให้กองทุน UN Trust เปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจำนวน 54,822 คนที่รอดชีวิตจากความรุนแรงผ่านโครงการ 157 GBV ใน 68 ประเทศในห้าภูมิภาค รวมถึงผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่พิการ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงผู้พลัดถิ่นในประเทศหรือผู้ลี้ภัย และผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่เป็นชนพื้นเมือง
 • บริจาคเงินกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรระดับโลกที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้หญิง

เกี่ยวกับ Mary Kay

Mary Kay Ash หนึ่งในผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้สำเร็จ ได้ก่อตั้งบริษัทความงามในฝันของเธอในปี 1963 โดยมีเป้าหมายเดียวคือทำให้ชีวิตของผู้หญิงดีขึ้น ความฝันนั้นได้เบ่งบานกลายเป็นบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีพนักงานขายอิสระหลายล้านคนในเกือบ 40 ประเทศ ในฐานะบริษัทพัฒนาผู้ประกอบการ Mary Kay มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผู้หญิงในการเดินทางสู่อิสรภาพทางเศรษฐกิจผ่านการศึกษา การให้คำปรึกษา การสนับสนุน การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรม Mary Kay ทุ่มเทให้กับการลงทุนในวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงามและการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ทันสมัย เครื่องสำอาง อาหารเสริม และน้ำหอม Mary Kay เชื่อในการทำให้ชีวิตดีขึ้นในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลกที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางธุรกิจ สนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง ยกระดับความเท่าเทียมทางเพศ ปกป้องผู้รอดชีวิตจากการทารุณกรรมในครอบครัว ทำให้ชุมชนของเราสวยงาม และสนับสนุนให้เด็ก ๆ ทำตามความฝันของพวกเขา สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ marykayglobal.com หรือค้นหาเราบน FacebookInstagram และ LinkedIn หรือติดตามเราบน Twitter

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53023640/en

ติดต่อ

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 หรือ media@mkcorp.com

แหล่งที่มา: Mary Kay Inc.

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!