Logo

นอกเหนือจากการลดการปล่อยคาร์บอนในสายการผลิตพลังงานหมุนเวียนแล้ว eBook ของ Black & Veatch ยังกล่าวถึงว่าด้วยการ ลดการปล่อยคาร์บอนในช่วงเวลาที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของออสเตรเลีย

Category: Energy
Posted Sep 1, 2022 08:04 (GMT +7)

บริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นของงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับโลกได้เปิดเผยถึงโอกาสในการที่จะบรรลุเป้าหมายของการลดคาร์บอนแบบที่ใช้ต้นทุนต่ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมหนักของออสเตรเลีย

เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย--(BUSINESS WIRE)--01 ก.ย. 2565

การผสานรวมโซลูชันของงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน น้ำ และเทคโนโลยีที่สำคัญอื่น ๆ จะทำให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของออสเตรเลียมีโอกาสที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำเหมือง

eBook เล่มใหม่ของ Black & Veatch ที่มีชื่อว่า Beyond Renewables: Impactful Decarbonisation of Australia’s Mining Sector  ได้เขียนถึงแนวทางใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และให้รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนในการทำเหมืองของออสเตรเลีย

eBook เล่มนี้ ได้เขียนถึง ว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทเหมืองแร่ได้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนของการขจัดคาร์บอน อย่างมาก

ใน eBook เล่มนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและพลังงานของ Black & Veatch ได้เสนอแผนพัฒนาการกำจัดคาร์บอนที่ในแบบที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลา 30 ปี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเหมืองแร่มีความเข้าใจถึงการ จัดการกับงบประมาณที่จำกัด ไทม์ไลน์ของเทคโนโลยี และกฎระเบียบที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่คล้ายกับของการลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญอื่น ๆ

“แผนพัฒนาการลดคาร์บอนจำเป็นต้องมีการวางแผนในระยะยาวสิ่งสำคัญในขั้นตอนการวางแผนซึ่งครอบคลุมเวลาหลายทศวรรษ คือต้องหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาของการติดอยู่ในเส้นทางที่ปราศจากทางเลือกอื่น ทั้งนี้ต้องอาศัยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมของเทคโนโลยีและต้นทุน เราให้ความกระจ่างนี้ผ่านการปรับใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ร่วมกับการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างตรงไปตรงมา”” Mick Scrivens รองประธาน ผู้อำนวยการทวีปออสเตรเลียแปซิฟิกของ Black & Veatch กล่าว

แผนงานการลดการปล่อยคาร์บอนจะช่วยให้บริษัทเหมืองแร่ประเมินเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ในเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และนำเสนอเส้นทางที่ปราศจากความเสี่ยงในการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ แผนงานดังกล่าวแสดงให้นักลงทุนและชุมชนเห็นว่าผู้ดำเนินการขุดเหมืองแร่กำลังวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่ละรายการอย่างเป็นระบบตลอดระยะช่วงของการดำเนินงาน

eBook นี้ ยังครอบคลุมหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การผลิตไฮโดรเจนสีเขียว การจัดเก็บพลังงานในระยะยาว การใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะและอุปกรณ์ การดักจับอากาศโดยตรง การรีไซเคิลน้ำที่ปล่อยคาร์บอนศูนย์ วัตถุระเบิดกับพลังงานนิวเคลียร์เครื่องปฏิกรณ์แบบแยกส่วนขนาดเล็กที่ปราศจากการปล่อยมลพิษ ตลอดจน โอกาสสร้างรายได้ในอนาคตจากการผลิตไฟฟ้าหลังปิดเหมือง

Scrivens ได้พูดเกี่ยวกับโอกาสของออสเตรเลียในการลดการปล่อยคาร์บอนที่งาน NT Resources Week ในเดือนสิงหาคม

หมายเหตุบรรณาธิการ:

 • ดาวน์โหลด eBook ชื่อ Beyond Renewables: Impactful Decarbonisation of Australia's Mining Sector ได้ฟรี ที่นี่
 • Black & Veatch ได้เข้าร่วม the Australian Hydrogen Council  (AHC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเร่งการผลิตพลังงานที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ทั่วโลก และเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจนทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสมาชิกของสภาไฮโดรเจน Hydrogen Council, ศูนย์ความปลอดภัยของไฮโดรเจน Center for Hydrogen Safety, สมาคมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและพลังงาน สภาธุรกิจไฮโดรเจนแห่งแคลิฟอร์เนีย California Hydrogen Business Council และสมาคมพลังงานแอมโมเนีย Ammonia Energy Association
 • Black & Veatch ออกแบบ และสร้าง Electric Island ซึ่งเป็นสถานีชาร์จแบบสาธารณะความจุสูงแห่งแรก ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ และเป็นแม่แบบสำหรับยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่เหมือง
 • BHP ว่าจ้าง Black & Veatch ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและวิศวกรของโครงการขยายแหล่งน้ำ Escondida หรือ Escondida Water Supply Expansion (EWSE) ที่เหมือง Minera Escondida ในชิลี ซึ่งเป็นโครงการจัดหาเหมืองทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยน้ำกลั่น 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำใต้ดิน

เกี่ยวกับ Black & Veatch

Black & Veatch เป็นบริษัทด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ ที่ปรึกษา และการก่อสร้างระดับโลกที่มีพนักงานเป็นเจ้าของ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยผลงานด้านนวัตกรรมในโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนมากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 เราได้ช่วยลูกค้าของเราพัฒนาชีวิตของผู้คนทั่วโลกโดยยืนหยัดต่อสู้และสร้างความเชื่อมั่นในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของเรา รายได้ของเราในปี 2564 มีมูลค่าเกิน 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดตามเราได้ที่ www.bv.com และบนโซเชียลมีเดีย

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220822005329/en/

ติดต่อ:

EMILY CHIA | +65 6335 6623 P | +65 9875 8907 M | Chialp@bv.com

24-HOUR MEDIA HOTLINE | +1 855-999-5991

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!