Logo

ความเสมอภาคระหว่างเพศรอไม่ได้ถึง 132 ปี

Category: General News
Posted Sep 3, 2022 15:49 (GMT +7)

ถ้อยแถลงโดย Julia A. Simon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและประธานเจ้าหน้าที่ด้านความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างที่ Mary Kay

ดัลลาส--(BUSINESS WIRE)--02 กันยายน 2022

ด้านล่างนี้คือถ้อยแถลงโดย Julia A. Simon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและประธานเจ้าหน้าที่ด้านความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของ Mary Kay Inc. ในการเปิดเผยรายงาน Global Gender Gap Report ของ World Economic Forum ประจำปี 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220831005218/en/

Julia Simon, Chief Legal Officer and Chief Diversity & Inclusion Officer (Photo Credit: Mary Kay Inc.)

Julia Simon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและประธานเจ้าหน้าที่ด้านความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (เครดิตภาพ: Mary Kay Inc.)

จากการค้นพบที่มีเหตุผลรอบคอบจากรายงานประจำปี 2022 Global Gender Gap Report ของ World Economic Forum พบว่าความเสมอภาคทางเพศนั้นไกลเกินเอื้อมในช่วงชีวิตของเรา ตามรายงานระบุว่า ต้องใช้เวลา 132 ปีกว่าความเสมอภาคระหว่างเพศจะกลายเป็นความจริง และ 151 ปีเพื่อปิดช่องว่างหญิงชายของการมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไม่มีประเทศใดจาก 146 ที่ตรวจสอบถึงความเท่าเทียมกัน

นั่นคือข่าวร้าย

ส่วนข่าวดี? ยังพอมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด การค้นพบในปี 2022 ทำให้ฉันสั่นคลอน แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางฉัน และไม่ควรขัดขวางคุณ

ความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่ไม่เพียงแต่สำหรับการพัฒนามนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอีกด้วย ข้อมูลจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าหากไม่มีความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะลดความยากจน บรรลุความมั่นคงด้านอาหาร จัดการกับผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ หรือรับรองสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่มากขึ้น ความเท่าเทียมทางเพศไม่ใช่สิ่งที่ “น่ามี” ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ของประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น แต่เป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับทุกประเทศในการพัฒนาและเจริญรุ่งเรือง

เพื่อบรรเทาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้องแก้ไขอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่จำกัดการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของสตรี รวมถึงการกลับเข้ามาใหม่และการคงอยู่ในกำลังแรงงานหลังโควิด-19 นโยบายที่กำหนดเป้าหมายซึ่งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของสตรีในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และซึ่งเร่งความก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งผู้นำและผู้บริหารก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาช่องว่างหญิงชายในสถานที่ทำงานและในกระบวนการการพัฒนาสตรีสำหรับตำแหน่งผู้นำ ในฐานะบริษัทที่ก่อตั้งโดยนักธุรกิจสตรีผู้ทำลายอุปสรรคเมื่อเกือบ 60 ปีที่แล้ว นี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของ Mary Kay

ในปี 2019 Mary Kay ได้ลงนามในแนวคิดจากข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างพลังสตรี Women’s Empowerment Principles (WEPs) และในปี 2021 บริษัทได้กลายเป็นผู้ให้คำมั่นสัญญา (Commitment Maker) ในแนวร่วมปฏิบัติการการประชุมยุคสมัยแห่งความเท่าเทียม Generation Equality Forum Action Coalitions เพื่อเร่งความก้าวหน้าด้านความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Mary Kay เข้าร่วมในโครงการ UN Global Compact Target Gender Equality accelerator programme ประจำปี 2022-2023 เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายองค์กรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสำหรับการเป็นตัวแทนและความเป็นผู้นำของสตรีในบริษัทและในห่วงโซ่อุปทานของเราต่อไป การนำโดยตัวอย่างและสะท้อนความเชื่อของเราในการยอมรับความแตกต่างของสตรีที่เพิ่มขึ้น Mary Kay นำค่านิยมและคำมั่นสัญญาของเราไปปฏิบัติ:

การเป็นตัวแทนและความเป็นผู้นำของสตรีที่ Mary Kay (ข้อมูลจากเดือนสิงหาคม 2022):

