Logo

อีกหนึ่งรางวัลแห่งความยั่งยืนสำหรับ NTHU

Category: General News
Posted Dec 10, 2022 09:34 (GMT +7)

ซินจู๋ ไต้หวัน--(BUSINESS WIRE)--9 ธันวาคม 2022

มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวา (NTHU) ในไต้หวัน ได้รับรางวัล Taiwan University Sustainability Award สองปีติด! รางวัลนี้ได้ประกาศที่งาน Taiwan Corporate Sustainability Awards (TCSA) ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้โดย Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE) ซึ่ง NTHU ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับแรกในการประเมินที่ครอบคลุม โดดเด่นท่ามกลางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 47 แห่ง และในการแข่งขันแต่ละรายการได้รับ University Sustainability Report Gold Award

NTHU president W. John Kao (right) accepting the Taiwan University Sustainability Award from You Si-kun, president of the Legislative Yuan. (Photo: National Tsing Hua University)

NTHU president W. John Kao (right) accepting the Taiwan University Sustainability Award from You Si-kun, president of the Legislative Yuan. (Photo: National Tsing Hua University)

ผู้พิพากษาอ้างถึงวิธีการที่เป็นแบบอย่างซึ่ง NTHU ได้นำแนวทางใหม่มาใช้เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียน กิจกรรมในวิทยาเขต และการบริการสังคม ซึ่งจะช่วยยกระดับการศึกษาของนักศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และเป็นสหวิทยาการตามหลักการของ “Think locally, act globally” นอกจากนี้ คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยยังได้กำหนดและดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบูรณาการทรัพยากรภายในและภายนอก NTHU เข้าด้วยกันอย่างราบรื่น เพื่อให้คำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นจริง

Chien Eugene ผู้ประชุมทั่วไปของ TCSA กล่าวชื่นชม NTHU ที่เป็นผู้นำด้วยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนคนแรกของไต้หวัน (CSO) และก่อตั้งโครงการ Rising Sun เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้อยโอกาส หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนคือ รองประธานอาวุโส Tai Nyan-hwa ผู้ซึ่งดูแลเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน 26 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการแต่ละฝ่าย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในคณะกรรมการด้านความยั่งยืนที่บริหารงานโดยศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค ทุนการศึกษา Rising Sun ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจที่แสดงศักยภาพสูงหลังจากเริ่มการศึกษาที่ NTHU

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ Grand Hotel ในไทเป W. John Kao ประธาน NTHU ได้รับรางวัลที่มอบให้เป็นการส่วนตัวโดย You Si-kun ประธานสภานิติบัญญัติหยวน

ในคำกล่าวรับรางวัลของเขา Kao กล่าวว่า "ความยั่งยืนเป็นกรอบความคิดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องก้าวต่อไปสู่อีกขั้นของความยั่งยืน”

ประธาน Kao เสริมว่า NTHU กำลังวางแผนที่จะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนโครงการวิจัยที่สะท้อนถึง 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประกาศใช้โดยสหประชาชาติ (UN) ในด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนที่ส่งผลดีต่อความยั่งยืน ส่วนในระดับบริหาร การจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยคคำนึงถึงการใช้พลังงานและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ และในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมในวงกว้าง มหาวิทยาลัยกำลังวางแผนที่จะจัดตั้งเวทีเพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือด้านนวัตกรรมกับภาคองค์กรและภาครัฐ

ความพยายามอย่างต่อเนื่องในด้านความยั่งยืน ในปีนี้ NTHU ได้แต่งตั้งทูตด้านความยั่งยืนสำหรับนักศึกษา 15 คน นอกจากนี้ Huang Chuan นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 2 ในสถาบันวิทยาศาสตร์การบริการ ได้จัดชมรม GreenDot ซึ่งมีร้านเสริมสวยเพื่อความยั่งยืนที่มีเป้าหมายในการนำหลักการของความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง Huang ยังวางแผนที่จะจัดตั้งเวทีที่ส่งเสริมให้นักศึกษาระดมความคิด หาพันธมิตร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53008629/en

ติดต่อ

Holly Hsueh
NTHU
(886)3-5162006
hoyu@mx.nthu.edu.tw

แหล่งที่มา: National Tsing Hua University

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!