Logo

Mary Kay ประกาศผลของโครงการหมู่บ้านนำร่อง SDG ในประเทศจีน (2017-2021) พร้อมเผยแพร่รายงานผลกระทบและวิดีโอ

Category: General News
Posted Aug 26, 2022 13:34 (GMT +7)

โครงการแสดงให้เห็นถึงผลทวีคูณต่อระบบเศรษฐกิจของผู้ประกอบการสตรีในการก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในระดับท้องถิ่น

ดัลลาส--(BUSINESS WIRE)--25 สิงหาคม 2022

สตรีในชนบทประกอบด้วยหนึ่งในสี่ของประชากรโลกและเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยประมาณ 40% ของกำลังแรงงานทางการเกษตรในประเทศกำลังพัฒนาในฐานะเกษตรกร ผู้หารายได้ และผู้ประกอบการ1 แม้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น แต่พวกเธอยังคงดำเนินต่อไป เพื่อเผชิญกับอุปสรรคเชิงโครงสร้างในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ การจ่ายเงินที่เท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วมในฟอรัมการตัดสินใจ และการเข้าถึงทรัพยากรและตลาด บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมยังส่งผลให้สตรีต้องแบกรับความรับผิดชอบส่วนใหญ่ในการดูแลและทำงานบ้านโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน2

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220825005007/en/

Women from the Art Ensemble “Huobonuoma,” or “Daughters of the Moon,” showcasing their Yi embroidered costumes, an ancient handcraft representing the cultural heritage of the Yi ethnic group. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

สตรีจากคณะศิลปกรรม “Huobonuoma” หรือ “ธิดาแห่งดวงจันทร์ (Daughters of the Moon)” จัดแสดงเครื่องแต่งกายลายปัก Yi  ซึ่งเป็นงานฝีมือโบราณที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ Yi (ภาพ: ได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านไวปูลา)

UNDP China และ Mary Kay ตระหนักดีว่าการปรับปรุงชีวิตสตรีในชนบทเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกับ China Women's Development Foundation, China International Center for Economic and Technical Exchanges, Women's Federation ของมณฑลยูนนาน และ Yongren County Government เปิดตัวโครงการหมู่บ้านนำร่อง SDG ในเมืองไวปูลา มณฑลยูนนาน ประเทศจีนในปี 2017

โครงการร่วมในเรื่อง โครงการหมู่บ้านนำร่อง SDG: การลดความยากจนที่เน้นสตรีและการพัฒนาที่ยั่งยืน” (2017-2021) กล่าวถึงอุปสรรคเชิงโครงสร้างต่อการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานสตรี รวมถึงการให้การคุ้มครองทางสังคมและการสร้างโอกาสผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่ไปกับความพยายามที่จะส่งเสริมความเป็นผู้นำของสตรีในฟอรัมการตัดสินใจของชุมชน

สตรีจากกลุ่มชาติพันธุ์ Yi กลายเป็นแรงขับเคลื่อนของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความยากจนที่ผ่านการแทรกแซงเฉพาะเพศที่เป็นเป้าหมายซึ่งพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ครอบคลุมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ยกระดับความเท่าเทียมทางเพศ และเร่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

“โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าการประกอบการสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการจัดการช่องว่างรายได้ระหว่างบุรุษและสตรีในขณะที่ต่อสู้กับความยากจนในพื้นที่ชนบทได้อย่างไร” Beate Trankmann ผู้แทน UNDP ประจำประเทศจีนกล่าว “สตรีชาว Yi ได้รับทักษะและทรัพยากรที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงสำหรับตนเอง และกลายเป็นผู้นำในชุมชนของพวกเขา ปูทางไปสู่คนรุ่นอนาคต”

โครงการนำร่องนี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของความเป็นหุ้นส่วนหลายฝ่าย รวมถึงภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาของการเป็นผู้ประกอบการของสตรีให้มากที่สุด ทั้งนี้ UNDP China ร่วมกับ Mary Kay China และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสตรีเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับเครื่องมือและการศึกษาที่จำเป็นต่อการเป็นผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจ อุปสรรคในการมีส่วนร่วมในโครงสร้างการตัดสินใจของชุมชนยังได้รับการกล่าวถึงเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวในท้องถิ่นที่ครอบคลุมและยั่งยืน