 • 62% ของแรงงานทั่วโลกของเราเป็นสตรี
 • 50% ของทีมผู้บริหารของเราเป็นสตรี
 • 53% ของตำแหน่งรองประธานของเราขึ้นไปเป็นสตรี
 • 57% ของตำแหน่งกรรมการของเราขึ้นไปเป็นสตรี
 • 59% ของตำแหน่งผู้จัดการของเราขึ้นไปเป็นสตรี
 • 70% ของผู้นำตลาดของเราเป็นสตรี
 • 60% ของผู้นำของเราในตลาด 10 อันดับแรกของเราเป็นสตรี

การจัดซื้อจัดจ้างและความหลากหลายของซัพพลายเออร์ที่ตอบสนองต่อเพศสภาพที่ Mary Kay (ข้อมูลซัพพลายเชนเฉพาะในสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021):

 • 66% ของทีมจัดซื้อจัดจ้างของเราเป็นสตรี
 • 12% ของซัพพลายเออร์ทางอ้อมของเราคือสตรี ชนกลุ่มน้อย หรือทหารผ่านศึกเป็นเจ้าของ
 • 5% ของซัพพลายเออร์โดยตรงของเราคือสตรี ชนกลุ่มน้อย หรือทหารผ่านศึกเป็นเจ้าของ

กลยุทธ์ความยั่งยืน 10 ปีของเราในหัวข้อ Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrowดำเนินการตามแนวทางแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิงด้วยสัญญาผูกพันหลักต่อไปนี้เพื่อให้บรรลุภายในปี 2030:

 • มอบอำนาจทางเศรษฐกิจให้กับสตรี 5 ล้านคนทั่วโลก
 • รับรองการเข้าถึงการศึกษาสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิง 250,000 คนทั่วโลก
 • ให้ความช่วยเหลือด้านความรุนแรงทางเพศแก่สตรีกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก และ
 • พัฒนาวาระนโยบาย 10 ปีเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิสตรี

ด้วยแรงบันดาลใจจากภารกิจของเราในฐานะบริษัทพัฒนาผู้ประกอบการที่ก่อตั้งโดยสตรีเพื่อสตรี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงและขจัดอุปสรรคในการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรี เรานำวิสัยทัศน์นี้มาสู่องค์การสหประชาชาติในปี 2019 และร่วมกับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 6 แห่ง เราได้ก่อตั้ง Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรี

เวลาที่จะทำคือตอนนี้ การนั่งอยู่นอกเขตสนามและรอ 132 ปีไม่ใช่ทางเลือก การประชุมผลกระทบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่อง “Advancing Gender Equality” ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวยอร์กในเดือนนี้ เป็นโอกาสสำหรับผู้นำจากภาครัฐและภาคเอกชนในการกำหนดเครื่องมือและกลยุทธ์ในการปิดช่องว่างหญิงชาย เราเป็นหนี้คนรุ่นต่อไปที่จะระดมความพยายามของเราในการเปลี่ยนแปลงซึ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิง

เกี่ยวกับ MARY KAY

Mary Kay Ash คือหนึ่งในผู้ที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่มองไม่เห็น และก่อตั้งบริษัทความงามของตัวเองขึ้นในปี 1963 โดยมีเป้าหมายหนึ่งคือเติมเต็มชีวิตให้กับผู้หญิง ความฝันของเธอได้เบ่งบานขึ้นกลายเป็นบริษัทที่เติบโตทางการเงินมูลค่าหลายพันล้าน พร้อมพนักงานขายอิสระกว่าล้านคนในเกือบ 40 ประเทศ ในฐานะบริษัทพัฒนาผู้ประกอบการ Mary Kay มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิงในการเดินทางผ่านการศึกษา การให้คำปรึกษา การสนับสนุน เครือข่าย และนวัตกรรม Mary Kay ทุ่มเทให้กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงาม และผลิตสินค้าบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและน้ำหอม Mary Kay เชื่อมั่นในการทำให้ชีวิตดีขึ้นในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลกที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางธุรกิจ สนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ปกป้องผู้รอดชีวิตจากการความรุนแรงในครอบครัว ทำให้ชุมชนของเราสวยงาม และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ทำตามความฝัน สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมที่ marykayglobal.com พบกับเราบน FacebookInstagram, และ LinkedIn หรือติดตามเราบน Twitter

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220831005218/en/

ติดต่อ:

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 or media@mkcorp.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!