Logo

Mary Kay Inc. สนับสนุน ความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ แนวร่วมเพื่อการพิทักษ์มหาสมุทรแห่งสหประชาชาติ

Category: General News
Posted Oct 20, 2022 08:05 (GMT +7)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--18 ตุลาคม 2022

Mary Kay Inc. บริษัทระดับโลกผู้ให้การสนับสนุนความยั่งยืนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์กร เมื่อไม่นานมานี้ได้จับมือกับแนวร่วมเพื่อการพิทักษ์มหาสมุทรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นความพยายามที่จะนำองค์กรในภาคเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกันกับองค์กรต่าง ๆ ในสหประชาชาติ สถาบันการศึกษา องค์กรของภาครัฐและนอกภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมหาสมุทร

Deborah Gibbins, Mary Kay’s Chief Operating Officer (Credit: Mary Kay Inc.)

Deborah Gibbins หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay  (เครดิต: Mary Kay Inc.)

ในฐานะผู้ลงนามในหลักการเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทรแห่งสหประชาชาติ แนวร่วมเพื่อการพิทักษ์มหาสมุทรจึงสนับสนุนความมุ่งมั่นของ Mary Kay ในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในมหาสมุทร แนวร่วมเพื่อการพิทักษ์มหาสมุทรมีเป้าหมายที่จะยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับมหาสมุทรและการพัฒนานวัตกรรมอัจฉริยะที่ตระหนักถึงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ยังมีการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงผู้นำในองค์กรธุรกิจ ให้มีการดำเนินนโยบายเมืองอัจฉริยะที่ตระหนักถึงสภาพภูมิอากาศเพื่อจัดการปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ รวมถึงให้มีการเรียกร้องนำเอาแนวทางที่ยึดมนุษย์เป็นกลางมาใช้ในการวางกรอบนโยบายต่าง ๆ

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับหลักการเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทรและหลักการของแนวร่วมเพื่อการพิทักษ์มหาสมุทร Mary Kay จึงให้การสนับสนุนหลากหลายโครงการในปีนี้ โดยร่วมกับ องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทรผ่านการคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญต่าง ๆ เช่น แนวปะการัง แนวหอย และพื้นที่ชุ่มน้ำริมชายฝั่งทะเล รวมถึงสนับสนุนความเป็นผู้นำของกลุ่มสตรีในการเจรจาหารือประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 •   การฟื้นฟูแนวปะการังหอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งในออสเตรเลีย ฮ่องกง จีน และพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปะการัง
 •   การรับรองความพยายามในการปกป้องและการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศแถบสามเหลี่ยมปะการังที่ครอบคลุมพื้นที่ในอินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และหมู่เกาะ
    โซโลมอน โดยจะได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะส่งผลดีไปทั่วภูมิภาค
 •   สนับสนุนผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสตรีในภูมิภาคแปซิฟิก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในปาปัวนิวกินีและหมู่เกาะโซโลมอน
 •   การอนุรักษ์และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าว และการประเมินความเป็นไปได้ของแหล่งกักเก็บคาร์บอนในการสนับสนุนการบริหาร
    จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในระยะยาว
 •   การยกระดับการประมงในเม็กซิโกโดยให้โอกาสชุมชนและกลุ่มสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง

“โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยึดเอาธรรมชาติเป็นศูนย์กลางที่นำโดยกลุ่มสตรีกำลังปฏิวัติวิถีการปกป้องมหาสมุทรของเราเพื่อลูกหลานในอนาคต” กล่าวโดย Deborah Gibbins หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay “จากการร่วมมือกับแนวร่วมเพื่อการพิทักษ์มหาสมุทร Mary Kay หวังว่าจะช่วยสนับสนุนโครงการเหล่านี้ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง”

นอกจากนี้ หนึ่งในความพยายามของ Mary Kay ในการเพิ่มความตระหนักรู้ในระดับสากลเกี่ยวกับมหาสมุทรที่ทางบริษัทกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมอภิปรายเกี่ยวกับมหาสมุทรที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การประชุมว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาสมุทรโลกของ Economist Impact ที่จัดโดยสมาคมอนุรักษ์มหาสมุทรแห่งประเทศแคนาดาโดยร่วมมือกับรัฐโนวาสโกเชียและกลุ่มพันธมิตรแฮลิแฟกซ์ ที่ซึ่งนวัตกร ผู้นำในองค์กรธุรกิจ ผู้นำทางความคิด และนักลงทุน เข้ามารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี “เศรษฐกิจสีฟ้า” ที่มีความทันสมัยที่สุด และมีการกำหนดแนวทางที่จะนำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในมหาสมุทรที่ยั่งยืนและรุ่งเรือง

หากต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ Mary Kay ต่อความยั่งยืน  
เข้าไปที่เว็บไซต์ marykayglobal.com/sustainability และดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนระดับโลกของ Mary Kay ในหัวข้อ การยกระดับคุณภาพชีวิตในวันนี้เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านอุปสรรคมานับไม่ถ้วน ได้ก่อตั้งบริษัทด้านความงามในฝันของเธอในปี 1963 โดยมีเป้าหมายสำคัญหนึ่งอย่างคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้หญิง ความฝันนั้นได้เบ่งบานจนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยมีเครือข่ายตัวแทนขายอิสระหลายล้านคนกระจายตัวในกว่า 40 ประเทศ ในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้นในการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ Mary Kay มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้หญิงให้เดินในเส้นทางของตัวเองผ่านการศึกษา การให้คำแนะนำ การสนับสนุน การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรม Mary Kay ยังได้ทุ่มเทให้กับการลงทุนในศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงาม และสรรสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เครื่องสำอางสำหรับการแต่งหน้า อาหารเสริม และน้ำหอมที่ล้ำสมัย Mary Kay เชื่อมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตในวันนี้เพื่อความยั่งยืนในอนาคต โดยร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางธุรกิจ การทำวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ความเท่าเทียมทางเพศ การปกป้องผู้คนจากความรุนแรงภายในครอบครัว การเสริมสร้างให้ชุมชนสวยงามขึ้น และการสนับสนุนให้เด็ก ๆ เดินตามความฝันของตนเอง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ marykayglobal.com หรือค้นหาเราได้ที่ FacebookInstagram และ LinkedIn หรือติดตามเราทาง Twitter

สามารถรับชมแกลลอรีรูปภาพ/มัลติมีเดียได้ที่ https://www.businesswire.com/news/home/52946244/en

ติดต่อเรา
Mary Kay Inc.
ช่องทางสื่อสารกับบริษัท
marykay.com/newsroom
972.687.5332 or media@mkcorp.com

ที่มา: Mary Kay Inc.

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!