Logo

Guardant Health เข้าซื้อกิจการร่วมทุน Guardant Health AMEA

Category: Biomedical
Posted Jun 14, 2022 14:04 (GMT +7)

พาโลอัลโต, แคลิฟอร์เนีย--(BUSINESS WIRE)--13 มิถุนายน 2565

Guardant Health, Inc. (NASDAQ:GH) บริษัทชั้นนำด้านเนื้องอกวิทยาที่มีความแม่นยำ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของ Guardant Health AMEA, Inc. ซึ่งถือครองโดย SoftBank และบริษัทในเครือ ทำให้บริษัทสามารถควบคุมการดำเนินงานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาได้อย่างเต็มที่

ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่โดยประมาณทั่วโลกมากกว่าครึ่งมาจากเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA)1 การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยให้ Guardant Health จัดการกับภาระมะเร็งที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคได้โดยตรงผ่านการเร่งนำการตรวจเลือดและบริการของบริษัทไปใช้ โดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อตรวจหาและจัดการกับมะเร็งทุกระยะ

การดำเนินงานของ Guardant Health AMEA จะรองรับ 41 ประเทศทั่วภูมิภาค ในขั้นตอนอันใกล้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการนำบริการตรวจเลือดไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามในญี่ปุ่น โดยในเดือนมีนาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (MHLW) ได้รับการอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับของ Guardant360® CDx ซึ่งเป็นการตรวจเลือดเพื่อหาเนื้องอกที่กลายพันธุ์ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกระยะลุกลาม

Helmy Eltoukhy ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ Guardant Health กล่าวว่า "การซื้อหุ้นที่เหลือของ Guardant Health AMEA ทำให้เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์กรระดับโลกแบบรวมศูนย์หนึ่งเดียวที่มอบคำมั่นสัญญาในการต่อสู้กับมะเร็งและช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น เราเชื่อว่าการทดสอบด้วยเลือดจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยจัดการกับการเกิดมะเร็งที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค และเราหวังว่าจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อไปพร้อมกับขยายการดำเนินงานในตลาดเหล่านี้"

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561, Guardant Health และ SoftBank Vision Fund ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Guardant Health AMEA เพื่อขยายการจำหน่ายเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรมด้านการตรวจเลือดของ Guardant Health ทั่วทั้งภูมิภาค ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงร่วมทุนของทั้งสองฝ่ายนี้ Guardant Health จะจ่ายเงินประมาณ 177.8 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อหุ้นของ Guardant Health AMEA ที่ถือครองโดย SoftBank และบริษัทในเครือ

เกี่ยวกับ Guardant Health

Guardant Health เป็นบริษัทชั้นนำด้านเนื้องอกวิทยาที่มีความแม่นยำที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือเพื่อเอาชนะมะเร็งทั่วโลกผ่านการทดสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ขั้นสูง แพลตฟอร์มด้านเนื้องอกวิทยาของ Guardant Health ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการขับเคลื่อนการใช้งานเชิงพาณิชย์ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย และลดต้นทุนด้านการรักษาพยาบาลในทุกขั้นตอนของการดูแลมะเร็งอย่างต่อเนื่อง Guardant Health ได้เปิดตัวการทดสอบเชิงพานิชย์ของ Guardant360®, Guardant360 CDx, Guardant360 TissueNext™, Guardant360 Response™ และ GuardantOMNI® สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม และ Guardant Reveal™ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์การตรวจคัดกรองของ Guardant Health ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบ Shield™ ที่เปิดตัวในเชิงพาณิชย์ มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มีสิทธิ์ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ guardanthealth.com และติดตามบริษัทผ่าน LinkedIn และ Twitter

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งอยู่ในความหมายของกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ที่บังคับใช้โดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยคำแถลงเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ค่านิยม ประโยชน์ และข้อดีที่เป็นไปได้ของการทดสอบหรือวิเคราะห์เลือดเพื่อตรวจหามะเร็งของ Guardant Health ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากผลลัพธ์และความคาดหมายที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ แถลงการณ์เหล่านี้อิงตามความคาดหมาย การคาดการณ์และสมมติฐานในปัจจุบัน และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากแถลงการณ์เหล่านี้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมเหล่านี้ที่อาจส่งผลต่อผลประกอบการและการเงินของ Guardant Health และทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะประกอบด้วยแถลงการณ์บรรยายเกี่ยวกับ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “การอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารด้านสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน” และอื่น ๆ ในรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และในรายงานอื่น ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อิงตามข้อมูลที่มีอยู่ใน Guardant Health ณ วันที่ในที่นี้ และ Guardant Health ปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ให้ไว้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหมายหรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใด ๆ เงื่อนไข หรือพฤติการณ์ที่บนพื้นฐานของแถลงการณ์ดังกล่าว ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ยึดเป็นการแสดงความเห็นของ Guardant Health ณ วันที่ใด ๆ ต่อจากวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

อ้างอิง

 1. เว็บไซต์องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งขององค์การอนามัยโลก Gco.iarc.fr เข้าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-populations

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220613005309/en/

ติดต่อ:

นักลงทุนติดต่อที่:
Alex Kleban
investors@guardanthealth.com
+1 657-254-5417

สื่อติดต่อที่:
Michele Rest
press@guardanthealth.com
+1 215-910-2138

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!