“โครงการหมู่บ้านนำร่อง SDG แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนสามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บรรลุเป้าหมาย SDGs โดยมุ่งเน้นที่การเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรีและให้พิมพ์เขียวเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพวกเขาและเร่งผลการพัฒนาผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน” Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc. กล่าว

“แนวทางที่เน้นสตรีในการให้โอกาสผู้ประกอบการแก่สตรีในชนบทได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้หญิงเริ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และได้รับสถานะในชุมชนของพวกเขา คนทั้งหมู่บ้านก็ได้รับประโยชน์” Wendy Wang ประธานของ Mary Kay ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าว

ผลลัพธ์ของระยะที่ 1 ของโครงการให้หลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่แนวทางที่ตอบสนองต่อเพศสภาพสามารถทำได้เพื่อกระบวนการโลคัลไลซ์ SDGs และในการออกแบบนโยบายและการตอบสนองเชิงโปรแกรมสำหรับการฟื้นตัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังโควิด-19

โครงการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs 12 ประการ ได้แก่:

 • เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน (No Poverty)
 • เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)
 • เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being)
 • เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
 • เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)
 • เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล  (Clean Water and Sanitation)
 • เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)
 • เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม (Industry, Innovation, and Infrastructure)
 • เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities)
 • เป้าหมายที่ 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land)
 • เป้าหมายที่ 16 ความสงบสุขและยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice, and Strong Institutions)
 • เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)

โครงการหมู่บ้านนำร่อง SDG - ความสำเร็จที่สำคัญระยะที่ 1 (2017- 2021)

 • ด้วยโครงการที่มีส่วนช่วยในการรณรงค์บรรเทาความยากจนของจีน สัดส่วนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนแห่งชาติลดลงจาก 28% ในปี 2017 เป็น 0% ในปี 2020 ในเมืองไวปูลา;
 • ผ่านการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพจำนวน 60 ครัวเรือนและ 193 คนที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนได้รับการยกออกจากความยากจนภายในปี 2020;
 • แรงงานข้ามชาติตามฤดูกาลจำนวน 210 คน และแรงงานข้ามชาติระยะยาว 120 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรี สามารถกลับบ้านเพื่อหางานทำหรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้;
 • สตรีในท้องถิ่นจำนวน 607 คนได้งานทำและหารายได้โดยมีบางคนเป็นผู้นำชุมชนเข้ามามีบทบาทในฐานะสมาชิกคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้จัดการด้านการบริการต้อนรับและศิลปะในท้องถิ่น และ
 • รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลของผู้คนเพิ่มขึ้นเป็น RMB 14,128 ในปี 2021

เพื่อแบ่งปันเรื่องราวของโครงการหมู่บ้านนำร่อง SDG โดย Mary Kay และพันธมิตรได้เปิดเผยดังนี้:

 • รายงานผลกระทบในระยะที่ 1 เรื่อง “การนำ SDG Localization ที่ระดับหมู่บ้านโครงการลดความยากจนที่เน้นสตรีและการพัฒนาที่ยั่งยืนในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน” ซึ่งเน้นถึงการกำเนิด วิธีการดำเนินการ และผลลัพธ์ของโครงการที่ก้าวหน้าผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนับสนุนกระบวนการพัฒนา อ่านรายงานผลกระทบได้ที่นี่
 • วิดีโอ เรื่อง “ธิดาแห่งดวงจันทร์ (Daughters of the Moon)” นำเสนอผู้นำสตรีสามคนจากเมืองไวปูลา: Yongyan Zhu, Xuefang Xia และ Shiqiong Han ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาได้สัมผัสด้วยตัวเองผ่านการเป็นผู้ประกอบการ ตัวแทนพันธมิตรยังอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชมวิดีโอความยาว 11 นาทีได้ที่นี่

UNDP China และพันธมิตรโครงการจะดำเนินการในระยะที่ 2 เร็ว ๆ นี้ (2022-2024) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ:

 • เร่งรัดการประกอบการ: เพิ่มขีดความสามารถของชาวบ้าน โดยเฉพาะสตรี และเพิ่มรายได้;
 • ส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง: ปกป้องวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในท้องถิ่นและส่งเสริมสตรีและ
 • การพัฒนาสีเขียวขั้นสูง: ปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและส่งเสริมหมู่บ้านที่ยั่งยืน

