Logo

Ultra-Broadband 5.5G Bangkok Initiative เปิดตัวโดย กสทช. องค์กรอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และ Huawei

Category: Technology
Posted Nov 3, 2022 16:34 (GMT +7)

กรุงเทพฯ ประเทศไทย--(BUSINESS WIRE)--2 พฤศจิกายน 2022

ระหว่างการประชุม Ultra-Broadband Forum (UBBF 2022) ครั้งที่ 8 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัลตราบรอดแบนด์ 5.5G ได้รับการเสนอร่วมกันโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สมาคมบรอดแบนด์โลก (WBBA) TM Forum, Informa Tech, AIS, True, China Mobile International Limited (CMI), MTN GlobalConnect, Zain KSA, Telekom Malaysia, LightCounting และ Huawei เรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมทั้งหมดร่วมกันกำหนดทิศทางและมาตรฐานการพัฒนาอัลตราบรอดแบนด์ 5.5G และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมโครงข่ายถาวร

Guests from standards organizations, industry organizations, operators, and Huawei participated in the initiative ceremony (Photo: Business Wire)

แขกจากองค์กรมาตรฐาน องค์กรอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงาน และ Huawei เข้าร่วมการประชุมโครงการริเริ่ม (ภาพ: Business Wire)

พลอากาศโท ดร.ธนพันธ์ ไรเจริญ กรรมาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชี้ว่าการเชื่อมต่อแบบสองกิกะบิตเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมความฉลาดทางสังคมและระดับชาติ ซึ่งที่จริงแล้ว "การสร้างการเชื่อมต่อและเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัล" เป็นกลยุทธ์ของประเทศไทยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในปี 2021 ประเทศไทยได้เผยแพร่สมุดปกขาวของ Giga Thailand และกำหนดแผนพัฒนาในอีกห้าปีข้างหน้า ตอนนี้ แผนการของ "Giga Thailand" ได้กลายเป็นความจริงแล้ว พลอากาศโท ดร.ธนพันธ์ ไร่เจริญ เรียกร้องให้รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อไปและเริ่มก่อสร้างเมืองสองกิกะบิตในปี 2023 เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

Gary Nugent ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Informa Tech กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ของโลกอัจฉริยะและคำมั่นสัญญาของ 5.5G ที่ซึ่งมีศักยภาพของคลาวด์ AI และบรอดแบนด์ความเร็วสูงรวมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายในอนาคตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เป็นเหมือนโลกใบหนึ่งที่คาดการณ์ ปรับแต่ง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอันมีค่าของเรา"

ในอุตสาหกรรมออปติคัล ETSI ได้ออกสมุดปกขาว F5G Advanced and Beyond ในเดือนกันยายนปีนี้ นอกเหนือจากการสรุปความสามารถของ F5G แล้ว สมุดปกขาวยังอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมในอนาคตที่มีต่อแบนด์วิดธ์ที่สูงขึ้น การเชื่อมต่อที่มากขึ้น ชาญฉลาดขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เรียลไทม์มากขึ้น และการตรวจจับที่แข็งแกร่งขึ้น

ในอุตสาหกรรมการสื่อสารข้อมูล บริษัทวิเคราะห์และที่ปรึกษา Omdia ได้เผยแพร่รายงานการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลสำหรับสมุดปกขาวปี 2030 ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งได้อธิบายความหมายแฝงหลักของเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลในอนาคต Net5.5G และกำหนดคุณสมบัติหกประการ ได้แก่ อัลตราบรอดแบนด์สีเขียว เครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุง IPv6 แบบ end-to-end AI เครือข่ายหลายโดเมน ฯลฯ สมุดปกขาวให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับทิศทางวิวัฒนาการของเครือข่ายในโลกดิจิทัล

Huawei เชื่อว่าการก้าวไปสู่อัลตราบรอดแบนด์ 5.5G จะต้องอาศัยความพยายามร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมถึงองค์กรมาตรฐาน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และระบบนิเวศ และสร้างความมั่งคั่งทางอุตสาหกรรมร่วมกัน

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Huawei, Rita Peng, +8613120012305, pengqiuyu1@huawei.com

แหล่งข้อมูล: Huawei

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!