โดยเป็นปีที่สองติดต่อกันแล้วที่โครงการหมู่บ้านนำร่อง SDG ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Reuters Events Responsible Business Awards ภายใต้ประเภท “SDG Pioneer Award” พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม ณ กรุงลอนดอน

เกี่ยวกับ Mary Kay

Mary Kay Ash คือหนึ่งในผู้ที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่มองไม่เห็น และก่อตั้งบริษัทความงามของตัวเองขึ้นในปี 1963 โดยมีเป้าหมายหนึ่งคือเติมเต็มชีวิตให้กับผู้หญิง ความฝันของเธอได้เบ่งบานขึ้นกลายเป็นบริษัทที่เติบโตทางการเงินมูลค่าหลายพันล้าน พร้อมพนักงานขายอิสระกว่าล้านคนในเกือบ 40 ประเทศ ในฐานะบริษัทพัฒนาผู้ประกอบการ Mary Kay มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิงในการเดินทางผ่านการศึกษา การให้คำปรึกษา การสนับสนุน เครือข่าย และนวัตกรรม Mary Kay ทุ่มเทให้กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงาม และผลิตสินค้าบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและน้ำหอม Mary Kay เชื่อมั่นในการทำให้ชีวิตดีขึ้นในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลกที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางธุรกิจ สนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ปกป้องผู้รอดชีวิตจากการความรุนแรงในครอบครัว ทำให้ชุมชนของเราสวยงาม และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ทำตามความฝัน สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมที่ marykayglobal.com พบกับเราบน FacebookInstagram, และ LinkedIn หรือติดตามเราบน Twitter

เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ในฐานะที่องค์การสหประชาชาติเป็นผู้นำหน่วยงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ โดย UNDP ทำงานใน 170 ประเทศและดินแดนเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เราช่วยประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนานโยบาย ทักษะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการเป็นหุ้นส่วน ความสามารถของสถาบัน และสร้างความสามารถในการปรับตัวได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน งานของ UNDP มุ่งเน้นในสามประเด็นหลัก ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน ธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยและการสร้างสันติภาพ และการตั้งรับกับสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ดูรายละเอียดได้ที่ www.undp.org

เกี่ยวกับศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและเทคนิคนานาชาติแห่งประเทศจีน (CICETE)

ดำเนินการโดยตรงภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง CICETE ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 โดยได้รับอนุมัติจากคณะมุขมนตรี หน้าที่หลักของ CICETE ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงคือการประสานงานความร่วมมือระหว่างจีน UNDP และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) รวมถึงการดำเนินโครงการความช่วยเหลือในจีน และการจัดการโครงการจัดหาสินค้าทั่วไป โครงการกองทุน South-South Cooperation Assistance Fund และโครงการเสริมสร้างศักยภาพภายใต้โครงการ China-Aid แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ www.cicete.org.cn/en/

เกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสตรีแห่งประเทศจีน (CWDF)

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสตรีแห่งประเทศจีน (China Women's Development Foundation) เป็นมูลนิธิ AAAAA ที่ก่อตั้งโดยสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีนในปี 1988 เป็นมูลนิธิสาธารณะระดับชาติที่ระดมทุนจากจีนและประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ภารกิจของ CWDF คือการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสตรี ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้หญิง และส่งเสริมการพัฒนาสตรีและอุดมการณ์ของผู้หญิงในประเทศจีนเพื่อมีส่วนในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งกลมเกลียวกัน ดูรายละเอียดได้ที่ www.cwdf.org.cn/en/

1 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (2018) สตรีในชนบทในสถานที่ทำงาน: เชื่อมช่องว่าง https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/publications/WCMS_619691/lang--en/index.htm
องค์การสหประชาชาติ (2021, เดือนตุลาคม 21) วันสตรีสากลในภาคชนบท https://www.un.org/en/observances/rural-women-day

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220825005007/en/

ติดต่อ:

Mary Kay Inc.
Corporate Communications
media@mkcorp.com
+1-972-687-5332

Mary Kay China
Leo Zhou
Director, Public Affairs
leo.zhou@mkcorp.com
+86 1068349333

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!